Een lawine in het afvaldebat: 1001 gemeenten, organisaties, en bedrijven vragen de invoering van statiegeld

Embargo tot vrijdagochtend 20 september

De vraag om statiegeld uit te breiden tot alle plastic flessen en drankblikjes is immens. Nu al 1001 gemeenten, middenveldorganisaties en bedrijven uit Nederland en België pleiten ervoor. Met statiegeld in de nieuwe Brussels en Waalse regeerakkoorden is er al een eerste concreet resultaat. Nu zijn alle ogen gericht op de lopende Vlaamse regeringsonderhandelingen.

De Statiegeldalliantie startte pas twee jaar geleden. De groei overtrof alle verwachtingen. Nu gaat het al om 1001 partners:  368 Nederlandse gemeenten (98%), 2 Brusselse gemeenten, 6 Waalse gemeenten en 183 Vlaamse gemeenten (61%) vragen om statiegeld. Ook 264 middenveldorganisaties en 178 bedrijven steunen de invoering van statiegeld in Nederland en België.

Het is een primeur dat gemeenten, steden, boeren-, consumenten- en milieuorganisaties uit twee landen zich achter dezelfde zaak scharen. De diversiteit bij de 1000 partners is enorm: van wereldstad Amsterdam tot het Vlaamse boerendorp Alveringem, van multinational Ecover tot het Algemeen Boerensyndicaat, van de Amsterdamse concertzaal Paradiso tot de ASN Bank en de Triodos Bank in Nederland. Tussen de meest zuidelijke kustgemeente, De Panne, en de meest noordelijke, Schiermonnikoog, ligt meer dan 400 kilometer. Al die zeer verscheiden partners staan achter dezelfde eenvoudige vraag: “Voer statiegeld in op alle plastic flessen en blikjes”.

 

Aardverschuiving in het debat over afval

De Statiegeldalliantie zorgde voor een aardverschuiving in het publieke debat over afvalbeleid. Statiegeld werd veel meer dan een milieuthema. Het is nu een populaire beleidsmaatregel die de steun van honderden lokale overheden én bedrijven krijgt. De samenleving heeft intussen al gekozen. 8 op 10 burgers zijn voorstander van statiegeld, zowel in peilingen in Nederland als in België. De discussie over de plastic vervuiling staat inmiddels ook bovenaan de politieke agenda. De Nederlandse Tweede Kamer en het Vlaams parlement debatteerden meerdere keren over het topic.

 

Regeringen in beweging

Zowel Frankrijk als in het Verenigd Koninkrijk bereiden de invoering van statiegeld voor. De EU schrijft 90% selectieve inzameling  van plastic flessen in de nabije toekomst voor.

De nieuwe Brusselse regering besliste in juli in haar regeerakkoord dat ze statiegeld nog deze regeerperiode invoert. De nieuwe Waalse regering schreef het op 9 september in haar regeerakkoord. Alle ogen zijn nu gericht op de Vlaamse regeringsonderhandelaars.

De Statiegeldalliantie blijft haar vraag herhalen naar de Vlaamse gewestregering, en roept de onderhandelaars rond de Vlaamse formateur Jan Jambon (N-VA) op om het voorbeeld van de Waalse en de Brusselse regering te volgen, en de invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes ook in hun regeerakkoord in te schrijven.

“De vraag van meer dan 1000 organisaties en gemeenten is helder en dringend. De regering-Jambon heeft met statiegeld een buitenkans om de achterstand in te halen, de verkwisting van Vlaams belastinggeld aan het opruimen van zwerfvuil te stoppen en met een populaire milieumaatregel Vlaanderen veel properder te krijgen”, besluit de Statiegeldalliantie.

 

Hier vindt u de lijst van alle aangesloten gemeenten

Hier vindt u de lijst van alle aangesloten organisaties en bedrijven