De alliantiepartners | Les partenaires de l’Alliance

Update 10 oktober 2019

Al meer dan 950 Belgische en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie.
Klik op onderstaande links om alle partners uit desbetreffende categorie te zien:

Gemeenten en steden

Provincies

Waterschappen, waterbedrijven en omgevingsdiensten

Organisaties en bedrijven


Mise à jour 10 octobre 2019

Plus de 950 organisations, associations, communes et entreprises belges et néerlandaises ont déjà rejoint l’Alliance de la Consigne.
Cliquez sur les liens ci-dessous pour voir tous les partenaires de la catégorie correspondante:

Communes et Villes

Provinces

Offices des eaux, Compagnies des eaux et Services Environnementaux

Organisations et entreprises