Doe ook mee met de Plogathon in Antwerpen op zaterdag 25 mei!

Op zaterdag 25 mei vanaf 13:30 gaat de Statiegeldalliantie de Antwerpse straten op om deze op te ruimen en doen we mee aan de Plogathon Antwerpen, doe jij ook mee?

Wat is de Plogathon Antwerpen? 

Op zaterdag 25 mei vindt de eerste editie plaats van Plogathon Antwerpen, georganiseerd door studenten van de Antwerpen Management School. Op deze dag gaan we met teams van maximaal 5 personen de straten op om zoveel mogelijk zwerfafval te rapen. Op de dag zelf is ook nog een prijs te winnen, het team met het meeste zwerfafval wint namelijk een maand een Swapfiets abonnement.


Zwerfafval probleem
Met deze Plogathon willen wij en de organisatie van de Plogathon aandacht vragen voor het zwerfvuilprobleem in de stad Antwerpen. Zwerfafval is één van de grootste ergernissen van de Vlamingen en blijft een probleem. In Antwerpen wordt jaarlijks zo’n 5400 ton zwerfafval verzameld. Dit kost de stad 25 miljoen per jaar. Statiegeld zou een deel van dit probleem al kunnen oplossen: door flesjes en blikjes waarde te geven verdwijnen ze grotendeels uit het zwerfafval.

Ploggen

De naam Plogathon is een speling op het woord marathon en ‘ploggen’, wat weer een combinatie is van het woord plocka (Zweeds voor oppakken) en joggen. Hoewel de naam dus misschien doet suggereren dat we gaan hardlopen, hoef je zeker niet te kunnen hardlopen om mee te kunnen doen. Iedereen is welkom om mee te doen en de stad een stukje properder te maken! 

We verzamelen om 13:30 op het Mechelseplein in Antwerpen en daar zal iedereen worden voorzien van een afvalgrijper, vuilniszakken en handschoenen. Je bent natuurlijk ook meer dan welkom om je eigen benodigdheden mee te nemen voor het afval grijpen. De Statiegeldalliantie zal iedereen voorzien van doorzichtige vuilniszakken voor alle blikjes en plastic flessen, zo kunnen we zien wat het effect van statiegeld zou kunnen zijn als dit zou worden ingevoerd. 

Els van Doesburg, schepen van stads- en buurtonderhoud van Antwerpen, zal ook aanwezig zijn bij het evenement en na het ploggen een toespraak geven voor alle deelnemers. Ook Jean-Paul Meus, een Vlaamse plogger die eerder het initiatief 10 Minutes a Day BE oprichtte, een uitdaging om elke dag tien minuten de tijd te nemen om zwerfvuil op te rapen, zal aanwezig zijn om de deelnemers toe te spreken.   

We hopen je te zien op zaterdag 25 mei vanaf 13:30 voor de Plogathon Antwerpen! Via deze link kun je je gratis aanmelden om mee te doen. Zien we je daar?

Plogathon Antwerpen

Zaterdag 25 mei vanaf 13:30 

Mechelseplein, Antwerpen 

Meld je hier aan om mee te doen! 

Volg de Plogathon Antwerpen en Statiegeldalliantie ook op Instagram om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. 

Voor meer informatie of vragen, contacteer de Statiegeldalliantie op info@statiegeldalliantie.org

18 organisaties sturen brief voor een effectief statiegeldsysteem naar drie regionale milieuministers van België

Vandaag hebben achttien verschillende organisaties een brief naar de drie gewestelijke milieuministers gestuurd, met de dringende oproep voor een effectief statiegeldsysteem overal in België. Onder de ondertekenaars zijn verschillende organisaties die zich eerder al hebben aangesloten bij de Statiegeldalliantie.  

Het zwerfvuil probleem 

In de brief vragen de organisaties de milieuministers om maatregelen te nemen om de doelstelling van zwerfafval vermindering te halen, zoals beloofd. Eerder zijn er pogingen gedaan om deze te halen, bijvoorbeeld met proefprojecten in Wallonië en Brussel, en de proefprojecten in Vlaanderen rond het ‘digitale’ statiegeld. Deze projecten bleken echter niet effectief te zijn om het zwerfvuil probleem op te lossen. Ook organiseren Mooimakers en Be Wapp jaarlijks regionale schoonmaakacties, maar ook deze verbeteren de situatie niet.

De oplossing om flesjes en blikjes uit het zwerfvuil te houden

De bewezen oplossing om van blikjes en flesjes geen zwerfafval te maken, volgens de ondertekenaars? Statiegeld! Zo zijn Letland, Litouwen en Slowakije enkele voorbeelden van de Europese landen waar de invoering van het statiegeld met inzameling op het verkooppunt werkt. In deze landen komen namelijk bijna geen plastic flesjes en blikjes meer in het zwerfvuil terecht. Daarom roepen de achttien organisaties op om niet het wiel uit te gaan vinden, maar het voorbeeld van andere Europese landen op te volgen en zo snel mogelijk een effectief, klassiek statiegeldsysteem in te voeren.  

Geen woorden, maar daden

Ministers spraken zich al eerder uit over een statiegeldsysteem, zo zei Vlaams minister Zuhal Demir dat statiegeld onvermijdelijk is. Anderzijds verklaarde haar Waalse collega Céline Tellier onlangs dat we nog maar enkele meters van de eindstreep verwijderd zijn. Daarnaast sprak de Brusselse minister van Leefmilieu zich onlangs uit over het klassieke statiegeld. Volgens de ondertekenaars van de brief zijn dit veel woorden, maar weinig daden. Daarom dringen zij er nogmaals op aan om zo snel mogelijk een effectief statiegeldsysteem in te voeren in België. 

De Statiegeldalliantie zet zich al jaren in voor een statiegeldsysteem dat effectief zwerfvuil aanpakt en deelt daarom ook graag deze boodschap. Klik hieronder op de button om de brief te lezen en help mee de boodschap te verspreiden via social media.

De brief werd ondertekend door: 

Algemeen Boerensyndicaat
ATD Vierde Wereld
Boerenbond 
Bond Beter Leefmilieu
Canal It Up
Canopea
Collectif de la Consigne Bruxelloise
Fair Resource Foundation
Fédération Wallonne des Agriculteurs
Ferm
FUGEA
Greenpeace
Gents Milieufront
Landelijke Gilden
Natuurpunt
Proper Strandlopers
Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté
Testaankoop

Kiest België voor klassiek of digitaal statiegeld op blik en petflesjes?

Uit het persbericht van Testaankoop, 10 november 2023:

België wil in 2025 een statiegeldsysteem invoeren op plastic flessen en blikjes, om zo de hoeveelheid zwerfvuil te verminderen. Twee op de drie consumenten zien zo'n systeem zitten, zolang het gaat om klassiek statiegeld toch. Van digitaal statiegeld zijn maar weinig mensen fan, zo blijkt uit onze enquête.

Tegen 2025 wil ons land statiegeld invoeren voor plastic flessen en blikjes. Dat zou betekenen dat je boven op de prijs van een drankblikje of petfles een kleine som extra betaalt, die je terugkrijgt op het ogenblik dat je de lege verpakking inlevert.

Een goed idee om zwerfvuil tegen te gaan, maar eerst moeten de verschillende gewesten het eens geraken over welk systeem ze willen implementeren: klassiek statiegeld met fysieke inzamelpunten, of een digitaal systeem met codes zoals de QR-codes op verpakkingen en vuilnisbakken. Wij verkiezen het klassieke systeem, en ook uit onze enquête blijkt dat er bij de consument een groter draagvlak is voor het klassieke systeem zoals we dat al kennen voor glazen bierflesjes.

Twee op de drie Belgen zijn voorstander van statiegeld

Als lid van de Statiegeldalliantie pleit Testaankoop al jaren voor statiegeld op petflessen en blikjes, en ook de consument is vragende partij. Twee op de drie consumenten zijn voorstander van zo'n systeem, zo blijkt uit eerdere enquêtes en opnieuw uit onze recente bevraging bij ongeveer 1 250 mensen. Eén op de vier is (veeleer) tegen.

Bijna negen op de tien mensen zijn bereid om lege verpakkingen bij te houden en in te ruilen in een inzamelpunt, al zakt de bereidwilligheid significant in functie van de afstand. € 0,10 lijkt alvast het ideale bedrag om de inspanning de moeite waard te maken.

Maar niet digitaal

Het maatschappelijk draagvlak krimpt echter aanzienlijk wanneer zou worden gekozen voor een digitaal systeem. Minder dan de helft van de respondenten is bereid een applicatie te downloaden op hun smartphone waarmee ze het statiegeld kunnen vereffenen. Dat aandeel daalt verder naar één op de vijf als de app geolocalisatie en bankgegevens zou vereisen.

Vooral oudere mensen zijn weinig enthousiast. Privacy en digitale geletterdheid (of het gebrek eraan) blijken significante struikelblokken. Thuisscanners zouden hier een oplossing kunnen bieden. Hoe dat concreet in zijn werk zal gaan, is nog niet duidelijk.

Voor- en nadelen van digitaal statiegeld

Vooral Vlaanderen lijkt op dit moment gewonnen voor een digitaal systeem waarbij elk flesje en elk blikje een eigencode krijgt. Die zou dan gescand moeten worden op de smartphone of thuisscanner, samen met de vuilnisbak, PMD-zak of automaat waar je het afval deponeert, waarna het statiegeld automatisch in je account verschijnt.

Pluspunten

Minpunten

Testaankoop wil klassiek statiegeld voor blikjes en petflessen

Testaankoop gelooft dat statiegeld op blikjes en flesjes de beste manier is om de hoeveelheid zwerfvuil in de natuur te beperken. Alleen stellen we ons nog heel wat vragen over het digitale systeem. Het is duidelijk dat nog lang niet alle potentiële problemen zijn uitgeklaard.

Nochtans is het de bedoeling om eind 2023 te beslissen of België kiest voor het digitaal statiegeldsysteem of het klassieke, zodat het in 2025 effectief ingevoerd kan worden.

Klassiek systeem is toegankelijk voor iedereen

Wij zouden liever een klassiek systeem zien, dat iedereen al kent van de bierflesjes, voor iedereen toegankelijk is en zo min mogelijk ruimte laat voor fraude en privacy-inbreuken. Ook andere Europese landen volgen momenteel deze traditionele route.

1 dec: Let's talk about statiegeld

In 2025 zal er volgens de Belgische overheden statiegeld komen op alle plastic flessen en blikjes. Maar wacht, welk systeem gaan we gebruiken? Op vrijdag 1 december nodigen we jullie uit voor een update over het laatste nieuws rond statiegeld. 

Beleidsmedewerkers Chloé Schwizgebel van Recycling Netwerk Benelux en Laura Claeys van Test Aankoop delen de laatste inzichten met jullie: van een studie over digitaal statiegeld tot een enquête onder Belgische consumenten over hun favoriete systeem. We willen jullie een kijkje geven in het statiegelddebat. Het event zal online plaatsvinden van 11:00 - 12:00. 

Alle partners in België hebben een mail gekregen met de uitnodiging, dus check je mail! Wil je hierbij zijn en nog geen lid van de Statiegeldalliantie? Sluit je vandaag nog aan via de website of stuur een e-mail naar info@statiegeldalliantie.org . 

Het probleem met zwerfafval

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het volume van het zwerfafval (zie ook de recente studie naar zwerfafvalsamenstelling in Limburg (BE)).

 

Mens en dier
Meer dan drie op de vier Nederlanders en Belgen stoort zich mateloos aan vervuilde straten en blikjes en flesjes in de natuur. Het ziet er vies uit én het veroorzaakt dierenleed. Koeien en andere landdieren worden ziek of sterven als stukjes blik en plastic in hun voedsel terecht komen.

Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen. Daar brengt het op grote schaal schade toe aan vissen, vogels en andere zeedieren, die het in hun maag krijgen, erin verstrikt raken of er in stikken.

 

Kosten
De totale kosten van het zwerfvuilbeleid in Nederland liggen op circa 250 miljoen euro per jaar (15,10 euro jaarlijks per inwoner). In Vlaanderen worden de kosten van het voorkomen, opruimen en verwerken van zwerfafval in de openbare ruimte in 2015 op ongeveer 164 miljoen euro geschat (25,64 euro per inwoner jaarlijks). Deze kosten worden voor 90 procent door lokale besturen gemaakt en komen dus terecht bij de belastingbetaler via de gemeentebelastingen.

Ook worden miljoenen euro’s door overheden en bedrijven aan communicatiecampagnes, opruimacties (clean ups) en extra afvalbakken besteed. Dit alles zonder structureel resultaat: onze straten, stranden, wateren en natuurgebieden blijven vervuild.

 

Grondstoffen
In de PMD inzamelsystemen worden plastics van verschillende kwaliteit in dezelfde zak ingezameld. Daardoor is de kwaliteit van het plastic afval laag en is de opbrengst ervan klein. Plastic dat via de PMD-zak is ingezameld mag vaak niet meer in contact komen met voedsel en drank. Dat is jammer, want het PET-plastic waaruit drankflessen zijn gemaakt, is in principe heel geschikt om nieuwe PET-flessen van te maken. Het plastic uit de PMD inzamelsystemen wordt daarom veelal verwerkt in producten van minder goede kwaliteit en functionaliteit dan het oorspronkelijke flesje. Veel flessen worden gedowncycled tot straatmeubilair, bermpaaltjes of polyester kleding, waar ze respectievelijk door weersinvloeden en in de wasmachine grote hoeveelheden plastic deeltjes loslaten in het milieu.

Aluminium blikjes hebben een zeer hoge CO2 voetafdruk als ze niet goed worden gerecycled. Een groot deel wordt niet selectief ingezameld maar komt terecht in verbrandingsovens, waardoor waardevol materiaal verloren gaat en wat een negatieve klimaatimpact heeft.

Statiegeld als oplossing

Burgers en organisaties vragen een oplossing voor zwerfafval, meer bescherming van het milieu en beter hergebruik van grondstoffen. Statiegeld is een essentieel onderdeel van deze oplossing.

 

Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Daardoor:

 

Hoe werkt het statiegeldsysteem voor de consument?
Het principe van statiegeld is eenvoudig: bovenop de prijs van een plastic fles of blikje betaal je bijvoorbeeld 0,25 euro statiegeld. Die 0,25 euro krijg je volledig terug op het moment dat je de lege verpakking via een automaat of winkelbalie terugbrengt. Statiegeld is dus geen belasting: wie zijn flesje of blikje netjes terugbrengt betaalt helemaal niets extra’s. Na inleveren gaat de verpakking het recyclingproces in om opnieuw in de productie van plastic flessen en blikjes te worden gebruikt. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe het statiegeldsysteem werkt.

 

Veel betere recyclagecijfers
De fles of het blikje gaat dan het recyclingproces in om opnieuw in de productie van plastic flessen en blikjes te worden gebruikt. Bij statiegeldsystemen wordt veel meer gerecycled dan nu het geval is. In Duitsland wordt zelfs 98 procent van de PET-flessen gerecycled.

In Nederland wordt slechts 58 procent van de kleine PET-flessen, waar geen statiegeld op zit, gerecycled. Vergelijk dit met het retourpercentage voor grote PET-flessen, waar wel statiegeld op zit: ongeveer 95 procent. Omdat de kleine PET-flesjes samen met minder kwalitatieve kunststoffen worden ingezameld, is het ingezamelde materiaal vaak van te slechte kwaliteit om te gebruiken voor nieuwe flesjes.  

 

De winst voor lokale overheden
Lokale overheden proberen hun grondgebied netjes te houden maar kijken aan tegen een torenhoge factuur voor het opruimen van zwerfvuil, dat voor 40 procent uit drankverpakkingen bestaat. Deze kosten worden uiteindelijk opgehaald bij alle belastingbetalers via de jaarlijkse gemeentebelasting.

Studies tonen aan dat statiegeld voor Vlaamse gemeenten jaarlijks een besparing van 20,1 miljoen euro kan opleveren. Voor Nederlandse gemeenten loopt het zelfs op tot 80 miljoen euro.

 

Hoe werkt het voor supermarkten en horeca?
Winkeliers kunnen zelf kiezen welk systeem het beste voor hen werkt: lege drankverpakkingen met de hand terug innemen of via een statiegeldmachine. Als je je boodschappen online doet, kunnen de lege drankverpakkingen mee terug worden gegeven met de bezorger.

De invoering van statiegeld is in principe een extra kostenpost voor retailers. De machines zijn niet goedkoop. Een investering van 13.000 euro in een machine, nog eens 10.000 euro in een compactor (die eventueel kan worden aangesloten op meerdere machines) plus de onderhoudskosten, betekenen dat supermarkten de meeste investeringskosten betalen van een statiegeldsysteem. Alle overige kosten zoals arbeidskosten, logistieke kosten en kosten voor een centraal beheersysteem vallen hierbij in het niet.

In Noorwegen is daarom afgesproken de supermarkten te vergoeden met een zogenaamde handling fee. Voor ieder blikje dat supermarkten innemen krijgen ze (omgerekend) 0,0209 euro en voor ieder flesje 0,0261 euro. Omdat het gaat over honderdduizenden flesjes en blikjes per machine, lopen de inkomsten jaarlijks in de duizenden euro’s. Zo worden ze volledig gecompenseerd voor de kosten die ze maken. De supermarkten verdienen hiermee hun investeringen binnen ongeveer 3 jaar terug. De geschatte levensduur van een statiegeldmachine is 7 tot 10 jaar, wat betekent dat de Noorse supermarkten op den duur geld verdienen aan statiegeld.

 

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
Statiegeld is een voorbeeld van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid: de producent neemt verantwoordelijkheid voor de volledige levenscyclus van een product met speciale aandacht voor terugname, recycling en eindverwerking.

Om terug te komen op het voorbeeld van Noorwegen: daar wordt de handling fee aan de supermarkten gefinancierd door drie verschillende bronnen van inkomsten.

Producenten dragen met een statiegeldsysteem bij aan een sterke circulaire economie. Statiegeld zorgt er immers voor dat meer drankverpakkingen terugkomen bij de producenten. Het materiaal is bovendien van hoge kwaliteit, waardoor het hergebruikt kan worden in nieuwe drankverpakkingen.

 

Kortom, een statiegeldsysteem voor blikjes en plastic flesjes is dé manier om een duurzaam beheer van grondstoffen te realiseren en zwerfafval te verminderen.

Hoe weten we dat statiegeld werkt?

Dat statiegeld op plastic flessen en blikjes werkt, bewijzen de 39 landen en regio’s waar het al ingevoerd is.

Van Zweden tot Australië en van Duitsland tot Californië zien we recyclagecijfers van PET-flessen en blikjes van meer dan 90 procent. In Europa alleen al hebben meer dan 115 miljoen mensen toegang tot een statiegeldsysteem voor PET-flessen en blikjes. Deze bestaande statiegeldsystemen zijn kostenefficiënt en technisch en juridisch solide gebleken. 

In Europa kiezen steeds meer landen voor statiegeld. Schotland en Malta hebben het voorbije jaar voor de invoering van statiegeld  beslist (nadat Coca Cola in Schotland zijn lobbyverzet opgaf). De Europese Commissie organiseerde onlangs de eerste stakeholdersbijeenkomst ooit over het onderwerp. In maart 2018 kondigde de regering van Engeland aan een statiegeldsysteem in te gaan voeren voor plastic, blik en glazen drankverpakkingen.

Onderstaande kaarten geven weer waar statiegeld op grote en kleine PET-flessen en blikjes is ingevoerd (groen) en waar de intentie is uitgesproken om het binnen nu en enkele jaren in te voeren (oranje).

Nederland is geel, aangezien daar wel statiegeld op grote PET-flessen bestaat maar niet op kleine PET-flesjes en blikjes. In maart 2018 werd bekend dat het Nederlandse kabinet het bedrijfsleven twee jaar de tijd geeft om beter te gaan recyclen en het aantal flesjes in het zwerfafval met 70-90% te verminderen. Lukt dan niet, dan komt er vanaf 2021 statiegeld op plastic flesjes. Lees hier de brief aan de Tweede Kamer en het artikel in Trouw.

 

  

 

Meerderheid bevolking is voor statiegeld

Het statiegeldsysteem is makkelijk over te nemen in Nederland en België. De kosten voor invoering en handhaving van het systeem wegen niet op tegen economische en maatschappelijke baten. Dat blijkt onder meer uit het Statiegeldrapport, besteld door Nederlands voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma.

Uit een peiling van EenVandaag onder 33.270 panelledenblijkt dat 78 procent van de Nederlanders positief is over de uitbreiding van het statiegeldsysteem naar kleine flesjes en blikjes. Een enquête van GfK onder 5.134 Belgen toont dat 82 procent positief is over de invoering van statiegeld. Ook milieu-organisaties, verenigingen, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en afvalbedrijven pleiten voor de uitbreiding van statiegeld. Voor hen staan de voordelen van statiegeld, zoals minder hinder, lagere kosten, betere recycling en een schonere omgeving, als een paal boven water.

De Statiegeldalliantie vraagt...

Maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties verenigen zich in de Statiegeldalliantie om een gezamenlijk geluid vóór statiegeld op blikjes en plastic drankflessen te laten horen richting de Nederlandse en Belgische regeringen.

 

De partners van de Statiegeldalliantie willen:

 

De Statiegeldalliantie vraagt:

 

Over de Statiegeldalliantie
In de Statiegeldalliantie verenigen zich verenigingen, bedrijven, lokale overheden en elke andere organisatie die zwerfafval beu is. Samen roepen we de regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle plastic drankflessen en drankblikjes. Dit doen we in België en in Nederland. Recycling Netwerk Benelux nam het initiatief voor de Statiegeldalliantie.

Sinds oktober 2017 sluiten zich steeds meer Vlaamse en Nederlandse partners aan bij de Statiegeldalliantie. Samen zijn we de stem van 82 procent van de Belgen en 78 procent van de Nederlanders die voorstander zijn van statiegeld op plastic flessen en blikjes.

Een volledige lijst van alle alliantiepartners en hun motivatie om zich voor statiegeld uit te spreken, is hier terug te vinden.

 

 

Bijna 200 gemeenten vragen Den Haag nu statiegeld uit te breiden

Sterk gegroeide Statiegeldalliantie heeft hoge verwachtingen van Algemeen Overleg Tweede Kamer op 15 maart.

Bijna 200 Nederlandse gemeenten vragen via de Statiegeldalliantie aan het kabinet Rutte en de Tweede Kamer om statiegeld uit te breiden naar blikjes en kleine plastic flesjes. Ze hebben hoge verwachtingen van het Algemeen Overleg over statiegeld in de Tweede Kamer, dat doorgaat op 15 maart.

De gemeenten sluiten in steeds grotere getale aan bij de Statiegeldalliantie. Die zag het aantal aangesloten gemeenten meer dan verdubbelen op één maand tijd, tot bijna 200. Begin februari waren 72 Nederlandse gemeenten partner van de Statiegeldalliantie. Dagelijks komen er meerdere aanmeldingen bij.

Volgens Math Oehlen, ambtenaar afvalbeleid in de gemeente Weert, hebben de tweehonderd Nederlandse gemeenten opgeteld meer dan elf miljoen inwoners. Weert was afgelopen november de eerste gemeente die zich aansloot bij de Statiegeldalliantie.

Vorige week sloot Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) aan bij de Statiegeldalliantie. LTO vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie.

Ekoplaza, Nederlandse biologische supermarktketen met 75 vestigingen in Nederland vervoegde eerder al de alliantie. Ook tientallen milieuorganisaties zijn partner. Acht Waterschappen en provincie Noord-Brabant vervoegden de alliantie.

In totaal zijn er inmiddels meer dan 400 lokale overheden, bedrijven en organisaties aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Deze ongeziene beweging, heel divers en over de Nederlands-Belgische landsgrens heen, toont dat zwerfafval heel veel bedrijven, organisaties, gemeenten, waterschappen en provincies dwars zit.

Ze oordelen dat het permanente opruimen ‘dweilen met de kraan open’ is, en dat er via statiegeld eindelijk een structurele oplossing moet komen. De vraag van al die partners aan de regering is dezelfde: “Voer in 2018 statiegeld op alle plastic flesjes en blikjes in.” De alliantie toont zo het brede draagvlak steeds groter wordt.

De druk op het kabinet-Rutte en de Tweede-Kamerleden om te beslissen om statiegeld uit te breiden wordt zo steeds groter. Op 15 maart houdt de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over statiegeld. De Statiegeldalliantie en haar partners vragen dat de Tweede Kamerleden voor de uitbreiding van statiegeld naar blikjes en kleine plastic flesjes stemmen.

 

Dit is de lijst van Nederlandse organisaties, bedrijven en gemeenten die zich aansloten in de maand februari.

NB: Deze lijst werd afgesloten op 28 februari. Dagelijks zijn er nieuwe aanmeldingen, die we nauwkeurig verifiëren. Er zijn dus nog nieuwe aanmeldingen in behandeling (bijvoorbeeld van tientallen gemeentes die al voor toetreding stemden, maar zich nog niet formeel aangemeld hebben).

 

Lokale overheden

ProvincieInwoners
Gemeente NoordenveldDrenthe32.818
Gemeente TynaarloDrenthe33.480
Gemeente DrontenFlevoland40.758
Gemeente HarlingenFriesland15.848
Gemeente OoststellingwerfFriesland25.473
Gemeente AchtkarspelenFriesland27.916
Gemeente De Fryske MarrenFriesland51.737
Gemeente LingewaalGelderland11.157
Gemeente DoesburgGelderland11.336
Gemeente VoorstGelderland24.165
Gemeente MaasdrielGelderland24.280
Gemeente DuivenGelderland25.426
Gemeente ErmeloGelderland26.826
Gemeente ZaltbommelGelderland27.743
Gemeente BronckhorstGelderland36.000
Gemeente WijchenGelderland40.789
Gemeente NijkerkGelderland41.775
Gemeente ZevenaarGelderland43.200
Gemeente ZutphenGelderland47.314
Gemeente ArnhemGelderland155.699
Gemeente LoppersumGroningen9.733
Gemeente DelfzijlGroningen24.923
Gemeente Westerkwartiergemeenten (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn)Groningen61.106
Gemeente Midden-GroningenGroningen61.117
Gemeente Mook en MiddelaarLimburg7.756
Gemeente SchinnenLimburg12.886
Gemeente BeekLimburg15.951
Gemeente Valkenburg aan de GeulLimburg16.424
Gemeente RoerdalenLimburg20.713
Gemeente MaasgouwLimburg23.699
Gemeente SteinLimburg25.015
Gemeente Peel en MaasLimburg43.295
Gemeente AstenNoord-Brabant16.658
Gemeente WaalreNoord-Brabant16.953
Gemeente BergeijkNoord-Brabant18.400
Gemeente SomerenNoord-Brabant19.092
Gemeente LaarbeekNoord-Brabant21.993
Gemeente OisterwijkNoord-Brabant26.107
Gemeente WerkendamNoord-Brabant26.838
Gemeente Sint-MichielsgestelNoord-Brabant28.619
Gemeente HalderbergeNoord-Brabant29.897
Gemeente Gemert-BakelNoord-Brabant30.024
Gemeente ValkenswaardNoord-Brabant30.507
Gemeente BoxtelNoord-Brabant30.654
Gemeente Geldrop-MierloNoord-Brabant39.260
Gemeente OosterhoutNoord-Brabant55.000
Gemeente MeierijstadNoord-Brabant80.000
Gemeente OssNoord-Brabant90.000
Gemeente BeemsterNoord-Holland9.549
Gemeente OostzaanNoord-Holland9.691
Gemeente BlaricumNoord-Holland10.300
Gemeente LarenNoord-Holland11.146
Gemeente UitgeestNoord-Holland13.462
Gemeente WormerlandNoord-Holland15.820
Gemeente WeespNoord-Holland18.827
Gemeente BloemendaalNoord-Holland22.940
Gemeente UithoornNoord-Holland29.247
Gemeente BergenNoord-Holland29.842
Gemeente CastricumNoord-Holland35.000
Gemeente Edam-VolendamNoord-Holland35.955
Gemeente BeverwijkNoord-Holland40.709
Gemeente HuizenNoord-Holland41.432
Gemeente HeerhugowaardNoord-Holland54.950
Gemeente Den HelderNoord-Holland56.016
Gemeente Gooise MerenNoord-Holland57.171
Gemeente OmmenOverijssel17.531
Gemeente ZwartewaterlandOverijssel22.309
Gemeente WierdenOverijssel24.260
Gemeente DalfsenOverijssel28.500
Gemeente HellendoornOverijssel35.200
Gemeente EemnesUtrecht9.009
Gemeente MontfoortUtrecht13.500
Gemeente IJsselsteinUtrecht34.000
Gemeente SoestUtrecht45.934
Gemeente HoutenUtrecht49.569
Gemeente ZeistUtrecht60.000
Gemeente Stichtse VechtUtrecht64.411
Gemeente Noord-BevelandZeeland7.385
Gemeente VeereZeeland21.900
Gemeente Hardinxveld-GiessendamZuid-Holland17.957
Gemeente SliedrechtZuid-Holland25.012
Gemeente NoordwijkZuid-Holland26.083
Gemeente Krimpen aan den IJsselZuid-Holland29.200
Gemeente PapendrechtZuid-Holland32.292
Gemeente MaassluisZuid-Holland32.470
Gemeente BarendrechtZuid-Holland48.423
Gemeente LansingerlandZuid-Holland60.482
Gemeente Capelle aan den IJsselZuid-Holland66.421
Gemeente DordrechtZuid-Holland119.000
Gemeente Den HaagZuid-Holland525.000

 

Vereniging Drentse GemeentenHet betreft de 11 gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld. Totaal circa 470.000 inwoners.
Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland13 Zeeuwse gemeenten: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen. Totaal circa 381.800 inwoners.
De Zeeuwse Reinigingsdienst b.v.verantwoordelijke voor de exploitatie van alle Zeeuwse milieustraten en tevens verantwoordelijk voor afvalinzameling in de gemeenten Hulst, Sluis, Veere, Noord-Beveland, Kapelle, Reimerswaal en Tholen

 

Waterschappen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap van Rijnlandmet een beheersgebied van circa 1,3 miljoen inwoners
Waterschap Aa en Maas
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Limburg

Organisaties en bedrijven

DuurzaamSporthet Houden en Behouden van Sporten in de Natuur door het aanbieden, initiëren en produceren van producten om mensen te inspireren zuinig te zijn op onze prachtige aarde.
Franc Servicespecialist in bezemschoon opleveren
Hotspot Hutspotstaat voor 'goed eten voor iedereen'. Met 'goed' bedoelen we, gezond en duurzaam. In 3 rotterdamse wijken zijn we wekelijks actief met zo'n 70 vrijwilligers.
Ikra Uitgeverij & Educatiehet kleurenpalet van de juf
Ir R. Kerkhoven Consultancyhoudt zich bezig met advies aan bedrijven en organisaties in brede zin. Er is onder meer veel ervaring met milieubewuste productontwikkeling.
Tuinontwerpbureau Buitenzorgeen creatief en onafhankelijk bedrijf met ruime ervaring en praktische kennis van ontwerpen van groene tuinen, met respect voor mens, dier en milieu.
Van Brummen School en Kantoor
VINK Verzekeringen
Zwerfafvalcoachde wereld iedere dag een stukje schoner achterlaten dan ik haar aantrof.
IVNlaat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is.
IVN Dordrechtvanaf 1984 actief op het eiland van Dordrecht, natuurexcursies voor volwassenen en natuuractiviteiten voor jeugd vormen de hoofdmoot:

“Bewustzijn over het effect van ons menselijk handelen, is de eerste stap naar een duurzamere planeet”

LTO Nederlandde vereniging van ruim 35.000 boeren en tuinders in Nederland. De leden van LTO zorgen samen voor hoogwaardig eten voor mens en dier, voor een breed palet bloemen, planten en bomen en vervullen tal van andere functies in de lokale gemeenschap en voor het algemeen maatschappelijk belang.
Stichting Egelopvang Dikke Prik
Stichting In de Noordzeeexploreren de onstuimige Noordzee op zoek naar de mooiste natuurervaringen.
Stichting Juttersgelukwerken mensen voor wie een gewone baan niet zo gewoon is, aan een duurzame toekomst voor zichzelf en voor anderen. Dit doen we door afval van het strand te rapen en daarvan weer mooie nieuwe producten te maken.
Stichting Vrienden van het Overboschzet zich in om het historische Overbosch (ontstaan begin 1600) te behouden, onderhouden en verbeteren.
Vereniging van eigenaren Voormalig Blok C Zeeburgerdijk/ Amsterdamregelt het beheer van de woningen namens de eigenaaren van collectieve functies en voorzieningen.
Zaans Natuur & Milieu Centrum
Het Groene Spoor Amersfoortwerkgroep om m een groene verbinding tot stand te brengen tussen de binnenstad van Amersfoort tot aan het bos Birkhoven.

 

Reeds 36 Vlaamse steden en gemeenten vragen de Vlaamse regering statiegeld in te voeren

De vraag aan de Vlaamse regering om dit jaar statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen klinkt steeds luider. Reeds 36 Vlaamse steden steunen die vraag en sloten aan bij de Statiegeldalliantie, die tot 216 partners groeide. Ook energiecoöperatieve Ecopower, het Boomtown festival en de provincie Limburg sluiten zich aan bij de eis.

Zwerfafval leidt duidelijk tot grote ergernis. Flesjes en blikjes maken 40 procent uit van het volume zwerfafval. De strijd tegen zwerfvuil kost de Vlaamse gemeenten handenvol belastinggeld. Elk jaar 155 miljoen euro in Vlaanderen, volgens het recentste onderzoek van OVAM. Een propere buurt en de kosten van de strijd tegen zwerfvuil zijn dan ook veelbesproken thema’s in de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar.

Op nauwelijks een maand steeg het aantal aangesloten Vlaamse gemeenten dus van 7 naar 36.

Er kwamen in januari ook 16 nieuwe Vlaamse bedrijven en organisaties bij. De teller van de Statiegeldalliantie in Nederland en Vlaanderen staat nu op een indrukwekkende 216 partners.

Voor het eerst steunt ook een provincie de vraag naar statiegeld: Provincie Limburg. “De invoering van statiegeld kan onder andere een oplossing bieden voor de problemen en de kosten die veroorzaakt worden door het zwerfvuil in waterlopen, langs het fiets- en wandelroutenetwerk en in onze provinciale domeinen en natuurgebieden”, zegt de Limburgse gedeputeerde van Leefmilieu.

Ook de West-Vlaamse milieufederatie en Ecopower cvba treden toe. Die laatste is coöperatieve producent en leverancier van lokale, groene energie en verenigt meer dan 50.000 burgers. Aan de Molen van Rotselaar maakt Ecopower niet enkel elektriciteit uit waterkracht, er wordt dagelijks ook zo’n 500 kilogram drijvend materiaal uit de Dijle gefilterd. En daar zijn massa’s flessen en blikjes bij. “We geloven in statiegeld als stimulans om blikjes en plastic flessen weer in te leveren voor hergebruik of recyclage. Het einddoel? Een circulaire economie die ten dienste staat van mens en milieu”, aldus energiecoöperatie Ecopower.

Ook twee festivals uit Gent, Boomtown en Miramiro, steunen de eis naar statiegeld. De grootste consumentenorganisatie Test-Aankoop en vrouwenbeweging KVLV waren bij de oprichters van de Statiegeldalliantie.

Dat zowel gemeenten, bedrijven, milieuorganisaties als middenveldorganisaties dezelfde vraag steunen, geeft aan dat het draagvlak voor statiegeld heel breed is. De snelle groei toont dat er een momentum is. Het brede Vlaamse middenveld vraagt dat de Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD dit jaar eindelijk de invoering van statiegeld beslist.

De nieuwe partners in Nederland werden woensdag 7 februari gepubliceerd: In Nederland zijn nu reeds 72 gemeenten waaronder Amsterdam, 61 organisaties en 1 provincie partner van de Statiegeldalliantie. Ook de Nederlandse supermarktketen Ekoplaza spreekt er zich uit voor statiegeld, en is aangesloten bij de alliantie.

Verspreiding over Vlaanderen

Op deze kaart kan u de verspreiding over heel Vlaanderen zien:


Noot: Deze lijst werd afgesloten op 31 januari. Dagelijks zijn er nieuwe aanmeldingen, die we nauwkeurig verifiëren. Er zijn dus nog nieuwe aanmeldingen in behandeling (bijvoorbeeld van gemeenten die al voor toetreding stemden, maar zich nog niet formeel aangemeld hebben). Deze worden gecommuniceerd eind februari. De volledige lijst van alle partners vindt u op https://statiegeldalliantie.org/2017/11/de-partners-van-de-statiegeldalliantie/

 

Gemeenten die partner zijn van Statiegeldalliantie, per provincie

Gemeente / stadIn provincie

Inwoners

HoveAntwerpen

8151

ZandhovenAntwerpen

12841

BonheidenAntwerpen

14826

LaakdalAntwerpen

15866

KalmthoutAntwerpen

18490

EssenAntwerpen

18580

WuustwezelAntwerpen

20459

EdegemAntwerpen

21835

ZoerselAntwerpen

21855

HalenLimburg

9511

AlkenLimburg

11564

Hechtel-EkselLimburg

12276

Hamont-AchelLimburg

14417

OverpeltLimburg

15133

NeerpeltLimburg

17128

Houthalen-HelchterenLimburg

30601

TongerenLimburg

31069

HasseltLimburg

77124

ZingemOost-Vlaanderen

7521

KruishoutemOost-Vlaanderen

8100

NazarethOost-Vlaanderen

11488

OosterzeleOost-Vlaanderen

13504

DendermondeOost-Vlaanderen

45367

GentOost-Vlaanderen

256945

RuiseledeWest-Vlaanderen

5400

HeuvellandWest-Vlaanderen

7784

DammeWest-Vlaanderen

10945

VeurneWest-Vlaanderen

11831

TieltWest-Vlaanderen

20301

ZedelgemWest-Vlaanderen

22554

GooikVlaams-Brabant

9238

BegijnendijkVlaams-Brabant

10045

Oud-HeverleeVlaams-Brabant

11095

OpwijkVlaams-Brabant

14377

HaachtVlaams-Brabant

14442

DiestVlaams-Brabant

23839

 

Provincie Limburg 867.413 inwoners

Organisaties en bedrijven toegetreden in januari

Bewonersplatform Sint-Janpleit voor alle inwoners van Sint-Jan een veilig, proper, groen, gezellig dorp.
Boomtown festivalVijfdaags alternatief muziekfestival in Gent dat in 2013 het eerste grote stadsfestival was dat radicaal koos voor afvalvoorkoming.
Botel Ophovenovernachten, feesten, vergaderen en teambuilden op het water met een hart voor mens en natuur.
DAM architecteneen ecologisch en maatschappelijk geëngageerd architectuurbureau uit Berchem
Ecopower cvbaBurgercoöperatie voor hernieuwbare energie, in handen van meer dan vijftigduizend coöperanten
Gert Arijs Fotografiejonge éénmanszaak die fotografie verzorgd voor verenigingen, gezinnen en overheden.
Greentracklokaal netwerk van culturele organisaties in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Kortrijk die streven naar een duurzame samenleving en volhoudbare toekomst. Samen beslaan ze meer dan 100 culturele instellingen en kunstorganisaties.
Hart Boven Hard Antwerpengroeiende burgerbeweging die zich verzet tegen een al te economische kijk op onze samenleving en verdedigt solidariteit, waarde boven winst en zuurstof voor mensen.
Kopa Scheldeland vzwbegeleidt werklozen naar de arbeidsmarkt , door opleiding, begeleiding en job -en taalcoaching op de werkvloer en de opleidingsvloer.
MiramiroGents festival voor circus en kunsten in de publieke ruimte dat jaarlijks plaatsvindt in de maand juni.
Natuurpunt De Torenvalk vzwbeschermt en verbetert de natuur en het milieu in de regio Ardooie, Dentergem, Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke en Wingene.
SamenSterkerverzameling van 5 coöperaties die zich allen inzetten om duurzame keuzes makkelijk te maken door middel van groepsaankopen
Velt vzwgeeft ecologisch leven vorm in huis, tuin en daarbuiten.
Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzwregionale natuur- en milieuvereniging die sinds 1969 vecht voor het landschap, de natuur en het leefmilieu in het Dijleland en ver daarbuiten. (www.vhm.be)
West-Vlaamse Milieufederatie vzwkoepel van 85 West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen.

Samen met haar lidverenigingen wil ze de natuur en het leefmilieu in de provincie West-Vlaanderen beschermen en verbeteren door het beïnvloeden van overheden, maatschappelijke organisaties en het versterken van het middenveld.

Zonder meerbio, eco & fair shop in Kortrijk

Groei van de Statiegeldalliantie