Hoe weten we dat statiegeld werkt?

Dat statiegeld op plastic flessen en blikjes werkt, bewijzen de meer dan 37 landen en regio’s waar het al ingevoerd is.

Van Zweden tot Australië en van Duitsland tot Californië zien we recyclagecijfers van PET-flessen en blikjes van meer dan 90 procent. In Europa alleen al hebben meer dan 115 miljoen mensen toegang tot een statiegeldsysteem voor PET-flessen en blikjes. Deze bestaande statiegeldsystemen zijn kostenefficiënt en technisch en juridisch solide gebleken. 

In Europa kiezen steeds meer landen voor statiegeld. Schotland en Malta hebben in september beslist (nadat Coca Cola in Schotland zijn lobbyverzet opgaf). De Europese Commissie organiseerde onlangs de eerste stakeholdersbijeenkomst ooit over het onderwerp.

Onderstaande kaarten geven weer waar statiegeld op grote en kleine PET-flessen en blikjes is ingevoerd (groen) en waar de intentie is uitgesproken om het binnen nu en enkele jaren in te voeren (oranje). Nederland is geel, aangezien daar wel statiegeld op grote PET-flessen bestaat maar niet op kleine PET-flesjes en blikjes.

 

  

 

Meerderheid bevolking is voor statiegeld

Het statiegeldsysteem is makkelijk over te nemen in Nederland en België. De kosten voor invoering en handhaving van het systeem wegen niet op tegen economische en maatschappelijke baten. Dat blijkt onder meer uit het recente Statiegeldrapport, besteld door Nederlands voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma.

Uit een peiling van Radar blijkt dat 74 procent van de Nederlanders positief is over de uitbreiding van het statiegeldsysteem naar kleine flesjes en blikjes. Een enquête van Test-Aankoop onder 1.150 Belgen toont dat 66 procent positief is over de invoering van statiegeld. Ook milieu-organisaties, verenigingen, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en afvalbedrijven pleiten voor de uitbreiding van statiegeld. Voor hen staan de voordelen van statiegeld, zoals minder hinder, lagere kosten, betere recycling en een schonere omgeving, als een paal boven water.