Nieuwe regeringen kunnen direct aan de slag met invoering statiegeld

Nog maar een week geleden zijn de drie gewesten - net voor de verkiezingen - overeengekomen om de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) op te dragen een plan op te stellen voor de invoering van statiegeld tegen eind 2024. De Statiegeldalliantie verwelkomt deze beslissing, die het mogelijk zal maken om tot 33% van het zwerfafval in te perken.

Statiegeldsysteem op het laatste nippertje gered

Het was kantje boord! Tot 6 juni, slechts 3 dagen voor de verkiezingen, had Vlaanderen nog steeds geen groen licht gegeven om samen met Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de invoering van statiegeld te regelen. Dit zou een betreurenswaardig gebrek aan daadkracht zijn geweest, gezien de beloftes die eerder zijn gedaan om statiegeld in te voeren. Zonder akkoord was het risico groot dat nieuwe regeringen vanaf nul zouden moeten beginnen.

De Alliantie en haar 1300 leden verwelkomen daarom deze beslissing van de drie gewesten. De drie gewesten hebben de Interregionale Verpakkingscommissie (CIE) de opdracht gegeven om tegen eind 2024 een plan op te stellen voor de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes. Deze overheidsinstantie is verantwoordelijk voor beslissingen over maatregelen zoals de uitbreiding van de blauwe zak en de inzameling van huishoudelijke en industriële verpakkingen. Door dit mandaat te geven, wordt de beslissing "gebetonneerd", wat ervoor zorgt dat statiegeld tijdens de volgende legislatuur het daglicht zal zien in België.

Régine Florent, pro-statiegeld burger

"Na jaren van publieke strijd verwelkom ik dit belangrijke besluit voor de natuur en het algemeen belang! We moeten er nu voor zorgen dat de lobby van de industrie niet weer dwarsligt bij de invoering van een systeem dat goed werkt en zwerfafval tegengaat. Burgers zullen blijven kijken!”

Chloé Schwizgebel, woordvoerster van de Statiegeldalliantie

"Dit is een belangrijke beslissing, want de beslissing voor statiegeld is niet langer een politieke kwestie, maar het valt enkel nog te bezien hoe het systeem precies wordt ingevoerd. We blijven ons inzetten voor effectief statiegeld dat voor iedereen toegankelijk is.

Volgende stappen

In Vlaanderen, Brussel en Wallonië vinden nu gesprekken plaats over nieuwe te vormen regeringen. In de regeerakkoorden die worden gesloten, verwachten we dat de invoering van een robuust en inclusief systeem van statiegeld zal worden voorzien. Ministers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en hun aanpak van zwerfvuil bevestigen.

Verder zal de concrete uitwerking van het Belgische statiegeldsysteem gebeuren op het niveau van de IVC. Daarbij is het belangrijk dat die gesprekken in alle transparantie plaatsvinden en dat alle relevante stakeholders erbij betrokken worden: steden en gemeenten, consumenten-, landbouw-, milieu- en industriële organisaties, enz. Deze partijen waren ook betrokken bij de Vlaamse pilootprojecten en de Waalse studies.

De Statiegeldalliantie pleit voor de volgende minimumvereisten voor een statiegeldsysteem:  

  • Een voldoende hoog statiegeld: minimaal €0,20 per verpakking, zodat de verpakking genoeg waarde heeft en weer netjes wordt ingeleverd. 
  • Een duidelijk toepassingsgebied: alle blikjes en plastic flessen tot 1,5 liter met weinig of geen uitzonderingen, zodat het voor de consument duidelijk is.
  • Een "geld-terug-recht" voor consumenten, zodat ze gemakkelijk hun geld kunnen terugkrijgen bij alle verkooppunten die statiegeldverpakkingen verkopen.
  • Duidelijke inzameldoelstellingen om het succes van het statiegeld te meten. Gezien de ambities van België lijkt een inzamelingspercentage van 95% voor blikjes en flesjes redelijk en haalbaar. Deze doelstellingen moeten gepaard gaan met controle voorafgaand aan de invoering en met sancties als de vastgestelde retourpercentages niet worden gehaald. 
  • Een daadwerkelijk systeem van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid: met andere woorden, het principe "de vervuiler betaalt" moet gelden. Het statiegeldsysteem moet volledig gefinancierd worden door de industrie die de verpakking op de markt brengt. De belastingbetaler en lokale overheden hoeven niet op te draaien voor de invoering van het statiegeldsysteem.

Volg onze campagne ook op social media

Waarom willen jullie statiegeld?

Contact

Vragen over de alliantie
info@statiegeldalliantie.org
  
Media gerelateerde vragen
pers@statiegeldalliantie.org

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Loading

Join the revolution!

#StatiegeldYesWeCan