De partners van de Statiegeldalliantie

Update: 8 februari 2018

Al meer dan 200 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven hebben zich aangesloten bij de Statiegeldallianttie. Hieronder vind je ze allemaal, op alfabetische volgorde, en lees je waarom zij statiegeld op PET-flessen en blikjes een goed idee vinden.

ABCDEFG (met alle Gemeenten) – HIJKLMNOPQRS (met alle Steden) – TUVWXYZ

 

A

 

ABLLOvzw: “Het Actiecomité Bescherming Leefmilieu LinkerOever en Waasland pleit al jaren voor een statiegeld systeem in de Wase gemeenten, echter zonder resultaat. Elk jaar bij zwerfvuilacties brengen we naar voor dat dit ‘dweilen met de kraan open’ is en dat de overheid en bedrijven moeten overstappen op een statiegeldsysteem alleen dan zal de overmatige aanwezigheid van petflessen en blikjes, vooral langs de bermen in het buitengebied, drastisch verminderen.”

 

Arbeid & Milieu: “Een circulaire economie zonder statiegeld is ondenkbaar: het zorgt voor optimaal hergebruik van grondstoffen en zwerfvuil wordt drastisch verminderd. Het is een rechtvaardig systeem waarbij de vervuiler betaalt. De invoering ervan kan duizenden groene jobs opleveren.”

 

Aspergeboerderij Sandur

 

AWG Montage: “Wij zijn voor statiegeld! Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen, de flesjes en blikjes dat zijn de ‘visitekaartjes’van de bedrijven, dat wil je toch niet. Met statiegeld 90% minder zwerfafval, dan is de keuze niet moeilijk, toch? Bewustwording bij iedereen!”

 

Axi vzw: “Statiegeld is een makkelijk en snel in te voeren vorm van producentenverantwoordelijkheid: wie grondstoffen en materialen uit de natuur/aarde gebruikt, blijft verantwoordelijk voor het goed gebruik ervan tot en met het hergebruik. Die verantwoordelijkheid is niet af te schuiven en niet af te kopen. De planeet gaat misschien niet naar de bliksem met onze levenswijze maar de mensheid en een groot deel van het dierenrijk vast en zeker wel. Het is dus ook een overlevingsstrategie voor onze eigen soort!”

 

B

 

Bag-again: “De drive achter Bag-again is het verminderen van de plastic soep door middel van het introduceren van herbruikbare verpakkingen en producten. In onze ogen is hergebruik beter dan wegwerp. Het invoeren van statiegeld zorgt voor minder zwerfafval. Wij steunen dit van harte en volop: we hebben namelijk dezelfde intrinsieke motivatie.”

 

BE Vegan: “Als Belgische veganismevereniging komen we op voor een mens-, dier- en milieuvriendelijke wereld. Een wereld waar zwerfvuil nu eenmaal geen plaats heeft. Naast beter recycleren en gebruik verminderen/verhinderen is statiegeld een doeltreffende methode om zwerfvuil tegen te gaan. Verder zorgt minder plastic voor minder broeikasgassen en minder schade aan het milieu. En daar worden we allemaal beter van.”

 

Bewonersplatform Sint-Jan: “Als het Bewonersplatform van Sint-Jan (Wingene) pleiten wij voor alle inwoners een veilig, proper, groen, gezellig dorp. Met het project Dorp-in-zicht waren dit de belangrijkste punten die tot uiting kwamen bij de wensen van de inwoners. Dit werd goedgekeurd door de milieuraad en gemeente Wingene. Ons dorp ligt in een landelijk gebied en altijd vinden we in de beken, bos en weides blikken en petflesjes. Jeugdbewegingen, scholen, natuurverenigingen en andere vrijwilligers komen geregeld alles opruimen. Hopen vuilniszakken worden er gevuld. Na één of enkele weken is alles weer bevuild zoals tevoren. Wij zijn dan ook overtuigd dat bij het invoeren van statiegeld op blikken en petflesjes een positief vooruitzicht is naar een proper landelijk dorp.”

 

Bite Back vzw: “Bite Back vzw komt op voor een rechtvaardigere wereld voor niet-menselijke en menselijke dieren, en habitatbescherming is hierbij van vitaal belang. We beseffen als gemeenschap nog veel te weinig het belang van het drastisch inperken van het gebruik van eindige grondstoffen zoals kunststof en blik. Naast het consuminderen, en verpakkingsloos of -arm proberen te leven, is recyclage natuurlijk erg belangrijk. In die optiek past het invoeren van statiegeld voor flesjes en blikjes perfect in een strategie van afvalreductie.”

 

Bond Beter Leefmilieu: “Plastic flesjes en blikjes maken tot 40% van het zwerfvuil op onze straten uit. Bovendien wordt dit afval niet gerecycleerd. Daarom ijvert Bond Beter Leefmilieu voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes. Want iets wat geld waard is, zal niemand nog zomaar weggooien.”

 

Boomtown: “Boomtown was in 2013 het eerste grote stadsfestival dat radicaal koos voor afvalvoorkoming. Het invoeren van herbruikbare bekers was de meest zichtbare maatregel, en het begin van een groter verhaal: vanaf 2018 zullen alle pleinen op de Gentse Feesten herbruikbare bekers gebruiken. Door het gebruik van een waarborg krijgen wij alle bekers netjes terug en kunnen we ze afwassen en hergebruiken. Als we de wereld even als een groot festival bekijken is het invoeren van statiegeld dan ook een no-brainer!”

 

Botel Ophoven: “Als houder van meerdere Groene Sleutels (internationaal eco-label voor toeristische bedrijven) integreren we duurzaamheid tot in de kleinste details van onze bedrijfsvoering. We zijn er van overtuigd dat alle beetjes helpen om onze wereld duurzamer te maken en ondersteunen dan ook zeker het statiegeldinitiatief. Het is makkelijk en snel in te voeren. Enkel door dit soort initiatieven kunnen we samen het groeiende ‘plastiek soep’ probleem en zwerfvuil aanpakken. Het gerecycleerde materiaal kan weer hergebruikt worden en maakt de cirkel compleet.”

 

Buitenstebinnen: “Door statiegeld op kleine flesjes en blikjes zijn we in een klap van de helft van het zwerfvuil.”

 

By the Ocean we Unite: “We staan voor een van de grootste milieu uitdagingen allertijden; plastic vervuiling in onze oceanen. Wij staan dan ook vierkant achter een doorvoering van statiegeld op alle soorten single-use plastics. Dit en alle andere mogelijkheden tot het reduceren van plastic verbruik in huishouden en organisaties wordt gestimuleerd binnen alle activiteiten van By the Ocean we Unite.”

 

C

 

Connect: “Connect is een communicatiebureau met bijna 40 medewerkers. We zijn al tientallen jaren actief in de milieu- en afvalsector. Wat het zwerfvuilprobleem betreft, hebben we dan ook een duidelijke mening: je lost een probleem dat al tientallen jaren bestaat niet op met recepten die al jaren ontoereikend zijn. Meer nog, als je structurele oplossingen zoals statiegeld negeert, ondergraaf je zelfs het draagvlak voor opruimacties zoals de Mooimakers en de goodwill van de Vlaming om nog beter te doen. Waarom wij als communicatieadviseurs geloven in statiegeld? Omdat het past binnen de boodschap “de vervuiler betaalt” en consequent zijn, is belangrijk in communicatie. Vandaag betaalt de mooimaker en de mooihouder, niet de vervuiler. Daarom zijn wij voor statiegeld.”

 

Conscious Crew: “Wij houden van propere straten, bossen, stranden en zeeën. Vandaag is dit eerder droom dan realiteit: we vergiftigen onszelf en onze wereld met plastic. Een statiegeldsysteem betekent minder zwerfvuil, betere recyclage en minder impact op ons klimaat. Zo dragen we ook ons steentje bij aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. Dubbele winst dus… Dit systeem werkt waar het bestaat, dus… hoe kan je eigenlijk nog tegen zijn?”

 

Consumentenbond: “Uit een vragenlijst onder 2000 leden van het Consumentenbond-panel blijkt dat een grote meerderheid voorstander is van het uitbreiden van statiegeld naar kleine plastic drankflesjes (84%) en drankblikjes (75%). De Consumentenbond sluit zich daarom aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Craptic: “Craptic is bezig met het ontwikkelen van toepassingen met PET, ten behoeve van de doelstelling: opruimen en voorkomen van met name kleine flesjes en zwervend PE wereldwijd. Het nemen van producentenverantwoordelijkheid voor levensmiddelen- en verpakkingsindustrie is wat ons betreft cruciaal om grote veranderingen mogelijk te maken.”

 

D

 

Dam Architecten: “Wij zijn voor statiegeld omdat het meeste zwerfvuil bestaat uit pet-flesjes & blikjes. Ik zie het toenemen in onze wijk, in parken, langs bermen… fraai is dat niet. Tevens zijn wij een ecologisch architectenbureau met een integrale visie. Minder plastiek in het milieu zal de natuur én de mens ten goede komen.”

 

De Gezonde Stad: “In Amsterdam wordt slechts 27% van al het afval gescheiden. Statiegeld kan ervoor zorgen dat er minder plastic flessen op straat en in de verbrandingsoven belanden. In de Amsterdamse grachten drijven tienduizenden PET flesjes, wat aantoont dat de huidige aanpak niet werkt en er snel een structurele oplossing moet komen.”

 

De Groene Zaak: “Financiële prikkels zijn een bewezen werkend middel om kringlopen te sluiten, grondstoffenverbruik te verminderen en afval te voorkomen. Behalve prikkels voor bedrijven via producentenverantwoordelijkheid en milieubelasting, zijn er ook prikkels nodig voor gebruikers om de kringloop te sluiten – zoals statiegeld. Samen kunnen ze de circulaire economie versnellen en helpen opschalen.”

 

De Molen van Rotselaar: “De Molen van Rotselaar huisvest naast een cohousingproject ook een kleine waterkrachtcentrale op de Dijle van de groene stroomcoöperatie Ecopower, die sinds 1995 groene stroom maakt voor een 200 tal Ecopower huishoudens. Voor de turbine staat een hekwerk met reiniger die dagelijks gemiddeld ongeveer 500 kg drijvende zaken bovenhaalt. Naast natuurlijk materiaal, zoals bladeren, takken en twijgen van bomen, is dat vooral afval dat door mensen gedumpt wordt in de Dijle stroomopwaarts van onze molen. Gemiddeld spenderen wij 1 uur per dag om dit afval te scheiden van het natuurlijk materiaal en in een container te gooien die op kosten van de Vlaamse belastingbetaler afgevoerd wordt. Wij weten al meer dan 22 jaar dat statiegeld een groot deel van dit afval uit onze rivier en de zee zou houden.”

 

De Natuur en Milieufederaties: “De Natuur en Milieufederaties steunen het initiatief om statiegeld te heffen op plastic flesjes en blikjes. Hierdoor neemt het zwerfafval flink af, werken we aan het verminderen van de plastic soup en aan een beter klimaat. Met statiegeld op kleine flesjes kan de industrie de flesjes beter van kwaliteit maken en kunnen ze eerst hergebruikt en later gerecycled worden.”

 

De Nieuwe Graanschuur: “We zijn voor meer statiegeld, omdat het beter nadenken over verpakkingen stimuleert, aan zowel de kant van de producent als van de consument. Is het echt nodig, kan ik het hergebruiken? Daarbij verwachten we dat het er voor zorgt dat er beter afval gescheiden wordt. Liever helemaal geen afval produceren, maar als statiegeld heffen er voor zorgt dat mensen wel zorgvuldig met hun afval omgaan, omdat het nog wat oplevert ook, dan heel graag!”

 

De Verpakkingsvrije Winkel Leiden: “De Verpakkingsvrije Winkel Leiden staat voor een samenleving met minder afval en voedselverspilling. Het invoeren van statiegeld op PET flesjes en blikjes is een belangrijke stap in de goede richting!”

 

Diezijnvaardig: “Als partner van de Plastic Soup Surfer en als fervent duiker ben ik groot voorstander van statiegeld. Het is nu het enige effectieve middel om jaarlijks tientallen miljoenen plastic drankverpakkingen in onze bermen, grachten, rivieren, stranden en Noordzee te voorkomen.”

 

Duurzaam Actueel: “Via de website van Duurzaam Actueel, Twitter en Facebook ondersteunen wij het initiatief van de Statiegeldalliantie. Met het streven om in 2018 op alle PET-flessen en blikjes statiegeld in te voeren. Natuurlijk met één doel: voorkomen dat dit zwerfafval wordt. Door dit streven met grote regelmaat in de sociale media onder de aandacht te houden, willen wij dit doel in 2018 bereiken. Doet u ook mee?”

 

E

 

Ecomondo: “Statiegeld werkt! Kijk maar in Duitsland. Ecomondo zet zich actief in voor plastic awareness door onze samenwerking met By the Ocean we Unite, GrondstofJutters, Leidse Grachten Plasticvrij en het organiseren van Beach Cleanups. We verkopen o.a. alternatieven voor single-use plastic en meer dan 90% van onze pakketten maken we met hergebruikte doosjes. De vulmaterialen worden ook van oud karton gemaakt. Net als statiegeld iets meer werk, maar veel beter voor het milieu en het besparen van grondstoffen.”

 

Ecopower: “Ecopower cvba is een coöperatieve producent en leverancier van lokale, groene energie. We verenigen meer dan 50.000 burgers die zich inzetten voor energiedemocratie en rationeel energiegebruik. In een duurzame wereld moet ook ons afval- en zwerfvuilbeleid beter. Ecopower filtert aan de Molen van Rotselaar, onze allereerste kleinewaterkrachtcentrale, dagelijks 500 kg drijvend materiaal uit de Dijle waaronder massa’s flessen en blikjes. We geloven in statiegeld als stimulans om blikjes en plastic flessen weer in te leveren voor hergebruik of recyclage. Het einddoel? Een circulaire economie.”

 

Ekoplaza: “Ekoplaza is voor een plasticvrij assortiment. Omdat er nog geen technische mogelijkheden zijn om dit te realiseren, is statiegeld een bruikbaar alternatief om zwerfafval van plastic tegen te gaan. Dit systeem geeft extra kosten en er is zeker ruimte om dit systeem te verbeteren. De impact op het milieu weegt voor ons echter zwaarder en wij zijn daarom bereid om te investeren in een verruiming van het statiegeld, zodat het milieu deze kosten niet hoeft te dragen.”

 

Energie Schijndel: “Als energiecoöperatie dragen we op lokaal niveau bij aan de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie en energiebesparing. Statiegeld is een doeltreffende manier om de circulaire economie te bevorderen en zwerfafval tegen te gaan. Producenten en verpakkingsindustrie worden verantwoordelijk voor de door hen gecreëerde afvalstromen en gaan hun afvalstoffen weer als grondstoffen benutten. Meer bewustzijn, verantwoordelijkheid en inventiviteit om bij te dragen aan duurzame zorg voor de Aarde. Uiteindelijk is iedereen blij.”

 

F

 

G

 

Gemeente Alblasserdam (NL): “Het college van Alblasserdam vindt het belangrijk dat er naast het verkleinen van de hoeveelheid aan zwerfafval. Er ook vanuit de lokale overheid een signaal moet worden gegeven om met name de hoeveelheid plastic(deeltjes) in ons leefmilieu zo veel mogelijk lokaal, regionaal, landelijk en wereldwijd te voorkomen.”

 

Gemeente Alken (VL): “Net als zovele steden en gemeentes heeft ook Alken te kampen met zwerfafval. Alken levert qua opruiming van zwerfvuil heel wat inspanningen: naast de jaarlijkse zwerfvuilopruimactie Straat.net ism Limburg.net waaraan verenigingen, scholen en burgers deelnemen, de dagdagelijkse inspanningen van het personeel van onze technische dienst, zijn er ook nog de vele vrijwilligers die het hele jaar door zwerfvuil opruimen. Omdat de gemeente Alken de strijd tegen zwerfvuil wil aangaan en het probleem in de kiem willen smoren, sluiten we ons graag aan Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Almelo (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem en dit vormt een bedreiging voor milieu, dieren en mensen, niet alleen in Almelo, maar landelijk en zelfs wereldwijd. Rapporten maken duidelijk dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval. Door ons aan te sluiten bij deze alliantie vragen wij onze regering om statiegeld op alle pet flesjes en blikjes in te voeren.”

 

Gemeente Alphen aan den Rijn (NL): “Na een oproep van raadslid Harre van der Nat (SP) heeft het college besloten zich -in navolging van 30 andere gemeenten in Nederland- aan te sluiten bij de alliantie. Uit onderzoek blijkt dat het aantal lege flesjes en blikjes dat wordt weggegooid met meer dan 70 procent daalt wanneer er statiegeld op geheven wordt. Wethouder Ed de Leest (Afval): ‘Dit kan een effectief middel zijn om zwerfaval van kleine flesjes en blikjes te voorkomen. Deze flesjes en blikjes maken namelijk een groot deel uit van het zwerfafval in onze gemeente.”

 

 

Gemeente Amersfoort (NL): “Het college van B&W in Amersfoort heeft in januari 2018 besloten zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. In Amersfoort stimuleert de gemeente inwoners, scholen en verenigingen actief om zwerfafval op te ruimen. Al heel veel inwoners doen hier aan mee. Nog beter dan het opruimen van zwerfafval is het voorkomen. Daar sluit het initiatief van de statiegeldalliantie goed bij aan. Statiegeld op kleine flesjes en blikjes zorgt dat deze worden ingeleverd en dat is een belangrijke stap naar een circulaire economie.”

 

 

Gemeente Amstelveen (NL): “Afval is een grondstof en hoort niet thuis in de openbare ruimte. De wethouder Duurzaamheid, Peter Bot, neemt daarom het initiatief om Amstelveen aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie. De gemeente Amstelveen ziet het Statiegeldsysteem als een bewezen systeem. Uitbreiding hiervan zal leiden tot minder zwerfafval en past binnen het programma Circulaire Economie. De gemeente Amstelveen behaalt een mooi afvalscheidingspercentage met haar huishoudelijke ‘grondstoffeninzameling’. Voor de uitbreiding van het Statiegeldsysteem is nu de landelijke overheid aan zet.”

 

Gemeente Amsterdam (NL): “In Amsterdam komen veel drank-blikjes en plastic flesjes op straat terecht. Met bijna 18 miljoen toeristen per jaar en een inwonertal van ruim 850.000 mensen doet de gemeente Amsterdam er alles aan om zwerfvuil te voorkomen. Er zijn afgelopen jaar honderden afvalbakken (740) extra geplaatst die op drukke locaties 8 keer per dag worden geleegd. Maar zelfs met deze inspanningen lukt het niet om Amsterdam mooi en schoon te houden. Statiegeld is een bewezen en effectief middel om zwerfafval te voorkomen. Drank-blikjes en plastic flesjes die met een hoge kwaliteit retour komen, kunnen bovendien als grondstof voor nieuwe producten dienen. Amsterdam ondersteunt daarom de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Apeldoorn (NL): “Duidelijk is dat, Apeldoorn heeft meerdere projecten op dit vlak gedaan, een financiële prikkel werkt. Middels een blikjes en flesjes actie (€0,05 per stuk) doen nu 77 verenigingen mee om een deel van Apeldoorn schoon te houden. In 2017 werden bijna 1 miljoen stuks ingeleverd. Maar bovenal, in de gebieden waar wordt schoongehouden, is het ook schoner. Omdat het separaat kan worden ingeleverd, op de bestaande statiegeldstructuur, wordt het ook gescheiden afgevoerd en levert het goede monostromen op. Voor de gemeenteraad voldoende redenen om zich uit te spreken voor uitbreiding van de bestaande structuur van statiegeld.”

 

Gemeente Assen (NL): “Meer herbruikbaar afval, dat is het streven van de gemeente Assen. We zetten ons maximaal in om het afval van onze bewoners zoveel mogelijk apart in te zamelen. Op deze manier kan het opnieuw worden gebruikt. Tegelijkertijd maken we zo minder gebruik van de steeds verder oprakende grondstoffen in de wereld. Zwerfafval bestaat grotendeels uit blikjes en flesjes. Het is een landelijk probleem en voor iedereen een doorn in het oog. Om dit te stoppen, steunen wij de Statiegeldalliantie.

 

Gemeente Begijnendijk (VL): “De gemeente Begijnendijk staat achter dat de invoer van statiegeld en ondersteunt de evolutie naar een lange termijn visie inzake een duurzame circulaire economie.”

 

Gemeente Berg en Dal (NL): “De gemeente Berg en Dal geldt als één van de mooiste gemeenten in de regio. Dat willen we graag zo houden! Helaas hebben we ook te maken met zwerfvuil. Wij denken dat statiegeld op kleine flesjes en blikjes een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van zwerfafval en het mondiale probleem van de plastic soup. De gemeente Berg en Dal staat daarom volledig achter de statiegeldalliantie en sluit zich aan als partner.”

 

Gemeente Bergen op Zoom (NL): “Eén van de grootste ergernissen van burgers betreft de aanwezigheid van zwerfafval in de openbare ruimte. Hoewel de gemeente Bergen op Zoom met allerlei middelen dit zwerfafval probeert te voorkomen en te ruimen zijn wij van mening dat er aan de voorkant harde maatregelen nodig zijn om het zwerfafval echt een halt toe te roepen. Het zwerfafval bevat veel blikjes en petflesjes die bij uitstek geschikt zijn om via een statiegeldsysteem goed te worden hergebruikt of gerecycled. Daarnaast draagt statiegeld bij aan een grotere bewustwording onder de burgers omtrent het voorkomen en scheiden van afval.”

 

Gemeente Berkelland (NL): “Berkelland is gelegen in de Achterhoek en is een plattelandsgemeente. We stimuleren onze inwoners om zoveel mogelijk het afval te scheiden en (zwerf)afval in de openbare ruimte te voorkomen. Zwerfafval is in Berkelland geen groot probleem. Dat willen we zo houden. Toch vinden wij blikjes en (kleine) PET flessen terug in de openbare ruimte. Het leidt tot ergernis, schade aan natuur en milieu, dierenleed en opname in de voedselketen. Door statiegeld in te voeren op blikjes en flesjes, worden onze inwoners gestimuleerd om netjes met hun afval om te gaan. De Statiegeldalliantie sluit aan bij de manier waarop wij uitvoering gaan geven aan ons nieuwe plan ‘Van Afval Naar Grondstof’.”

 

Gemeente Beuningen (NL): “We proberen als gemeente door allerlei initiatieven en projecten om meer grip te krijgen op het voorkomen van zwerfafval. We doen dit bijvoorbeeld door het organiseren van de jaarlijkse Maas & Waalse Schoonmaakdagen. Daarnaast hebben we samen met het regionale afvalbedrijf en een aantal regiogemeenten het project Wijkhelden opgezet. Wijkhelden houden samen hun buurt schoon door regelmatig een schoonmaakronde te lopen. Met alle inspanning bereiken we helaas niet dat het zwerfafval sterk vermindert. Dit blijft een bron van ergernis. Met een financiële prikkel als het invoeren van statiegeld neemt het weggooien van kleine flesjes en blikjes wel sterk af. Een fijne bijkomstigheid is dat de kleine flesjes niet meer worden verbrand maar worden hergebruikt of gerecycled.”

 

Gemeente Bonheiden (VL): “Plastic flesjes en blikjes maken tot 40% van het zwerfvuil op onze straten uit. Bovendien wordt dit afval niet gerecycleerd. De gemeente Bonheiden steunt de alliantie voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes. Het invoeren van statiegeld zal er voor zorgen dat er minder zwerfvuil in onze groene gemeente aanwezig is.”

 

Gemeente Borne (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Een bedreiging voor milieu, mens en dier. Niet alleen in Borne, maar wereldwijd. De gemeente Borne sluit zich daarom aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Breda (NL): “Zwerfafval komt in de natuur terecht en is schadelijk voor dieren en planten. Bovendien ziet het er niet uit. Statiegeld is een noodzakelijke prikkel voor mensen om hun afval weer in te leveren zodat het hergebruikt kan worden. Dat draagt bij aan de circulaire economie en aan een schone en leefbare stad. En minder kosten voor het opruimen van zwerfafval, is ook goed voor de portemonnee van de inwoners.”

 

Gemeente Culemborg (NL): “Veel zwerfafval in Culemborg bestaat uit kleine flesjes en blikjes, ook omdat er twee grote middelbare scholen in Culemborg aanwezig zijn. Een statiegeldregeling zal de hoeveelheid zwerfafval naar verwachting flink verminderen. Dit is beter voor het milieu, draagt bij aan de circulaire economie en is beter voor de uitstraling van de openbare ruimte. Statiegeld is een bewezen en effectief middel om zwerfafval te voorkomen.”

 

Gemeente Deventer (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Deventer, maar landelijk en zelfs wereldwijd. Landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken hebben al een statiegeldsysteem voor kleine flessen en blikjes, met als gevolg dat het aandeel van flesjes en blikjes in het zwerfafval sterk is verminderd. Meer recycling van PET en blik maakt de grote ambities op het gebied van de circulaire economie beter mogelijk en door efficiënt gebruik van grondstoffen wordt er minder CO2 uitgestoten en wordt er minder afval verbrand. Het aansluiten bij de Statiegeldalliantie geeft een belangrijk signaal aan de Tweede Kamer.”

 

Gemeente Dinkelland (NL): “De gemeente Dinkelland sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie, waarmee de gemeente laat zien voorstander te zijn van het uitbreiden van statiegeld naar kleine flesjes en blikjes en zo een belangrijk signaal geeft aan de Tweede kamer maar ook richting haar inwoners namelijk: wij willen een schone Gemeente Dinkelland.”

 

Gemeente Drimmelen (NL): “De gemeente Drimmelen is een blauwgroene gemeente gelegen aan de Biesbosch. Mede door recreatie hebben wij als gemeente te maken met veel zwerfafval, dat vooral bestaat uit plastic flesjes en blikjes die her en der worden weggegooid. Niet alleen in de natuur maar ook in de 6 kernen en het grote buitengebied dat wij rijk zijn. Dit zwerfafval richt veel schade aan de flora en fauna in onze gemeente en het oogt rommelig. Vandaar dat onze gemeente voorstander is voor de invoering van statiegeld voor flesjes en blikjes.”

 

Gemeente Ede (NL): “Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken we aan een duurzaam Ede. We willen meer grondstoffen hergebruiken en minder zwerfafval. Uit onderzoek blijkt dat statiegeld op PET-flesjes en blikjes een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan minder zwerfafval. Bovendien kan PET en blik hoogwaardig worden gerecycled. Landelijke uitbreiding van statiegeld is daarom een welkome aanvulling op de inzet die nu al wordt gedaan voor een duurzamer Ede en voor Nederland Circulair in 2050.”

 

Gemeente Edegem (VL): “Zwerfafval is ook in onze gemeente een probleem. Statiegeld is een noodzakelijke prikkel voor mensen om hun afval weer in te leveren zodat het hergebruikt kan worden. Dit draagt bij aan de circulaire economie en aan een schone en leefbare gemeente.”

 

 

Gemeente Enschede (NL): “De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk afval wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Afvalscheiding en het voorkomen van zwerfvuil staan dan ook hoog op de politieke agenda. Sterker: we streven samen met andere gemeenten naar een afvalloos Twente in 2030. Samen met onze inwoners zetten we ons in om dat voor elkaar te krijgen. Statiegeld op kleine plastic flessen helpt enorm om het doel te realiseren. Het zorgt voor meer recycling en minder plastic vervuiling in de wijken en straten. Er moet nu iets gebeuren! Daarom sluiten wij ons aan.”

 

Gemeente Essen (VL): “Zwerfvuil is een doorn in het oog. Dat bleek recent nog uit een grootschalige bevraging van de Essenaar. Ondanks alle campagnes, zwerfvuilacties en veel inspanningen van zowel verenigingen, vrijwilligers als gemeente blijft het helaas dweilen met de kraan open. Essen is ervan overtuigd dat statiegeld op PET-flessen en blikjes zwerfvuil zal verminderen en de nefaste invloed ervan op het leefmilieu zal indijken. Dat blijkt uit voorbeelden in het buitenland. Daarom steunen we dit initiatief en vragen we de Vlaamse regering de wet op statiegeld door te voeren.”

 

Gemeente Gooik (VL): “In de gemeente Gooik houden een 40-tal gezinnen samen ruim 100 straten en paden vrij van zwerfvuil. Zij ruimen zowat om de drie maanden de bermen langs ‘hun’ wandellus. Gooik dankt hen op een jaarlijkse bijeenkomst met koffie, koeken en gratis huisvuilzakken. De vraag naar statiegeld komt daar telkens weer ter sprake. Gooik is ook een landbouwgemeente. Metalen blikjes komen wel eens in de oogst van het graan terecht. Nog veel erger zijn de verschillende runderen die elk jaar sterven aan interne bloedingen door het opeten van metaalstukjes. Het wordt echt tijd dat de daders beseffen dat het zomaar weggooien van afval in de bermen en weiden écht niet onschuldig is. Statiegeld kan het probleem helpen oplossen. Daarom stapt Gooik overtuigd mee in de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Gouda (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Het vormt een grote bedreiging voor milieu, dieren en mensen. Dit is niet alleen in Gouda het geval, maar ook landelijk en zelfs wereldwijd. Onderzoek maakt duidelijk dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval. Afval moet gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Belangrijk is dus dat eenmalige verpakkingen weer terugkomen bij de verpakkingsindustrie, zodat er nieuwe materialen van gemaakt worden. Statiegeld stimuleert mensen om blikjes en plastic flesjes in te leveren zodat dit afval gerecycled kan worden. Dit zorgt én voor minder zwerfafval op straat én een beter hergebruik van afval. Door ons aan te sluiten bij deze de Statiegeldalliantie vragen wij onze regering om statiegeld op alle petflesjes en blikjes in te voeren.”

 

Gemeente Groningen (NL): “De gemeente Groningen streeft naar een schone openbare ruimte en wil toe naar een afvalloze stad. Onderzoek laat zien dat de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blik de volume zwerfafval substantieel doet verminderen. Daarom staat de gemeente Groningen achter de doelen van de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Haacht (VL): “De gemeente Haacht en zijn inwoners leveren grote inspanningen tegen zwerfvuil. Blikjes en PET-flessen vormen een belangrijk onderdeel van dat zwerfvuil. Wij zijn ervan overtuigd dat het invoeren van statiegeld een grote stap in de goeie richting zal betekenen.”

 

Gemeente Haarlem (NL): “De gemeente Haarlem is voor uitbreiding van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Haarlem wil de omslag naar een duurzame economie realiseren, statiegeld is hierbij een effectief middel. Uitbreiding van statiegeld zorgt voor betere recycling van waardevolle materialen, minder zwerfafval en minder impact op ons klimaat.”

 

Gemeente Haarlemmermeer (NL): “De gemeente Haarlemmermeer sluit zich graag en uit volle overtuiging aan bij de Statiegeldalliantie. Statiegeld draagt bij aan de circulaire economie (grondstoffen in de kringloop houden in plaats van uit de bodem te halen), zorgt voor minder zwerfvuil én minder plastic soep.”

 

Gemeente Heemskerk (NL): “Heemskerk is voorstander van het uitbreiden van statiegeld naar kleine flesjes en blikjes. Meer recycling van PET en aluminium dienen de grote ambitie op het gebied van circulaire economie. Door efficiënt gebruik van grondstoffen wordt minder CO2 uitgestoten en worden minder waardevolle grondstoffen verbrand.”

 

Gemeente Heemstede (NL): “Statiegeld stimuleert mensen om blikjes en plastic flesjes in te leveren zodat dit afval gerecycled kan worden. Dit zorgt én voor minder zwerfafval op straat én een beter hergebruik van afval. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Daar kunnen wij alleen maar voor zijn!”

 

Gemeente Hechtel-Eksel (VL): “Al jarenlang zetten wij ons in om het zwerfvuil in onze gemeente, waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, op te ruimen. Drie jaar geleden kreeg onze technische dienst hierbij de hulp van een groep vrijwilligers, die zich onder impuls van de burger zelf, hebben verenigd in de ZwerfvuilActieDienst (ZAD). Deze vrijwilligers ruimen o.a. elke eerste zaterdag van de maand een buurt in onze gemeente op. Het opruimen van zwerfvuil kost handenvol werk en wij zijn de ZAD enorm dankbaar voor hun hulp bij al dat werk. Daarbij behoeft het geen uitleg dat er ook een grote kost verbonden is aan het opruimen en verwerken van het zwerfvuil. Zwerfvuil bestaat voor een groot deel uit plastic flesjes en blikjes, dat bevestigen onze vrijwilligers. Toetreden tot de Statiegeldalliantie is dus een logische keuze. Het invoeren van statiegeld is een must om de zwerfvuilproblematiek tegen te gaan. Dit is bewezen o.a. in onze buurlanden Nederland en Duitsland. Met het invoeren van het statiegeld zullen veel meer blikjes en flessen terug ingeleverd worden en wordt de kringloop gesloten. Hechtel-Eksel is ervan overtuigd dat met de invoering van statiegeld haar slogan ‘Gezellig in het groen’ alleen nog meer van toepassing wordt.”

 

Gemeente Hengelo (NL): “Hengelo is een groene gemeente. We proberen onze inwoners te stimuleren om zoveel mogelijk hun afval te scheiden en afval te voorkomen. Zwerfafval doet afbreuk aan onze stad en is slecht voor het milieu. Toch is zwerfafval ook in Hengelo een groot probleem. Uit landelijke cijfers blijkt dat 40 procent van het zwerfafval bestaat uit plastic flesjes en blikjes. We streven in Hengelo naar een circulaire economie. Afval moet gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Belangrijk is dus dat eenmalige verpakkingen weer terugkomen bij de verpakkingsindustrie, zodat er nieuwe materialen van gemaakt worden. Zwerfafval vervuilt dus het milieu, maar put ook de grondstoffenvoorraad uit. Door statiegeld in te voeren op blikjes en flesjes, worden mensen extra gestimuleerd om netjes met hun afval om te gaan. Het is daarom tijd om met uitbreiding van het statiegeld het zwerfafvalprobleem aan te pakken en grondstoffen terug te brengen in de keten.”

 

 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch (NL): “Je ziet bijna geen bierfles als zwerfafval op straat of in natuur omdat hier statiegeld op zit. Daarom is ’s-Hertogenbosch, een stad met 150.000 inwoners, voor het invoeren van statiegeld op PET-flessen en blikjes. Dit betekent minder zwerfafval en minder kosten voor het opruimen van zwerfafval. Daarom besloot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch in december 2017 zich aan te sluiten bij Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Heuvelland (VL): “Jaarlijks organiseert de gemeente een grootschalige zwerfvuilopruimactie waarbij ca. 8 km wegbermen zwerfvuilvrij worden gemaakt per vereniging (ca. 120 vrijwilligers). De vrijwilligers worden hiervoor beloond met een subsidie. Daarnaast heeft de gemeente intussen 4- tal vrijwillers die op regelmatige basis zwerfvuil opruimen langs Heuvellandse wegen. Het blijft dweilen met de kraan open gezien het aandeel pmd-afval (drankblikjes in het bijzonder) toeneemt. Ons doel is een proper straatbeeld en minder ecologische schade. Statiegeld is bij uitstek het middel dat hiertoe zal bijdragen en het zorgt voor meer materiaalrecyclage! Door statiegeld zal de burger bewuster omgaan met afval: preventie wordt gestimuleerd, retourbrengsystemen zorgen voor maximalisatie van materiaalrecyclage, het zwerfvuil zal drastisch afnemen met maar liefst 40% en de natuur ervaart meteen een belangrijke vijand minder.”

 

Gemeente Hillegom (NL): “We moeten zuinig zijn op de wereld van onze kinderen. Statiegeld stimuleert mensen om blikjes en plastic flesjes in te leveren zodat dit afval gerecycled kan worden. Dit zorgt én voor minder zwerfafval op straat én een beter hergebruik van afval. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Daar kunnen wij alleen maar voor zijn!”

 

Gemeente Hof van Twente (NL): “De gemeente Hof van Twente sluit zich aan bij de statiegeldalliantie omdat hierdoor zwerfafval sterk verminderd. Daarnaast moet afval beter hergebruikt worden. Veel afval dient als grondstof voor nieuwe producten. Meer recycling van PET en blik maakt de grote ambities op het gebied van de circulaire economie beter mogelijk en door efficiënt gebruik van grondstoffen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrandt.”

 

Gemeente Hollands Kroon (NL): “Hollands Kroon is een plattelandsgemeente met een oppervlakte van 665 km2 en ligt in de kop van Noord-Holland. We halen diverse gescheiden afvalstromen bij onze inwoners aan huis op en stimuleren daarmee zoveel mogelijk het afval te scheiden en (zwerf)afval in de openbare ruimte te voorkomen. Toch moeten we jaarlijks kosten maken om het zwerfafval in de openbare ruimte op te ruimen. Met name pet flesjes en blikjes maken een substantieel deel uit van het zwerfafval. Wij verwachten dat via een statiegeldsysteem teruggehaald restafval van hogere kwaliteit is en daardoor met hogere opbrengst gerecycled kan worden. Wat de Statiegeldalliantie wil, sluit aan bij onze verwachting.”

 

Gemeente Houthalen-Helchteren (VL): “Zwerfvuil is een problematiek die alle steden en gemeenten in Vlaanderen treft en dat is niet anders in Houthalen-Helchteren. Het tast het straatbeeld aan en brengt extra opruimkosten met zich mee. Lokale besturen moeten het grootste deel van het openbaar domein proper houden en dragen bijgevolg ook de grootste kost. Via de invoering van statiegeld werken we mee aan een proper straatbeeld.”

 

Gemeente Hove (VL): “We worden bijna dagelijks geconfronteerd met zwerfvuil en de fractie die daarvan het makkelijkst te voorkomen is zijn blikjes en PET-flessen. De invoering van statiegeld maakt de mensen hopelijk ook bewust dat andere zaken niet zomaar weggegooid moeten worden. Onze uitvoerende diensten die dagelijks werken op het openbaar domein zullen dankbaar zijn en zich meer kunnen concentreren op de hun gegeven opdrachten zonder dat zij eerst de site moeten opruimen. Wij vinden de statiegeldalliantie dan ook een bijzonder goed initiatief waar we ons volledig mee achter zetten.”

 

Gemeente Kalmthout (VL): “Kalmthoutenaren en de gemeente Kalmthout leveren heel wat inspanningen om zwerfafval terug te dringen. Tientallen Mooimakers helpen onze straten proper te houden, medewerkers van de gemeente ledigen wekelijks 180 vuilbakjes. En toch blijven drankblikjes en PET-flessen rondslingeren. Kalmthout gelooft dat statiegeld op die verpakkingen mensen zal stimuleren om die fractie beter te recycleren. Daar zetten we met heel veel goesting onze schouders onder. Enkel zo wordt Kalmthout én Vlaanderen nog mooier en properder!”

 

Gemeente Kampen (NL): “Schoon water is voor een waterrijke gemeente als Kampen extra van belang. De gemeente Kampen sluit zich aan bij de statiegeldalliantie met het oog op de toekomst. Om voor de komende generaties een schone leefomgeving te kunnen realiseren.”

 

Gemeente Kruishoutem (VL): “Net als vele Vlaamse gemeenten zetten gemeentediensten, verenigingen, scholen en vrijwilligers zich dagelijks in in de strijd tegen het zwerfvuil. We zijn er van overtuigd dat statiegeld op blikjes en plastic drankflesjes het tij kan keren.”

 

Gemeente Laakdal (VL): “Gemeente Laakdal kan rekenen op meer dan 70 vrijwilligers die zwerfvuil opruimen! Het invoeren van statiegeld zou voor hen heel wat minder werk betekenen!”

 

Gemeente Leiden (NL)

 

Gemeente Leiderdorp (NL): “Wij streven naar een duurzaam Leiderdorp waarin geen afval meer is, alleen nog maar grondstoffen. Hier worden weer nieuwe producten van gemaakt. Daarom zijn wij gestart met ‘Goed inzamelen’, waarbij we uitgaan van grondstoffen in plaats van afval. Het aansluiten bij de Statiegeldalliantie past goed bij ons streven en helpt de waardevolle grondstoffen weer terug te laten komen als nieuw product. Bovendien draagt het invoeren van statiegeld bij aan vermindering van zwerfafval en een schoner straatbeeld. Dat wil toch iedereen!”

 

Gemeente Lelystad (NL): “Statiegeld op kleine blikjes en alle PET-flessen draagt bij aan een duurzame maatschappij, met zorg voor onze aarde. Het voorkomt zwerfafval in de mooie Lelystadse natuur, vermindert het huishoudelijk restafval en draagt bij aan een circulaire economie. Wij steunen daarom de statiegeldalliantie”, aldus wethouder Elly van Wageningen van gemeente Lelystad.”

 

Gemeente Leudal (NL): “Statiegeld draagt eraan bij dat lege flesjes en blikjes eerder worden ingeleverd. Daardoor ontstaat er minder zwerfaval, verminderen we de plastic soep in zee en voorkomen we dierenleed. Dit lidmaatschap past goed bij de gemeentelijke doelstelling om bij te dragen aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.”

 

Gemeente Leusden (NL): “De gemeenteraad van de gemeente Leusden heeft zich uitgesproken voor uitbreiding van statiegeld naar PET-flesjes en blikjes. Statiegeld draagt bij aan het verminderen van zwerfafval en geeft invulling aan het principe “de vervuiler betaalt”. Bovendien zijn de secundaire grondstoffen afkomstig uit een statiegeldsysteem, van substantieel hogere kwaliteit dan uit andere verzamel- of nascheidingssystemen. En, last but not least, door deze effecten dalen de gemeentelijke kosten voor het opruimen van zwerfafval.”

 

Gemeente Lingewaard (NL): “De gemeente Lingewaard voert een vooruitstrevend zwerfafvalbeleid, waarbij zwerfafval zoveel mogelijk bij de bron wordt aangepakt. Het invoeren van statiegeld op plastic flesjes en blikjes hoort helemaal bij deze aanpak en Lingewaard sluit zich dan ook vol overtuiging aan bij de statiegeldalliantie. Daarnaast zorgt een zorgvuldige inzameling van blikjes en plastic flesjes voor minder zwerfvuil in het op straat, wat beter is voor mens, dier en milieu.”

 

Gemeente Losser (NL): “Wij hebben gezien dat landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken al een statiegeldsysteem hebben voor kleine flessen en blikjes, met als gevolg dat het aandeel van flesjes en blikjes in het zwerfafval sterk is verminderd. Ook realiseren we ons dat meer recycling van PET en blik de grote ambities op het gebied van de circulaire economie beter mogelijk maken en door efficiënt gebruik van grondstoffen minder CO2 wordt uitgestoten en minder afval wordt verbrand.Beide overwegingen maken dat de gemeente Losser zich wil aansluiten bij de Statiegeldalliantie en daarmee een belangrijk signaal geeft aan de Tweede Kamer.”

 

Gemeente Maastricht (NL): “Maastricht gaat voor “Afvalloos in het jaar 2030”. Geen restafval meer dat verbrand hoeft te worden, alle huishoudelijke afval wordt gerecycled. Daarbij past het invoeren van statiegeld voor alle PET-flessen en blikjes!”

 

Gemeente Meppel (NL): “Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40% van het zwerfafval. Statiegeld kan op deze eenmalige drankverpakkingen een aanzienlijk deel van het zwerfafval-probleem eenvoudig en effectief oplossen. Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder kosten en betere recycling van waardevolle materialen. Veel zwerfafval dat niet word opgeruimd, belandt in rivieren en oceanen en vormt een plastic soep: drijvende hoeveelheden vuilnis. En dat is erg schadelijk voor vogels, vissen en andere waterdieren.”

 

Gemeente Nazareth (VL): “In Nazareth strijden we al vele jaren tegen zwerfafval en illegaal storten. Voor ons moeten preventie en bewustmaking samengaan met afschrikking en handhaving. Voor dat laatste werken we aan camerabewaking. Sensibilisering en bestraffing zijn zinvol, op voorwaarde dat we ook structureel ingrijpen aan de bron. De invoering van statiegeld is daar een mooi voorbeeld van. In onze gemeente is hier al jarenlang vraag naar. Daarom stemde de gemeenteraad in met het voorstel om toe te treden tot de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Neerpelt (VL)

 

Gemeente Noordoostpolder (NL): “Zwerfafval bestaat voor het grootste gedeelte uit plastic flesjes en blik. Bij de verpakkende industrie ligt een grote uitdaging en het zou ‘tussen de oren’ van ons allemaal moeten zitten om geen afval weg te gooien. Nu we daar onvoldoende in slagen is invoering van statiegeld noodzakelijk. Statiegeld heeft zich bewezen: het levert de zuiverste stroom op voor recycling en werkt preventief. En preventie gaat voor opruimen. De aandacht die er op scholen voor primair en voortgezet onderwijs aan wordt besteed biedt goede hoop voor de toekomst. Tot die tijd maar even gaan voor deze toch wel dure oplossing! Ons leefmilieu is het waard.”

 

Gemeente Oldambt (NL): “De gemeente Oldambt bestrijdt zwerfvuil actief door verengingen en scholen te stimuleren om zwerfvuilacties te organiseren. Hier maken zij veel gebruik van. Ook investeren wij veel in prullenbakken en blikvangers. Dit is echter geen structurele oplossing. De gemeente Oldambt is voorstander van statiegeld omdat statiegeld een directe uitwerking geeft aan het principe ‘de vervuiler betaalt’ door ingeleverd afval geen geld te laten kosten.”

 

Gemeente Oldenzaal (NL): “Oldenzaal is een duurzame gemeente die onder andere streeft naar een afvalloze samenleving. Statiegeld is in dat kader een uitstekend middel omdat het bijdraagt aan een circulaire economie en zorgt voor minder zwerfvuil.”

 

Gemeente Olst-Wijhe (NL)

 

Gemeente Oosterzele (VL): “Zoals vele landelijke gemeenten kampt Oosterzele reeds geruime tijd met zwerfvuil, in het bijzonder blikjes die achteloos worden weggeworpen. Vaak komen ze zo terecht in weiden waar landbouwdieren grazen en een accuut gevaar vormen voor de dieren. Bovendien loopt de industrie heel wat grondstoffen mis die kunnen hergebruikt worden. Daarnaast oogt zwerfvuil langs de weg niet echt proper. Enkel door samen te werken en aan te sluiten bij een alliantie kan de vervuiling van straten en bermen worden aangepakt.”

 

Gemeente Opwijk (VL): “De gemeente Opwijk is één van de Vlaamse gemeenten die door OVAM werden geselecteerd voor het coachingtraject zwerfvuil en momenteel – en dit gedurende twee(2) jaar (2017/2018 – extra inspanningen en acties doet om de gemeente zwerfvuilvrij te krijgen, mede met de hulp van ruim 114 vrijwilligers die in Opwijk periodiek zwerfvuil opruimen. Na zovele jaren leert de ervaring ondertussen dat (gerichte) sensibilisatieacties naar de burger toe mbt. zwerfvuil/achterlaten van afval al lang haar saturatie-effect heeft bereikt en dat sensibilisatie bij de burger weinig of geen impact meer heeft. Nog te veel recycleerbare drankfracties maken deel uit van het zwerfvuil en willen we er echt voor zorgen dat deze fracties uit het zwerfvuil verdwijnen, dan zijn veel consequenter en stringentere maatregelen nodig. Met het huidige inzamelingssysteem van de blauwe zak (PMD) is men er tot op heden trouwens nog niet in geslaagd om de problematiek van het zwerfvuil – en meer bepaald het grote aandeel van blikjes en flesjes in het zwerfvuil – een halt toe te roepen. Het opruimen van de nog stijgende hoeveelheid zwerfvuil kost de belastingbetaler trouwens enorm veel geld ! De invoering van een statiegeldsysteem voor drankverpakkingen is een stap naar circulaire economie en zal zorgen voor een eerlijke en structurele oplossing.”

 

Gemeente Oud-Heverlee (VL): “De gemeente Oud-Heverlee vindt statiegeld drie keer een goed idee: het helpt verpakkingsafval voorkomen, het zorgt voor meer en kwaliteitsvollere recyclage en het voorkomt zwerfvuil. Dat is drie keer winst ! We willen hiermee onze ruim 50 zwerfvuilmeters en peters ook een hart onder de riem steken. Samen met hen dromen we van een gemeente zonder zwerfvuil.”

 

Gemeente Overpelt (VL)

 

Gemeente Purmerend (NL): “Purmerend, een stad met 80.000 inwoners en een eigen zwerfinator. Statiegeld moet, want elke zwerfie is er één te veel. Wij vinden het belangrijk dat zwerfvuil voorkomen wordt. Statiegeld op kleine flesjes en blikjes zal bijdragen aan vermindering van zwerfvuil. Want je gooit je geld toch ook niet op straat? Zwerfafval heeft waarde en kan goed gerecycled worden. Dat moeten we stimuleren!”

 

 

Gemeente Renkum (NL): “De gemeente Renkum geldt als één van de groenste en schoonste gemeenten in de regio. Graag houden we dat zo! Helaas hebben wij ook te maken met zwerfvuil. Samen met inwoners wordt er veel aan gedaan om het zwerfafval op te ruimen en te voorkomen. Wij zijn van mening dat statiegeld op kleine flesjes en blikjes een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van zwerfafval en het mondiale probleem van de plastic soep. Daarnaast is statiegeld een noodzakelijke prikkel voor inwoners om hun afval weer in te leveren zodat het hergebruikt kan worden. Dat draagt bij aan de circulaire economie.”

 

Gemeente Rheden (NL): “De gemeente Rheden, gelegen aan de rand van de Veluwe, heeft veel natuurschoon en ontvangt jaarlijks vele toeristen. Zwerfvuil hoort niet thuis in het natuurschoon. De gemeente Rheden is groot voorstander van de circulaire economie. Onderdeel van de circulaire economie is een goed beheer van de grondstoffen. Hierin past het systeem van statiegeld waarbij het mes aan twee kanten snijdt: • Vermindering van zwerfvuil • Inzameling van zuivere monostromen. De gemeente Rheden sluit daarom graag aan bij de Statiegeldalliantie. Toelichting op de gemeente Rheden De gemeente Rheden is gelegen ten noorden van Arnhem, bestaat uit 7 dorpskernen, met een totaal inwoneraantal van circa 43.500. Door de gemeenteraad is unaniem een motie aangenomen waarin gepleit is voor aansluiting bij de Statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Roosendaal (NL): “Al jarenlang wordt er in onze gemeente actief zwerfafval geruimd door zowel eigen personeel als vrijwilligers die zich inzetten voor een schone openbare ruimte. Ondanks alle communicatieve acties en projecten (waaronder Schoon Belonen) is het niet gelukt om de hoeveelheid zwerfafval drastisch te verminderen. Als we kauwgom en sigaretten peuken buiten beschouwing laten bestaat naar schatting 75% tot 80 % van het zwerfafval uit blikjes en flesjes. Statiegeld is daarom een hoog nodige stap in de goede richting.”

 

Gemeente Ruiselede (VL): “Ruiselede is een kleine landelijke gemeente die via de ondertekening van de statiegeldalliantie de Belgische overheid wil aanmanen om dringend statiegeld in te voeren op PET-flessen en blikjes. Ondanks de jaarlijkse opruimactie in de gemeente stellen we vast dat het zwerfvuil van PET en blik een steeds terugkerend probleem is. Het blijft dweilen met de kraan open. De enige oplossing is de invoer van statiegeld! Daarom besloot het College van Burgemeester en Schepenen in december 2017 om zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. Samen gaan we voor een zwerfvuilvrije leefomgeving!”

 

Gemeente Schagen (NL): “Je voelt je prettig in een schone en uitnodigende openbare ruimte. Zwerfafval als plastic en blik zie je liever niet. Statiegeld zegt: het is iets waard! Dat helpt om zwerfvuil te verminderen. Hierdoor blijft het fijn wonen, werken en recreëren in onze gemeente Schagen!”

 

Gemeente Schiedam (NL): “Wij steunen dit initiatief om er bij de regering op aan te dringen om uitbreiding van het statiegeldsysteem naar kleine PET-flessen en blikjes hoger op de agenda te zetten. Kleine PET-flessen en blikjes zijn grote veroorzakers van zwerfvuil. Dit zwerfvuil geeft veel overlast voor mens en natuur. Het opruimen van het zwerfvuil brengt hoge kosten voor de gemeente met zich mee.”

 

Gemeente Súdwest-Fryslân (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Het is – na hondenpoep – de grootste ergernis van inwoners. Het staat slordig, het is slecht voor het milieu en het kost de gemeente veel geld”, zegt Erik Faber, wethouder duurzaamheid van Súdwest-Fryslân. “Voorkomen is beter dan genezen. Invoering van statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes draagt flink bij aan de vermindering van zwerfafval. De praktijk in landen als Noorwegen en Duitsland laat dat ook zien.”

 

Gemeente Ten Boer (NL): “Invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes zal een effectieve en grote bijdrage leveren aan de bestrijding van zwerfafval en aan meer hergebruik van schaarse grondstoffen. Statiegeld draagt bij aan de circulaire economie en aan een schone en leefbare stad. De gemeente Ten Boer staat daarom volledig achter de statiegeldalliantie en sluit zich aan als partner.”

 

Gemeente Tholen (NL): “Duurzaamheid zit in het DNA van de gemeente Tholen. Daarom zijn wij voorstander van statiegeld op PET-flessen en blik, zodat kunststof en blik meer en beter gerecycled kunnen worden. Het vermindert de enorme hoeveelheid in te zamelen kunststof en blik. De grondstoffen kunnen prima hergebruikt worden als ze goed worden gescheiden. Daarnaast vermindert statiegeld op PET-flessen en blik de hoeveelheid zwerfafval, wat een groot positief effect heeft op het milieu. Door ons aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie vragen wij onze regering om statiegeld op álle PET-flessen en blikjes in te voeren.”

 

Gemeente Tiel (NL): “In de gemeente Tiel is zwerfafval een bron van ergernis. Ondanks de inzet van vrijwilligers, buurtverenigingen, scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties blijft het dweilen met de kraan open. Het toepassen van statiegeld op blikjes en kleine flesjes zal het ontstaan van zwerfvuil aan de voorkant verminderen. Volgens een rapport van CE Delft naar schatting 70 tot 90%. Door de ligging van de gemeente Tiel aan de Waal zal het ook een positief effect op het mondiale probleem van de plastic soup hebben. De gemeente Tiel omarmt daarom alle maatregelen die meehelpen het ontstaan van zwerfafval te beperken.”

 

Gemeente Tilburg (NL): “Waarom doet Tilburg mee? Uit onderzoek blijkt dat statiegeld over blikje en kleine pet-flesjes een bijdrage levert aan de vermindering van zwerfafval. Daarnaast heeft het hergebruik van deze grondstoffen positieve milieueffecten.”

 

Gemeente Utrecht (NL): “Zwerfafval bestaat voor een groot deel uit PET flessen en blikjes, wat leidt tot schade aan flora en fauna. Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat statiegeld 70% tot 90% van dit deel van het zwerfafval kan voorkomen. Dit leidt tot lagere kosten voor de gemeente bij het opruimen van zwerfafval. Bovendien is het PET en blik dat via een statiegeldsysteem wordt ingezameld van hoge kwaliteit en kan het dus hoogwaardig gerecycled worden. Tenslotte geeft een statiegeld systeem invulling aan het principe dat “de vervuiler betaalt”. Om deze redenen heeft Utrecht zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie, in de wetenschap dat een brede steun vanuit het land kan bijdragen aan de besluitvorming in de Tweede Kamer.”

 

Gemeente Veenendaal (NL): “Wij werken samen met onze bewoners en bedrijven aan een circulaire economie en aan het voorkomen van overlast en schade aan de natuur door zwerfvuil. Er zijn tal van zwerfvuilgroepen afkomstig van scholen en instellingen actief op het gebied van zwerfvuil. Daar zijn we als gemeente heel blij mee. Maar beter dan zwerfvuil opruimen is natuurlijk het voorkomen van zwerfvuil door flesjes en blikjes via de winkel weer in te zamelen. Minder zwerfvuil én meer hergebruik van de ingezamelde flesjes en blikjes. Twee redenen waarom wij het uitbreiden van het systeem van statiegeld toejuichen.”

 

Gemeente Velsen (NL): “De gemeente Velsen is voor uitbreiding van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Het draagt bij aan de circulaire economie (grondstoffen in de kringloop houden in plaats van uit de bodem te halen) zorgt voor minder zwerfvuil en minder plastic soep.”

 

Gemeente Venlo (NL): “Venlo sluit zich aan bij de statiegeldalliantie omdat we een schone stad willen zijn. We willen een omslag realiseren van ‘schoon maken naar schoon houden’. Voor Venlo staan (zwerf)afvalpreventie en Cradle to Cradle (C2C) voorop. Een nationale aanpak door de invoering van statiegeld op blikjes en PET-flesjes is daarbij heel belangrijk. De stad blijft structureel schoner, bewoners en de gemeente hoeven veel minder zwerfafval te rapen, er worden meer grondstoffen hergebruikt, plastic soep en dierenleed wordt voorkomen, vervuilers gaan betalen en schoonmakers worden beloond.”

 

Gemeente Vlaardingen (NL): “Samen maken we de stad! Onder dat motto dragen in Vlaardingen zowel de gemeente als bewoners, verenigingen en scholen hun steentje bij aan een schone en gezonde buitenruimte. Maar ondanks alle schoonmaakacties blijft het zwerfvuil een groot probleem. Om dat probleem echt aan te pakken, is opruimen niet genoeg. Er moet gewoon minder vuil op straat bij komen. Wij zijn er van overtuigd dat statiegeld op PET flesjes en blikjes een belangrijke bijdrage levert aan minder vuil in de stad. Voor een mooie gastvrije stad en voor natuur en milieu.”

 

Gemeente Vught (NL): “Als het om duurzaamheid gaat, heeft Vught een reputatie te verdedigen. In onze strijd tegen zwerfvuil en vóór hergebruik is statiegeld op blik en PET-fles een welkom wapen. Zo gaan we met de Statiegeldalliantie voor een schone én duurzame toekomst!”

 

Gemeente Wageningen (NL): “Iedereen die regelmatig meedoet aan acties van Wageningen Schoon, ziet hoeveel flesjes en blikjes op straat, in de natuur of in de stadsgracht belanden. Statiegeld heffen op deze verpakkingen is een logische stap om te voorkomen dat het zwerfafval wordt. Petflessen en drankblikjes zijn hoogwaardige grondstoffen die heel goed een nieuw leven kunnen krijgen. Wageningen Schoon is een platform waar verschillende organisaties (waaronder de gemeente) en vrijwilligers samenwerken om zwerfafval in Wageningen tegen te gaan.”

 

Gemeente Waterland (NL): “Afval is een grondstof en in een circulaire wereld worden grondstoffen hergebruikt. Het is niet eerlijk dat burgers en inwoners de enigen moeten zijn die meewerken aan dit hergebruik van grondstoffen. Gebleken is dat statiegeld een uitstekend middel is om zwerfafval te voorkomen en grondstoffen te recyclen. De verpakkingsindustrie moet ook haar deel van haar verantwoordelijkheid nemen. Daarom: statiegeld op blikjes en kleine flesjes. Doodsimpel.”

 

Gemeente Weert: (NL) “Weert, de groenste regio van de wereld, zegt ja tegen statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Statiegeld heeft zich bewezen: het levert de zuiverste stroom op voor recycling en werkt preventief. En preventie gaat voor opruimen. De gemeenteraad van Weert sprak zich daarom uit voor het ondernemen van actie om statiegeld op grote flessen te handhaven en op flesjes en blikjes uitgebreid te krijgen. Dit is ook in lijn met eerdere steun voor uitbreiden statiegeld; al in 2012 sprak 94% van de gemeenten zich hier voor uit.”

 

Gemeente Westerveld (NL): “Ondanks de plaatsing van prullenbakken en blikvangers, zwerfvuilacties met onze basisscholen én de inzet van vele inwoners die individueel of in groepsverband zwerfvuil opruimen, blijkt de verleiding soms te groot om drankflesjes, blikjes en ander verpakkingsmateriaal roekeloos weg te gooien. Een financiële ‘prikkel’ in de vorm van statiegeld is een effectief middel om zwerfafval te voorkomen: we zien vrijwel nooit lege flessen met statiegeld in onze bermen, struiken, sloten en plantsoenen. Bovendien kunnen blikjes en plastic flesjes prima hergebruikt worden. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten.”

 

Gemeente Westland (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Statiegeld op kleine petflesjes en blikjes levert een bijdrage aan minder zwerfafval. Bovendien is het PET en blik dat via een statiegeldsysteem wordt ingezameld van hoge kwaliteit en kan het hoogwaardig worden gerecycled.”

 

Gemeente Wijk bij Duurstede (NL): “Wijk bij Duurstede is een prachtig historisch stadje aan de Rijn en Lek. Als we niet gezamenlijk wat doen met zwerfafval vinden we meer plastic dan vissen in onze rivier. Statiegeld is een bewezen methode voor het terugdringen van zwerfafval. Daarnaast kan het verpakkingsmateriaal hoogwaardiger worden gerecycled en draagt het daarmee bij aan het toewerken naar een circulair systeem. Tevens is statiegeld een prikkel in de bewustwording van de artikelen die je als consument koopt, en de verpakking die er omheen zit. Op weg naar een samenleving met minder verpakkingsmateriaal! De gemeente wijk bij Duurstede staat volledig achter het initiatief.”

 

Gemeente Woerden (NL): “Hoe meer afval er gescheiden wordt hoe beter. Als het afval meteen bij het inleveren goed wordt geselecteerd op materiaalsoort maakt dit hergebruik veel makkelijker. De gemeente Woerden maakt zich sterk voor een circulaire economie en statiegeld is een onmisbare schakel hierin. Ook is het voor een schone stad belangrijk zwerfafval te voorkomen. En statiegeld invoeren werkt dan! Het voorkomt dat afval terecht komt waar het niet thuis hoort en schadelijk is, zoals de zee. Het invoeren van statiegeld op blikjes en flessen is een onmisbare stap naar het verminderen van (rest)afval en een schonere aarde.”

 

Gemeente Wuustwezel (VL): “Wuustwezel is een gemeente met ruimte om te leven. Jammer genoeg zijn er mensen die dat ook meteen als uitnodiging zien als ruimte om zwerfvuil achter te laten. Als gemeente werken we al jaren rond de zwerfvuilproblematiek in onze gemeente, door zwerfvuilacties te organiseren met scholen, verenigingen, te werken met vaste vrijwilligers die een stukje van hun buurt mee helpen opruimen, het inschakelen van sociale tewerkstelling, … Wij merken echter dat de problematiek rond zwerfvuil niet verminderd, maar juist groter wordt. Als wij dan vernemen dat in steden waar ze statiegeld heffen op blikjes en flessen, het zwerfvuil drastisch verminderd is, lijkt het ons een bewezen feit dat statiegeld helpt.”

 

Gemeente Zaanstad (NL): “Het aansluiten bij de Statiegeldalliantie past in het gemeentelijk beleid op gebied van het schoonhouden van de openbare ruimte en het bevorderen van de circulaire economie. Dit laatste betekent o.a. dat alle producten in een bepaalde mate hergebruikt of voor hergebruik geschikt gemaakt zouden moeten worden. Het invoeren van een vorm van statiegeld draagt verder bij de vermindering van zwerfafval in de openbare ruimte, aan de vermindering van dierenleed en leidt tot lagere opruimkosten. Tevens worden de hergebruikmogelijkheden van plastic flessen en blikjes vergroot.”

 

Gemeente Zandhoven (VL): “Zandhoven is een groene gemeente en dat willen we graag zo houden. Gelukkig krijgen we daarbij ook hulp van onze inwoners. Wekelijks zijn heel wat enthousiaste bermvrijwilligers op pad om zwerfvuil op te ruimen. Ook tijdens onze jaarlijkse lenteschoonmaak merken we dat er vooral veel pmd langs onze wegen op de grond belandt. Maar er is hoop! Het punt keert regelmatig terug op de agenda van onze kindergemeenteraad. Een teken dat deze generatie zich echt bewust is van het probleem. Maar alléén kunnen zij hun ouders niet overtuigen. Statiegeld op blikjes en petflessen daarentegen…”

 

Gemeente Zedelgem (VL): “Zwerfvuil is een hardnekkig probleem. Het veroorzaakt grote schade aan mens en milieu en het opruimen ervan kost handenvol werk en geld. Een groot aandeel van het zwerfvuil bestaat uit PET-flessen en blikjes. Zedelgem hoopt dat de invoering van statiegeld kan bijdragen tot het sluiten van de kringloop door alle plastic flessen en blikjes te recycleren en sluit zich daarom aan bij de statiegeldalliantie.”

 

Gemeente Zingem (VL): “Net als vele Vlaamse gemeenten zetten de Zingemse gemeentediensten, verenigingen, scholen en vrijwilligers zich in voor de strijd tegen het zwerfvuil. Drankblikjes en petflessen vormen de grootste deelstroom van het zwerfvuil in onze groen long aan de Schelde..Bovendien merken we ook vaker dat afgekeurde volle PMD zakken ergens wordt gesluikstort. We roepen al lang op voor een betere en structurele aanpak. We zijn er van overtuigd dat statiegeld op blikjes en plastic drankflesjes het tij kan keren.”

 

Gemeente Zoersel (VL): “Op een bijeenkomst met onze Zoerselse bermmeesters (=vrijwilligers die in hun buurt bermafval ophalen) rees de vraag om iets te doen aan het vele afval van blikjes en drankverpakkingen in de bermen. Statiegeld op drankverpakkingen zal zeker dat soort afval langs de kant van de weg verminderen. Het gemeentebestuur is blij dat wij bij de Statiegeldalliantie kunnen aansluiten want genieten van groen en natuur is zoveel leuker met minder zwerfvuil.”

 

Gemeente Zwijndrecht (NL): “Minder opruimkosten, minder zwerfafval, reduceren van niet-afbreekbare plastics in het milieu, meer recycling van waardevolle grondstoffen. Daar kan het invoeren van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes aan bijdragen.”

 

Gemeente Zwolle (NL): “In Zwolle werken we toe naar 100 kilo restafval per persoon in 2020. Daarom zetten we in op het belonen van afvalscheiding, betere inzamelmogelijkheden en bewustwording. Een statiegeldregeling voor flesjes en blik helpt om ze apart in te leveren en draagt dus bij aan onze doelstelling. Daarnaast verwacht ik dat er veel minder flesjes en blik in de berm of op straat belanden als er statiegeld op zit. Daarom sluit Zwolle zich aan bij de oproep aan de Tweede Kamer om snel een statiegeldregeling in te voeren.”

 

Gert Arijs Fotografie: “Afval in mijn omgeving stoort me enorm. Statiegeld is een belangrijk deel van de oplossing! Zo kan er ook meer gerecycleerd worden en komt er minder plastic in zee terecht.”

 

Gents Milieufront: “Voor Gents MilieuFront (GMF), een regionale milieuvereniging, is statiegeld op blikjes en petflessen een evidentie, als je ziet hoeveel (zwerf)afval hieruit voortkomt. Idealiter kopen we deze producten gewoon hoe langer hoe minder. Een goed begin is dus de eenvoudige vraag voor statiegeld op álle PET-flessen en blikjes. Omdat het kan!”

 

GoedeWaar.nl: “GoedeWaar.nl is een consumentenorganisatie die zich inzet voor duurzaam consumeren, met aandacht voor mens, dier en milieu. Verantwoord koopgedrag betekent ook dat de consument producten in verpakkingen kan kopen die zo min mogelijk milieudruk hebben. En daar is statiegeld een goede manier voor. ”

 

Greenpeace Nederland: “Statiegeld levert een krachtige bijdrage om zwerfvuil en de plastic soep te verminderen. Het is eigenlijk maar gek dat we wel statiegeld op grote flessen hebben, maar niet op kleine flessen en blikjes. Met de invoering van statiegeld kunnen we het zwerfafval van flesjes en blikjes met 90% verminderen! Wij zijn dus voor uitbreiding van het statiegeldsysteem. Dagelijks zijn gemeentes en burgers in de weer om onze buurten schoon te houden. Het wordt tijd dat drankproducenten en supermarkten hier een grotere verantwoordelijkheid voor nemen. De statiegeldsystemen in onder andere Duitsland en Noorwegen laten zien dat het werkt. Uitbreiding van statiegeld is een stap richting een circulaire economie en verlost onze buurten, rivieren, zeeen en de dieren die daar leven van een aanzienlijke hoeveelheid vuil. De hoogste tijd dus om dit in te voeren!”

 

Greentrack: “Meer dan 100 culturele organisaties aangesloten bij Greentrack Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Kortrijk engageren zich om hun ecologische voetafdruk te reduceren en een positieve bijdrage te leveren aan hun leefomgeving. We geloven dat het invoeren van statiegeld voor blikjes en plastiek flessen het meest optimale systeem is voor het inzamelen en recycleren van deze grondstoffen.”

 

H

 

HA! Heikens Advies: “Ik ben voorstander van statiegeld op plastic flessen omdat ik hoop dat het de bewustwording van consumenten in hun aankoopgedrag verhoogt. Vooral hoop ik dat statiegeld op petflessen ertoe leidt dat ouders hun kinderen geen petflessen meer naar school meegeven en jonge mensen niet meer hiermee opgroeien, wat leidt tot een gedragsverandering. Want alleen met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat de plastic soep verminderd wordt.”

 

Hart Boven Hard Antwerpen: “Als lokale burgerbeweging zijn we erg bekommerd om de maatschappij waarin we allemaal moeten functioneren. Een maatschappij kan alleen blijven bestaan in een omgeving die levensvatbaar en genietbaar is. En laat die dingen nu niet te verenigen zijn met oceanen, vis en vogels vol plastic of bermen vol zwerfafval. Statiegeld op plastic verpakkingen is niet alleen de meest logische, maar ook de meest correcte manier om dit probleem aan te pakken. Wanneer iemand in het Vlaams Parlement durft te verkondigen dat plastic verpakkingen geen probleem zijn, want “Die verschrikkelijke beelden van eilanden van plastic in de oceanen komen niet van hier… Die oceanen liggen niet in Europa.” dan weet je als burgerbeweging dat er een weg te gaan is. Daarom sluit Hart Boven Hard Antwerpen zich aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: “Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden steunt de invoering van statiegeld op kleine drinkverpakkingen in Nederland omdat dit een bewezen effectieve methode is om zwerfafval tegen te gaan. Hierdoor komt er veel minder (micro)plastic in het water terecht, dat een bedreiging vormt voor waterdieren en de waterkwaliteit.”

 

HVC: “HVC verwacht dat er door uitbreiding van statiegeld minder kleine PET flesjes in het restafval zullen belanden. Ook zal het bijdragen aan een vermindering van het zwerfvuil op straat en in de natuur. Als deze stroom apart ingezameld wordt, kan deze bovendien kwalitatief hoogwaardig gerecycled worden. Samen halen we eruit wat erin zit!”

 

I

 

Innovatiecentrum Kunststoffen: “Het Innovatiecentrum Kunststoffen in Rotterdam ziet veel mogelijkheden voor het hergebruiken van kunststoffen. In de praktijk zie je dat gemengde stromen afval een slechte kwaliteit kunststofrecyclaat opleveren, en het voorkomen van kunststof zwerfafval leidt tot een negatieve beeldvorming over kunststof die niet nodig en niet terecht is. Dus het stimuleren van consumenten om plastic flessen separaat in te leveren en niet te laten slingeren is voor iedereen beter, tegen beperkte kosten.”

 

IVVO: “Naast het wekelijks opruimen van zwerfvuil door onze gemeenten organiseert IVVO jaarlijks een grootschalige zwerfvuilopruimactie waarbij ca. 2.500 km wegbermen zwerfvuilvrij worden gemaakt door meer dan 150 verenigingen (ca. 3.500 vrijwilligers) die wij belonen via een eigen subsidiesysteem. Het blijft dweilen met de kraan open gezien het aandeel pmd-afval (drankblikjes in het bijzonder) toeneemt. Statiegeld is het ideale middel om deze trend halt toe te roepen. Door statiegeld zal de burger bewuster omgaan met afval: preventie wordt gestimuleerd, retourbrengsystemen zorgen voor maximalisatie van materiaalrecyclage, het zwerfvuil zal drastisch afnemen met maar liefst 40% en de natuur ervaart meteen een belangrijke vijand minder.”

 

J

 

Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM): “Als jongerenorganisatie met een hart voor natuur en milieu zijn wij bezorgd om onze toekomst. We willen op verschillende manieren bijdragen, en een daarvan is de vraag om statiegeld steunen. Het afvalprobleem is ook iets dat we rechtstreeks voelen, want vele van onze vrijwilligers en leden doen minstens jaarlijks mee met opruimacties.”

 

John Visser cv-optimalisatie: “Als duurzame ondernemer heb ik met veel partijen te maken.. maar we willen allemaal hetzelfde, een schone en duurzame Aarde.. Zelf ruim ik gemiddeld 1000kg aan zwerfaval per maand op.. dus ik weet uit ervaring dat het een zeer groot probleem is. Als we statiegeld heffen op blikjes en petflessen scheelt dat aanzienlijk in het zwerfafval. Daarna is plastic aan de beurt.. bedrijven moeten minder ​(of nog beter) geen ​plastic​​ verpakkingen ​meer​ gebruiken​. Als we gaan nadenken en actie ondernemen over hoe we met deze wereld omgaan zal het nog goedkomen.”

 

K

 

Kimderopvang: “Wij zouden blij zijn als de statiegeldregeling uitgebreid wordt zodat we tijdens de opruimrondes met de gastkinderen aanzienlijk minder zwerfafval op te ruimen hebben. Óf daar naast de voldoening en het wereldbesef dat het oplevert, een zakcentje aan overhouden.. ;)”

 

KitchenHugs: “Straten liggen vol met afval wat grotendeels bestaat uit eenmalige verpakkingen; onnodig, zonde van grondstoffen en slecht voor onze leefomgeving! Statiegeld is een belangrijke stap naar minder afval op straat en hergebruik van materialen vinden wij. Een volgende stap is stoppen met onnodige eenmalige verpakkingen. Omdat veel huishoudelijk afval in en vanuit de keuken ontstaat, is KitchenHugs.nl het ‘Zero Waste Kitchen’ principe gaan uitwerken met tips en producten die daar bij passen.”

 

Kopa Scheldeland vzw

 

KRNWTR: “Dagelijks gooien we in Nederland 1.500.000 plastic flesjes weg. Een groot gedeelte hiervan zijn plastic bronwaterflesjes en komt in de natuur terecht. KRNWTR promoot het drinken van kraanwater. Beter gebruik of vermijd je plastic flessen, maar als er toch plastic flessen gebruikt worden, dan is statiegeld een goede stimulans om ervoor te zorgen dat ze niet in het milieu terecht komen.”

 

KVLV, Vrouwen met vaart: “Wij staan achter de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes omdat wij ervan overtuigd zijn dat als afval waarde heeft, het veel minder in het milieu en bij het restafval belandt. Statiegeld geeft een signaal dat we het menen met ons leefmilieu. Wij maken ons zorgen over koeien die sterven door het eten van blikjes en microplastics in onze mosselen. We moeten volop inzetten op de meest hoogwaardige vorm van recyclage en zuinig zijn met grondstoffen: een fles moet terug een fles kunnen worden. KVLV vertegenwoordigt 90 000 vrouwen die een daadkrachtige oplossing willen voor zwerfvuil op het platteland. Iets doen aan de 40% flesjes en blikjes waaruit het zwerfvuil bestaat, is al een flinke stap vooruit.”

 

L

 

LandschappenNL: “Je kunt in Nederland bij wijze van spreken geen 5 minuten lopen of je komt afval tegen. Ook in de natuur en in het landelijk gebied vind je de resten van de consumptiemaatschappij. Zwerfafval vormt niet alleen een grote ergernis voor diegenen die van natuur en landschap willen genieten; het is ook milieuvervuilend en vormt een bedreiging voor plant en dier. Naar onze overtuiging helpt statiegeld mee om de hoeveelheid zwerfafval in te perken. LandschappenNL, het samenwerkingsverband van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer, sluit zich daarom graag aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Limburg.net: “Ons doel is een proper straatbeeld en minder ecologische schade. Statiegeld is bij uitstek het middel dat hiertoe zal bijdragen en het zorgt voor meer materiaalrecyclage! En het is bovendien een correcte toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Wie z’n drankverpakking zomaar weggooit wordt financieel gestraft. Diegene die nadien het vuilnis opraapt wordt zelfs beloond.”

 

M

 

Matters: “Statiegeld all the way!! Een gedrag/mentaliteitsverandering heeft een serieuze aanpak nodig. Statiegeld om te sensibiliseren! Statiegeld om in te zien dat elke verpakking een waarde heeft en een potentieel schadelijk product is als het niet zorgvuldig teruggebracht wordt”.

 

Meerlanden: “Opruimen is goed maar statiegeld is beter. Zwerfafval staat al jaren hoog in de lijst van ergernissen in de openbare ruimte. Bij Meerlanden zetten we ons dagelijks in voor een schone en duurzame leefomgeving. Een omgeving waarin we zwerfafval liever voorkomen dan genezen. Een statiegeldsysteem stimuleert dat afval weer grondstof wordt en daarmee het begin van iets moois. Daarom sluit Meerlanden zich graag als eerste grondstoffen- en energiebedrijf in Nederland aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Milieu-Infocentrum voor Jongeren: “Toen Spa begin de jaren 1970 de PVC-fles in gebruik nam hebben wij die in Antwerpse winkelwandelstraat uitgestrooid en aan de bevoegde Belgische minister gevraagd om daar meteen statiegeld voor te voorzien. Toen begin de jaren 1980 de PET-fles in zwang kwam hebben wij de actie \”A Message in a Bottle\” gevoerd en de toen aangetreden Vlaamse milieuminister ook om statiegeld gevraagd. Tevergeefs, wij waren maar jongeren. Na bijna 50 jaar aandringen moet het nu beslist lukken!”

 

Milieucentrum Utrecht: “Statiegeld op plastic flessen en blikjes levert veel winst voor het milieu tegen lage kosten. Utrechts heeft een laag scheidingspercentage ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Statiegeld helpt ons voor een groot deel af van het straatvuil en zwerfafval in de natuur, zodat ook Utrecht een schonere stad wordt.”

 

Milieuvereniging Benegora: “Afval hoort niet op straat, laat staan in de natuur waar het desastreuze gevolgen heeft. Statiegeld is een probaat middel in de strijd tegen zwerfafval en het is een effectief systeem om afval te scheiden en te recyclen. Het draagt bij aan, en onderstreept de noodzaak van een circulaire economie.”

 

Minderrr: “Zwerfafval is een van de grote grote ergernissen en milieuproblemen van deze tijd. Een groot deel hiervan zou eenvoudig verdwijnen door het invoeren van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Andermans troep opruimen doen mensen niet zo snel, behalve als de troep waarde heeft. Statiegeld zorgt dat kleine flesjes en blikjes nog waarde hebben na gebruik, zodat er anders mee wordt omgegaan. Dit zorgt voor minder zwerfafval waardoor de plastic soep hierdoor niet groeit.”

 

Miramiro: “Miramiro is een Gents festival voor circus en kunsten in de publieke ruimte dat jaarlijks plaatsvindt in de maand juni. Als jaarlijks terugkerend evenement trachten wij elke keer opnieuw om na onze doortocht onze speelsite achter te laten in de oorspronkelijke toestand. Dankzij wisselgeldbekers en goede afspraken met intercommunales, artiesten, medewerkers en bezoekers slagen wij er in om een minimale hoeveelheid afval te produceren. Statiegeld op blikjes en plastic flessen zien wij als een oplossing om nog minder afval te genereren op onze site, maar ook in de rest van het jaar is dit natuurlijk een fantastisch idee!”

 

N

 

Natuur2000: “In samenwerking met het Milieu-Infocentrum voor Jongeren” (MICJ) probeert Natuur 2000 reeds sedert 1967 en via herhaalde en concrete acties iets te doen tegen de zwerfvuilmiserie (tot in onze natuurgebieden en op het Noodzeestrand toe) en op te komen voor de invoering van statiegeld op plasticflessen en drankblikjes.”

 

Natuurmonumenten: “Onze missie is het beschermen en beheren van natuur in Nederland. Daarbij hoort ook de strijd tegen zwerfafval. Plastic afval en blikjes kunnen niet worden afgebroken. Dieren kunnen erin verstrikt raken, er ziek van worden of zelfs doodgaan. Het afval verontreinigt bodem en water. Bovendien is een natuurbezoek een stuk minder mooi, met al die troep om je heen. Natuurmonumenten roept daarom iedereen op geen afval achter te laten in de natuur. Met de uitbreiding van statiegeld naar de kleine flesjes en blikjes vermindert de hoeveelheid zwerfafval in de natuur. Daarom steunen wij de Statiegeldalliantie.”

 

Natuurpunt: “Als natuurvereniging vinden we het cruciaal dat afval niet in de natuur terechtkomt. ​​Dat afval breekt immers slecht af, met alle gevolgen van dien: dieren geraken verstrikt in stukken metaal of plastic, of hun maag wordt erdoor verstopt. Als het plastic na lange tijd afbreekt tot microplastics, komen die in de voedselketen terecht, en ook in die van de mens. Statiegeld kan zwerfvuil in natuurgebieden en daarbuiten sterk terugdringen. Zo draagt het ook bij aan het vermijden van de verdere aangroei van de zogenaamde plastic soup.”

 

Natuurpunt De Torenvalk vzw: “We ijveren als natuurvereniging al lang voor statiegeld op wegwerp drankverpakkingen. Als die geld waard zijn, zal er heel wat minder zwerfvuil zijn. De vervuiler betaalt en de opruimer wordt beloond. Wandelaars en fietsers komen minder zwerfvuil tegen en dieren raken er niet meer in verstrikt. De gemeenten hebben minder opruimkosten. Waar wachten we nog op?”

 

Natuur & Milieu: “De helft van het zwerfafval bestaat uit flesjes en blikjes. Uitbreiding van statiegeld zorgt ervoor dat tot negentig procent van flesjes en blikjes gescheiden wordt ingeleverd. Daarmee is het een zeer effectief instrument in de strijd tegen zwerfafval. Ook is het systeem heel kosteneffectief, omdat de vervuiler betaalt. En het bespaart gemeenten jaarlijks tot wel 80 miljoen euro aan kosten voor het opruimen van zwerfafval. Daarnaast zorgt het statiegeldsysteem het meest effectief voor gescheiden afvalstromen die hoogwaardig te recyclen zijn. Het is het enige systeem waarmee van gebruikte flesjes weer voedselveilige nieuwe flesjes gemaakt kunnen worden.”

 

Netwerk Bewust Verbruiken: “Bewust Verbruiken is fan van minder plastic afval, en dus ook van statiegeld. Op onze website www.bewustverbruiken.be willen we mensen inspireren en activeren om duurzaam en eenvoudig te leven. We geven onder andere tal van tips om minder plastic te verbruiken en te kiezen voor herbruikbare en duurzame alternatieven.”

 

Nivon Natuurvrienden: “Nivon Natuurvrienden ondersteunt de actie om het verplichtstellen van statiegeld voor verpakkingen uit te breiden. Lang is geprobeerd om op andere manieren in te zamelen, zonder veel succes. Natuurvrienden staan voor “eerlijk, groen en sociaal”.”

 

O

 

Occupation Just Communities: “Wij staan voor Occupation Just Communities, waar iedereen zich met respect behandeld voelt en een gevoel van belonging heeft, respectvol deel kan nemen aan de maatschappij, waarin mensen enabled worden om mee te doen, ondanks hun kwetsbaarheid, beperking of andere nood. Teveel plastic rondzwerven veroorzaakt mileuproblemen, gezondheidsproblemen en meer, waardoor steeds meer mensen in de problemen raken.”

 

P

 

Peerby: “Peerby.be is helemaal voor een efficiënter materialen gebruik, we willen actief meewerken aan het stimuleren, inspireren en initiëren van de circulaire economie! Dit doen we uiteraard ook door mee statiegeld te promoten zo helpen veel kostbaar materiaal besparen.”

 

Pistache: “Als (bijna) duurzame winkel in Zwolle willen wij ons graag inzetten voor het hergebruiken van materialen. Veel kleding en producten in onze winkel worden al gemaakt van plastic afval of van gebruikte goederen zoals spijkerbroeken. De helft van het zwerfafval bestaat uit flesjes en blikjes. Uitbreiding van statiegeld zorgt ervoor dat tot negentig procent van flesjes en blikjes gescheiden wordt ingeleverd. Daarmee is het een zeer effectief instrument in de strijd tegen zwerfafval en kunnen we samen dit afval hergebruiken in voor onze nieuwe kleding.”

 

Plastic Soup Foundation: “We zijn verslaafd aan plastic. Als we niks doen bevat onze oceaan in 2050 meer plastic dan vis. Statiegeld is een bewezen effectief middel om veel in het milieu voorkomende afvalitems, zoals blikjes en plastic flesjes, bij de bron aan te pakken. Daarom is Plastic Soup Foundation voorstander van de statiegelduitbreiding.”

 

Plastic Soup Surfer: “Statiegeld is een bijzonder effectief middel om jaarlijks tientallen miljoenen plastic drankverpakkingen in onze bermen, grachten, rivieren, stranden en Noordzee te voorkomen.”

 

Proper Strand Lopers: “De vele vrijwilligers van Proper Strand Lopers verwijderen meermaals per dag afval uit onze omgeving en vooral van onze stranden. De locatie aan de kust verschaft een uniek inzicht wat er via de binnenwateren in de zee terechtkomt. Los van het afval dat de toeristen achterlaten en het afval dat uit de blauwe zakken verdwijnt tijdens het ophalingsproces zien we dat het aandeel van aangespoelde PMD-verpakkingen significant is. Wij kunnen als burgerinitiatief die sterk inzet op sensibilisering enkel concluderen dat deze problematiek op te lossen is door waarde te hechten aan afval, en via deze manier de consument meer verantwoordelijkheidszin te aan te leren.”

 

Provincie Limburg (VL): “Het Provinciebestuur van Limburg wordt rechtstreeks geconfronteerd met zwerfvuil door blikjes en plastic flessen. Zowel in de 1 470 km waterlopen die we beheren als op en naast onze 1 940 km bovenlokaal fietsroutenetwerk zorgt zwerfvuil voor hoge kosten. Dit zijn onnodige kosten die veel beter en nuttiger besteed kunnen worden. Daarnaast willen we dat er ook een einde komt aan het dierenleed dat door zwerfvuil veroorzaakt wordt en aan de schade aan onze mooie natuur. Met de invoering van statiegeld zouden we hiervoor een stap in de goede richting zetten. Wij steunen de vraag van de Statiegeldalliantie!”

 

Provincie Noord-Brabant: “De provincie Noord-Brabant staat voor duurzaamheid en een circulaire economie. Ook binnen onze provincie vormt zwerfafval een groot probleem. Drankblikjes en plastic flessen die in een statiegeldsysteem retour komen, kunnen als hoogwaardige grondstof dienen voor nieuwe producten. Een statiegeldsysteem levert aantoonbaar een effectieve bijdrage aan de bestrijding van zwerfafval. De provincie Noord-Brabant sluit zich daarom aan bij de Statiegeldalliantie.”

 

Q

 

R

 

Recycling Netwerk Benelux: “Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor milieuschade. Het is dan ook van groot belang dat alle PET-flessen en blikjes worden gerecycled en niet de kans krijgen om rond te slingeren in de natuur. Ervaringen uit het buitenland en studies tonen aan: statiegeld is het goedkoopste en meest doeltreffende systeem om het probleem van blikjes en flesjes op straat en in de natuur op te lossen. Waar wachten we nog op in Nederland en België?”

 

Reinigingsdienst Waardlanden: “Reinigingsdienst Waardlanden is in het verzorgingsgebied al vergevorderd in het gescheiden ophalen van afvalstromen zoals plastic, blik en drankpakken. Toch ondersteunen wij de Statiegeldalliantie van harte omdat we denken dat het heffen van statiegeld zal bijdragen aan een beter milieu en een schonere leefomgeving. We vinden nu nog teveel blikjes en flesjes terug als zwerfafval. Daarnaast zorgt de heffing voor een betere inzameling van deze categorie verpakkingsmaterialen. Verpakkingen van hoge kwaliteit waarvan de grondstoffen dan worden teruggewonnen en hergebruikt, om er weer hoogwaardige producten van te maken.”

 

Roeivereniging Aeneas Roermond: “Lever je afval in …. ook zonder Statiegeld.”

 

Rotterdams Milieucentrum: “De oplossing voor het probleem van zwerfvuil in onze stad is het invoeren van statiegeld ook voor petflessen en blikjes. Op naar een duurzamere stad!”

 

S

 

SamenSterker: “SamenSterker probeert op zoveel mogelijk manieren bij te dragen aan een sociale en duurzame maatschappij. Het lijkt ons dan ook een evidentie dat deze maatschappij niet mag zwemmen in het zwerfvuil. We zijn ervan overtuigd dat statiegeld op PET-flessen en blikjes een noodzakelijke stap is om deze vorm van vervuiling te bestrijden.”

 

Schone Maas: “Op de oevers van de Maas treffen jaarlijks meer dan 2.000 vrijwillige opruimers veel plastic flesjes en blikjes aan. Doppen staan zelfs op de 4e plek in de Top 5 van meest gevonden afval. Wij ondersteunen met alle partners van Schone Maas (www.schonemaas.nl) derhalve de Statiegeldalliantie om in ieder geval deze bron van plastic soep te verminderen en liefst op te heffen!”

 

Stad Damme (VL): “Zwerfvuil stoort iedereen. Niemand vindt het fijn om in een straat bezaaid met zwerfvuil te wonen of langs vuile bermen te wandelen of te fietsen. De milieudienst krijgt ook meldingen van landbouwers die een rund verliezen doordat het verhakseld blik of plastic in de maag heeft gekregen. Bij onze zwerfvuilacties merken we dat blikjes en PET-flessen een belangrijk onderdeel vormen van het zwerfvuil in bermen en grachten. Het innen van statiegeld op blikjes en PET-flessen kan een structurele oplossing bieden tegen het zwerfvuilprobleem.”

 

Stad Dendermonde (VL): “De stad Dendermonde draagt duurzaamheid en zwerfvuilbeleid hoog in het vaandel. Onze Zwerfvuilmeesters zamelden in 2017 maar liefst 62.400 liter zwerfvuil in. Het leeuwendeel van dit afval zijn blikjes, PET-flessen of restanten hiervan. Hoog tijd dat die afvalstroom uit onze natuur, milieu en openbaar domein geband wordt! Statiegeld is een grote stap voorwaarts die er op termijn voor zorgt dat de plastic soep zal slinken, onze voedselketen geen/minder microplastics zal bevatten en ons beeld van een nette stad bevordert, het zorgt er ook voor dat afvalstromen zuiverder ingezameld kunnen worden wat ook recyclage ten goede komt. Uiteindelijk wordt alles en iedereen hier beter van, wat houdt ons dan tegen om dat in te voeren?”

 

Stad Diest (VL): “De aanpak van zwerfvuil in Diest gebeurt op meerdere sporen (sensibilisatie en communicatie, infrastructuur, handhaving, participatie en omgeving). Statiegeld invoeren op blikjes en plastic flessen is volgens ons een belangrijke actie binnen dat meersporenbeleid. Van onze netheidsvrijwilligers horen we immers vaak dat ze blikjes en flesjes vinden bij hun opruimacties.”

 

Stad Gent (VL): “Ook in Gent is zwerfvuil een grote problematiek. Zelfs met een kleine 3000 vuilnisbakken, slimme compacterende vuilnisbakken en dagelijkse veegploegen en veegwagens ligt er nog steeds zwerfvuil op de grond dat voor een groot deel uit blikjes en flesjes bestaat. Dit tast het straatbeeld aan en veroorzaakt extra kosten. De aanpak van zwerfvuil moet dan ook aan de bron gebeuren. Statiegeld zorgt ervoor dat het merendeel van deze verpakkingen ingeleverd wordt en bijgevolg niet als zwerfvuil eindigt. Statiegeld voor blik en pet zorgt trouwens ook voor kwalitatievere materialen als grondstof voor nieuwe producten. Statiegeld draagt zowel bij aan de circulaire economie als aan een schone en leefbare stad. Stad Gent sluit zich daarom aan bij de statiegeldalliantie en is vragende partij om statiegeld in te voeren.”

 

Stad Halen (VL): “Zwerfvuilbestrijding is in Halen, net als in vele andere Vlaamse gemeentes al langer een prioriteit. Naast strengere controles op overtredingen, is het ons duidelijk geworden dat je het probleem bij de bron moet aanpakken. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat het invoeren van statiegeld op blikjes en petflessen een serieus verschil kan betekenen in de strijd tegen zwerfvuil. Hopelijk kunnen we met de Statiegeldalliantie een front vormen waarmee we zowel op regionaal als op Europees vlak een statement kunnen maken.”

 

Stad Hamont-Achel (VL): “De stad Hamont-Achel heeft in 2017 zilver behaald op de internationale groenwedstrijd Entente Florale Europe. Een van de aangehaalde pijnpunten is zwerfvuil. Onze buitendiensten zijn dagelijks bezig met het verwijderen van zwerfvuil. Maar het is dweilen met de kraan open en het kost bovendien handenvol geld. Drankverpakkingen maken bijna de helft van dat zwerfvuil uit. In Scandinavië en Duitsland werkt het statiegeldsysteem op drankverpakkingen uitstekend en dat is ook zichtbaar in het zuivere straatbeeld. Studies om dat te bewijzen zijn niet meer nodig. Hoog tijd voor effectieve invoer van statiegeld op alle drankverpakkingen in Vlaanderen!”

 

Stad Hasselt (VL): “Drankblikjes en PET-flessen maken vandaag zowat de 40% van het totale zwerfvuil uit dat we jaarlijks op de Hasseltse straten en pleinen opruimen. Willen we dit aandeel gevoelig doen slinken, dan vormt de invoering van statiegeld volgens ons de meest effectieve en juridisch solide oplossing. Vandaar de bewuste keuze om ons aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Samen met de andere Vlaamse en Nederlandse organisaties, bedrijven en lokale overheden binnen dit consortium willen we de krachten bundelen en de regering oproepen om in 2018 eindelijk de knoop door te hakken. Zo komen we niet alleen tegemoet aan de problematiek van zwerfvuil, maar zetten we stappen op weg naar een circulair economisch model waarin er geen afval bestaat en de voormalige verpakkingen een nieuwe grondstof vormen.”

 

Stad Tielt (VL): “Stad Tielt voert al jaren strijd tegen zwerfvuil. Ondanks alle acties blijft het dweilen met de kraan open, en we zien telkens dat het grootste deel van het zwerfvuil bestaat uit blikjes en plastic flessen. Met een statiegeldsysteem hierop zou ons grondgebied er veel netter bijliggen en zouden we heel veel werk en kosten vermijden.”

 

Stad Tongeren (VL): “Plastic flesjes en blikjes zijn op dit ogenblik verantwoordelijk voor circa 40% van het zwerfafval. Ze tasten het straatbeeld aan en ze moeten opgeruimd worden, wat kosten betekent voor onze stad om het openbaar domein proper te houden. Met statiegeld gaan deze kosten verminderen. Het merendeel van de verpakkingen zal terug ingeleverd worden; lege blikjes en PET-flessen krijgen een ‘waarde’ waardoor ze minder snel zullen weggegooid worden. Het lege verpakkingsafval in de natuur leidt ook tot ernstige verstoring van flora en fauna. Ondanks de vele acties en campagnes, blijft zwerfvuil ook in onze stad een probleem.”

 

Stad Veurne (VL): “Het stadsbestuur van Veurne ijvert al jaren voor een propere stad. Wekelijks staat de technische dienst in voor het opruimen van zwerfvuil en het ledigen van de openbare afvalbakken. Ieder jaar wordt deelgenomen aan de jaarlijkse zwerfvuilactie ingericht door de IVVO. Daarnaast ruimen vrijwillige bermmeesters in hun toegewezen gebied het zwerfvuil op. Ook zij ondervinden de laksheid van de burger die zomaar alles weggegooid. Dit is echter dweilen met de kraan open. De vervuiler laten betalen door statiegeld op petflessen en kleine drankverpakkingen op te leggen, is een stap in de goede richting.”

 

Stichting Clear Water Initiative: “Of het nu de snelweg, het fietspad of een wandelroute is. Steeds vaker zie je plasticflesjes en blikjes in de berm liggen. Leeggedronken en weggegooid. Statiegeld op deze flesjes is een van de oplossingen om dit zwerfafval te bestrijden. Stichting Clear Water Initiative zet zich in om meer bewust zijn te creëren omtrent plastic vervuiling van oceanen en drinkwater en staat dan ook volledig achter de Statiegeld Alliantie om dit probleem met zijn allen op te lossen. Samen kunnen we meer bereiken op weg naar een plastic vrije zee en schoner drinkwater.”

 

Stichting De Brabantse Wal: “Stichting De Brabantse Wal is een samenwerkingsverband van natuur-en milieuverenigingen en heemkundekringen in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht in West-Brabant. De natuurgebieden in deze mooie regio worden op sommige plaatsen ontsierd door zwerfafval. Het betreft storting van drugsafval, grof afval en kleiner afval zoals blikjes en flesjes. Het invoeren van statiegeld kan een deel van dit probleem oplossen.”

 

Stichting De Noordzee: “Zeezoogdieren, vogels en vissen zien plastic doppen aan voor voedsel en dit kan leiden tot verstopping met mogelijk dodelijke gevolgen. Plastic doppen behoren tot de top 5 meest dodelijk afvalitems voor het zeeleven. Een van de oplossingen is de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes inclusief dop. De toekomst van de uitbreiding van het statiegeld systeem wordt dit jaar nog bepaald. Aandacht en actie zijn daarom nu nodig. Stichting De Noordzee roept daarom het kabinet en de Tweede Kamer op om de uitbreiding van statiegeld te ondersteunen en mogelijk te maken. Want iedere dop telt.”

 

Stichting Dier&Recht: “Zwerfafval komt terecht in de natuur, in zee en vervolgens ook in dieren. Van oesters tot walvissen, van vogels tot vissen, overal zitten dieren tjokvol plastic. Zo werden er in de maag van een aangespoelde walvis meer dan dertig plastic zakken en ander plastic afval aangetroffen. Waarschijnlijk had het dier veel pijn door alle troep in zijn lichaam. Bekend is ook de foto van een dode Albatros op het strand; de maag helemaal vol plastic. Supermarkten en drankenproducenten nemen geen verantwoording voor het leed dat zwerfafval deze dieren toebrengt. Dat terwijl statiegeld een effectief middel is om plastic in de natuur te verminderen.”

 

Stichting GoClean De Liemers: “Wij ruimen zwerfafval op, geven voorlichting op scholen en zijn in gesprek met gemeentes en bedrijven omtrent het grote probleem zwerfafval. Uit onze nulmetingen en vervolgmetingen blijkt wat iedereen snapt en weet ‘Opruimen alleen helpt niet’. Elke week liggen de pas opgeruimde plantsoenen en bermen weer vol met voornamelijk drankblikjes, petflesjes en drankkartons. Statiegeld gaat zeker helpen om dit probleem op te lossen.”

 

Stichting Groener Hengelo: “Minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Nog meer redenen nodig om statiegeld in te voeren? Wat Stichting Groener Hengelo betreft niet. Groen = Doen!”

 

Stichting Hooge Nesse/Veerplaat: “Dagelijks maken onze vrijwilligers een vuilprikronde in recreatiegebied Hooge Nesse/ Veerplaat en plastic flesjes en blikjes maken het grootste deel uit van het zwerfvuil dat ze verzamelen. Als daar statiegeld op komt zal er veel minder worden weggegooid in onze leefomgeving.”

 

Stichting MEC Roosendaal: “Statiegeld op plastic moet blijven! dan blijft de cirkel van de circulaire economie rond, en blijven de fossiele grondstoffen in de grond. We hopen dat iedereen zal leren dat we de plastic soup niet kunnen accepteren.”

 

Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard: “Sinds lange tijd zien we met lede ogen aan, hoe in ons ‘eigen gebied’, de omgeving in de Zwijndrechtse Waard, mensen uiterst nonchalant omgaan met afval van blikjes en kleine plastic flesjes. Door ons aan te melden, hopen we op een omslag in het denken, doen en laten over deze kwestie.”

 

Stichting Pieterpad: “Statiegeld is het meest effectieve inzamelsysteem wat er bestaat, het voorkomt zwerfafval en zorgt voor zeer zuivere grondstoffen die hoogwaardig gerecycled kunnen worden. Er is geen enkel ander inzamelsysteem wat de prestaties van een statiegeldsysteem evenaart. Geen zinnig mens kan daarom heen, gewoon doen dus!”

 

Stichting Sea First: “De oceanen beslaan ruim 70% van ons aardoppervlak. Ze produceren het grootste deel van de zuurstof op aarde en nemen ongeveer 50% van de geproduceerde CO2 op. De oceaan is onze blauwe long! Onze consumptiemaatschappij en voorliefde voor plastic heeft tot gevolg dat onze blauwe wereld maar liefst vijf “plastic soepen” kent. Plastic in water is voor veel zeebewoners dodelijk en komt via de voedselketen zelfs op ons bord terecht. Per jaar komt circa 8 miljoen ton plastic in onze oceanen, waarvan 20.000 ton in de Noordzee. Het overgrote deel is afkomstig van het land en het strand. We kunnen deze plastic soep niet op één dag opruimen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat er geen zwerfvuil meer in zee terecht komt. En dat begint heel eenvoudig met statiegeld!”

 

Stichting Tiel Tip Top: “Wij zijn van mening dat een schone leefomgeving de verantwoordelijkheid is van iedereen en wij zetten ons in voor een snelle, eenvoudige realisatie van een schoner Tiel. Onze ervaren zakkenvullers zien al jaren dat ruim 40% van het door ons ingezamelde zwerfafval bestaat uit statiegeldloze blikjes en plastic flesjes. Wij achten het invoeren van statiegeld noodzakelijk om de grote hoeveelheid zwerfafval te laten afnemen en de Statiegeld Alliantie biedt een gouden kans om dit met elkaar te bereiken.”

 

Stichting Vitaal Kekerdom: “De visie van ons dorp: Kekerdom is nu en straks een toegankelijk, cultuurrijk en groen dorp voor jong en oud met een saamhorige gemeenschap. Voor dat groene past het om onze bermen en omliggende natuurgebied te verschonen van die zwervende plastic flesjes en blikjes.”

 

T

 

Tandarts Dik: “Opruimen kleine moeite veel plezier.”

 

Test Aankoop: “Als grootste consumentenorganisatie van België, zetten ook wij meer en meer in op duurzaam consumeren. Vandaar dat we dit jaar een peiling organiseerden bij meer dan 1000 consumenten uit alle lagen van de bevolking met de vraag of ze bereid zouden zijn hun PET-flesjes en blikjes terug te brengen naar inzamelpunten via een statiegeldsysteem. 68 % van de ondervraagden bleek voorstander van statiegeld op plastic flessen en 64 % zag statiegeld op blikjes zitten. Voor ons als Test-Aankoop is de conclusie dan ook duidelijk : een overgrote meerderheid van de bevolking is gewonnen voor het idee van statiegeld. Dé weg naar minder zwerfafval langs onze wegen. Immers : iets met een concrete waarde wordt nooit zo maar weggegooid!”

 

Trage Wegen vzw: “Trage Wegen ijvert al jaren voor het invoeren van statiegeld. Het is een efficiënte én effectieve manier om het erg hinderlijke zwerfvuil op onze fiets- en wandelpaden terug te dringen. Bovendien is het een erg sociale maatregel: de weggooier betaalt, de opruimer wordt beloond.”

 

Txgids: “Ik zet me in om zo min mogelijk plastic te krijgen in de Texelse natuur. Dat doe ik op allerlei manieren. Wat een hoop zal helpen is statiegeld op alle plastic flesjes (en waarom niet op elke kg plastic?). Daarom sluit ik mij aan.”

 

U

 

Ubuntu Festival vzw: “Ubuntu Festival wil op termijn evolueren naar een Zero Waste en circulair festival. Een hele uitdaging waarvoor we onze verantwoordelijkheid opnemen. We bannen PMD en blik aan onze togen en gebruiken enkel herbruikbare bekers met statiegeld. Dit heeft als resultaat dat we amper afval produceren en onze terreinen nagenoeg zwerfvuil vrij zijn. We vragen nu aan de producenten om ook zelf verantwoordelijkheid op te nemen en ervoor te zorgen dat de ontwikkeling en de inzameling van hun producten passen in een volwaardige circulaire economie. Een zuivere inzameling en recyclage van PMD (in combinatie met een paarse zak waar alle plastiek afval in kan) is een doelstelling die we mee onderschrijven.”

 

Utrecht Natuurlijk: “Blikjes en flesjes horen niet op straat, vormen een maatschappelijke kostenpost en veroorzaken schade aan de natuurlijke omgeving. Statiegeld maakt hoogwaardig en circulair hergebruik van grondstoffen waarschijnlijk. Utrecht Natuurlijk sluit zich graag aan bij de Statiegeldalliantie, in de overtuiging dat breed maatschappelijk draagvlak uitbreiding van het statiegeldsysteem zal bespoedigen.”

 

V

 

Velt vzw: “Velt is de vereniging voor ecologisch leven, koken en tuinieren, actief in België en Nederland. Centraal in onze missie staat: Velt komt op voor biodiversiteit en voor een energie- en grondstoffenzuinige productie- en consumptiegedrag door individuen, bedrijven en overheden. Bij Velt maken we dat heel concreet, door in onze handboeken, workshops en communicatie tips te geven om verpakkingen en afval te vermijden. Ecologische tuiniers wikkelen de prei voor hun buurvrouw in krantenpapier, ecologische consumenten hanteren de boodschappentas en verkiezen (hoeve)winkels die wegwerp-plastic beperken. Velt hoopt dat de Belgische overheid en bedrijven dit bewuste consumentengedrag gaan versterken, door snel en degelijk werk te maken van statiegeld op plastic flessen etc.”

 

Vereniging Arboretum Munnike Park: “Wij als Arboretum zijn beslist voor een statiegeld, regeling omdat het beter nadenken over verpakkingen stimuleert aan zowel de kant van de producent als aan de kant van de consument. Wij roepen de Nederlandse regering op in 2018 het statiegeldsysteem uit te breiden en ook statiegeld te heffen op o.a. blikjes en PET-flessen. We verwachten dat met de invoeringvan het statiegeld de afvalberg zal verminderen en het hergebruik wordt gestimuleerd. Veel mensen storen zich aan het zwerfafval en realiseren zich dat het zo niet verder kan maar een goed voorbeeld geven doen nog niet veel mensen, met de invoering van het statiegeld worden we allemaal aan het denken gezet, het resultaat is een schonere omgeving.”

 

Vereniging Kust & Zee: “Wij willen voorkomen dat er in 2050 meer plastic dan vis in de oceanen “zwemt”. Statiegeld helpt effectief om afval in zee te voorkomen en dat is waar Vereniging Kust & Zee voor staat en gaat: Een Gezonde Zee.”

 

VerPot: “Plastic vervuiling is één van de grootste milieuproblemen van onze tijd. Helaas zijn er weinig goede oplossingen om plastic te scheiden en te recyclen. Hierdoor verdwijnt jaarlijks ruim 8 miljard kilo plastic in de oceaan. Daarom zijn wij voor de invoering van statiegeld, zodat fabrikanten en leveranciers worden gedwongen hun verantwoordelijkheid te nemen voor het circulair maken van de verpakkingsindustrie.”

 

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw: “Hopelijk volgt de politiek dit positief signaal. En, zorgen zij er zo mee voor dat al die troep niet langer in onze natuur, onze leefomgeving, gegooid wordt.”

 

Vita Recycling B.V.

 

W

 

West-Vlaamse Milieufederatie vzw: “De West-Vlaamse Milieufederatie vzw werkt met haar lidorganisaties aan behoud en herstel van ecosystemen in West-Vlaanderen, met onder andere bijzondere aandacht voor de kustregio. Dit is niet mogelijk zonder een sterke inspanning om het zwerfafval te beperken aan de bron. Statiegeld is hiervoor een begin.”

 

X

 

Y

 

Z

 

Zwerfinator: “Drankverpakkingen vertegenwoordigen – in gewicht en volume gemeten – de helft van alle verpakkingen in het zwerfafval. Een onderzoek waarbij ik meer dan 500 kilometer aflegde toonde aan dat er gemiddeld 37 drankverpakkingen per kilometer liggen, ofwel één per 27 meter. Hiervan zijn 86 procent blikjes en plastic flesjes. Dit kunnen we grotendeels voorkomen met uitbreiding van statiegeld.
Minder afval op straat, minder in het water en wat er toch ligt wordt snel opgeruimd. Want voor geld bukt iedereen.”

 

Zonder meer: “Als verpakkingsvrije winkel willen we zoveel mogelijk wegwerpverpakkingen vermijden en wat er wel is zo ecologisch mogelijk hergebruiken of inzamelen. Het is dan ook logisch dat we als bedrijf deze oproep ten volle ondersteunen.”

 

033zwerfafvalzat: “Een veel gehoord argument is dat afvalprikkers de verpakkingsindustrie in de kaart spelen. Omdat ze tot op heden weigeren het statiegeld uit te breiden, zijn we wel genoodzaakt om te prikken. Minder zwerfvuil begint bij de verpakkingsindustrie.”