De alliantiepartners | Les partenaires de l’Alliance

Update 09 juli 2019

Al meer dan 900 Belgische en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie.
Klik op onderstaande links om alle partners uit desbetreffende categorie te zien:

Gemeenten en Steden

Provincies

Waterschappen, Waterbedrijven en Omgevingsdiensten

Organisaties en bedrijven


Mise à jour 09 juillet 2019

Plus de 900 organisations, associations, communes et entreprises belges et néerlandaises ont déjà rejoint l’Alliance de la Consigne.
Cliquez sur les liens ci-dessous pour voir tous les partenaires de la catégorie correspondante:

Communes et Villes

Provinces

Offices des eaux, Compagnies des eaux et Services Environnementaux

Organisations et entreprises