Bijna alle Nederlandse gemeenten willen statiegeld op plastic flessen én blikjes

95 procent van de Nederlandse gemeenten, alle twaalf provincies, alle 21 waterschappen en 190 Nederlandse bedrijven en organisaties vragen massaal via de Statiegeldalliantie dat er meteen statiegeld op blik en plastic flesjes komt. Een jaar geleden verklaarde staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) statiegeld op plastic flesjes te zullen invoeren in 2021, behalve als de betrokken bedrijven het plastic in het zwerfafval met 70 tot 90 procent weten te reduceren, én 90% van de op de markt gebracht plastic flesjes zouden recyclen. Over de blikjes in het zwerfafval sprak de regering zich niet uit.

Sinds de regering besloot om statiegeld twee jaar uit te stellen, meldden zich nog tientallen nieuwe gemeenten en organisaties bij de Statiegeldalliantie. Intussen steunen 95% van de Nederlandse gemeenten en 100% van de Nederlandse provincies en waterschappen vandaag de vraag naar statiegeld. Daar ging telkens een uitvoerig debat en een stemming aan vooraf. Samen vertegenwoordigen alle aangesloten Nederlandse gemeenten inmiddels 16,7 miljoen inwoners. In België steunen 193 gemeenten en 121 organisaties de oproep.

De Statiegeldalliantie startte eind 2017 met 21 partners. De alliantie groeide heel snel uit tot een breed en divers draagvlak voor de milieumaatregel. Opvallende namen zijn onder andere boerenorganisatie LTO, de Consumentenbond, supermarktketen Ekoplaza en de ASN Bank. Ook het plastic gebruikende bedrijf Ecover sloot zich aan. Om PET-recyclaat in België te kunnen kopen voor hun gerecyclede verpakkingen, moet er statiegeld komen, zegt het bedrijf.

Het statiegeld op kleine plastic flessen kwam begin maart een stap dichterbij in Nederland. Staatssecretaris van Veldhoven publiceerde in de Staatscourant de conceptregelgeving voor de invoering van statiegeld. Dat is een mooie eerste stap in het wetgevingsproces. Extra goed is dat ook het doel van 90 procent recycling van alle plastic drankflessen in de wet verankerd wordt. Maar het kan niet zo zijn dat de innameverplichting voor supermarkten en grote verkooppunten uit de wet verdwijnt. Dat zet de deur open om de invoering van statiegeld te frustreren.

De oproep van de Statiegeldalliantie gaat naast statiegeld op plastic flessen ook over de vraag naar statiegeld op blikjes. De blikjes in het zwerfafval veroorzaken veel dierenleed onder landbouwdieren doordat stukjes blik via gemaaid gras in het voer belanden, wat tot inwendige bloedingen en geperforeerde darmen kan leiden.

De Tweede Kamer heeft de regering verzocht met het bedrijfsleven en de gemeenten afspraken te maken over een actieplan en reductiepercentage voor blik in 2020, met als doel het aantal blikjes in het zwerfafval te verminderen. De motie die kamerleden Carla Dik-Faber (CU), Jessica Van Eijs (D66), Agnes Mulder (CDA) en Erik Ziengs (VVD) bij het VAO van 3 april 2018 daartoe indienden, werd unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. In de brief van 3 juli 2018 geeft Van Veldhoven aan dat ze VNG en Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft gevraagd een voorstel te doen voor de aanpak van blikjes conform de motie. Afvalfonds en VNG hebben echter aangegeven dat ze niets zien in een aparte aanpak voor de blikjes. Er is dus vooralsnog geen actieplan opgesteld of doelstelling geformuleerd.

Aangezien de oproep van de Statiegeldalliantie nog niet beantwoord is, blijft de Statiegeldalliantie de regering vragen om statiegeld meteen en zonder verdere voorwaarden in te voeren, zowel op alle plastic flessen als op drankblikjes.

Meer info

Nieuwe partners die deze oproep ondersteunen kunnen zich aanmelden op de website www.statiegeldalliantie.org.

De lijst met alle aangesloten partners van de Statiegeldalliantie

Volg onze campagne ook op social media

Waarom willen jullie statiegeld?

Contact

Vragen over de alliantie
info@statiegeldalliantie.org
  
Media gerelateerde vragen
pers@statiegeldalliantie.org

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Loading

Join the revolution!

#StatiegeldYesWeCan