Statiegeldalliantie groeit razendsnel

Op nauwelijks twee weken tijd sloten 26 extra partners uit Vlaanderen en Nederland zich aan bij de Statiegeldalliantie. Die sterke aangroei brengt het totaal op 47 organisaties, bedrijven en lokale overheden die de Nederlandse en de Vlaamse regering oproepen om in 2018 statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren.

De druk uit de samenleving om binnenkort te beslissen wordt steeds groter. Dagelijks sluiten er nieuwe partners aan. Van Meerlanden, het eerste Nederlandse afvalinzamelbedrijf, tot verschillende milieuorganisaties, en van reeds 11 Nederlandse gemeenten tot en met de hoofdstad van Nederland.

Allen richten zij de nadrukkelijke vraag aan het kabinet van premier Mark Rutte (VVD), en in Vlaanderen aan de regering van minister-president Geert Bourgeois (N-VA), om in 2018 statiegeld in te voeren op alle flesjes en blikjes.

Dit zijn de nieuwe partners van de Statiegeldalliantie die zich sinds 28 november aangesloten hebben:

 • Waterland, gemeente met 17.000 inwoners, op initiatief van het college van Burgemeesters en Wethouders.
 • Woerden, gemeente met 51.000 inwoners, op initiatief van Progressief Woerden, LijstvanderDoes, D66, ChristenUnie, SGP en Sterk Woerden.
 • Roosendaal, gemeente met 77.000 inwoners, op initiatief van wethouder Schenk (Roosendaalse Lijst) en de gemeenteraad.
 • Purmerend, gemeente met 80.000 inwoners, op initiatief van D66 met steun van GroenLinks.
 • Hengelo, gemeente met 81.000 inwoners, op initiatief van D66 is het alvast in de raad goedgekeurd.
 • Leiden, gemeente met 123.924 inwoners, op initiatief van Partij voor de Dieren en GroenLinks is het alvast in de raad goedgekeurd.
 • Haarlemmermeer, gemeente met 144.000 inwoners, op initiatief van wethouders Steffens (HAP) en Nederstigt (D66).
 • Breda, gemeente met 183.000 inwoners, op initiatief van Wethouder De Beer (D66).
 • Tilburg, gemeente met 214.000 inwoners, op initiatief van D66, heeft de wethouder bericht dat Tilburg zich aanmeldt.
 • Utrecht, gemeente met 344.000 inwoners, op initiatief van D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en ChristenUnie is het alvast in de raad goedgekeurd.
 • Amsterdam, gemeente met 853.312 inwoners, op initiatief van de Partij voor de Dieren.
 • Natuur & Milieu, milieuorganisatie die streeft naar een mooie, gezonde en duurzame wereld, waarin mensen leven, werken en ondernemen zonder schade aan natuur en milieu.
 • Meerlanden, afvalinzamelaar en -verwerker die als innovatieve duurzame onderneming het doel heeft om afval voor 100% terug te brengen in de kringloop.
 • Schone Maas, samenwerking tussen IVN Brabant, IVN Limburg, provincie Brabant en Limburg, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, verschillende waterschappen, terreinbeheerders, natuurorganisaties, gemeenten, bedrijven en vrijwilligers om zwerfafval in en om de Brabantse en Limburgse Maas en beken op te ruimen en mensen bewust te maken van het probleem.
 • Vereniging Kust & Zee, werkt aan duurzame oplossingen voor een rijke kust en een gezonde zee, waarbij behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan.
 • Trage Wegen, maakte in Vlaanderen en Brussel een begrip van de term 'trage weg' door op te komen voor het recht van doorgang voor fietsers en voetgangers.
 • Stichting Dier&Recht, advocaat van de dieren die de rechtspositie van het dier wil verbeteren en het denken over dieren veranderen.
 • Stichting Sea First, streeft naar een wereld waarin de mensheid de oceanen erkent als essentieel voor al het leven en actie onderneemt om deze te beschermen en te koesteren.
 • Netwerk Bewust Verbruiken, community website over duurzaam en eenvoudig leven.
 • AXI vzw, werd in 1992 opgericht om de principes van de conferentie van de VN, Rio De Janeiro in praktijk te brengen via cursussen, begeleiding, adviesverlening en ondersteuning van derden of openbare besturen en via eigen projecten.
 • VerPot, de eerste verpakkingsvrije online supermarkt, met bezorging per fiets.
 • Stichting Groener Hengelo, wil dat Hengelo nog duurzamer wordt.
 • Ecomondo, de duurzame webshop met eco, bio en fairtrade producten.
 • Milieu-Infocentrum voor Jongeren, verzamelt sinds 1967 alle mogelijke milieu-documentatie om de milieubezorgdheid van jongeren en acties voor een beter leefmilieu te ondersteunen.
 • Bite Back, voert zowel in België (vzw) als in Nederland (Stichting) publieksgerichte acties en campagnes voor de rechten, de noden, het welzijn en de vitale belangen van dieren.
 • Matters, voert projecten uit omtrent het plastic-probleem, zoals productontwikkeling op basis van het circulaire-economie model en sensibilisering via openbare projecten en events.

 

Politieke actualiteit

Het statiegelddebat staat hoog op de politieke agenda in Vlaanderen en Nederland.

 • Vlaams milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) heeft meerdere malen in de plenaire van het Vlaams parlement aangekondigd dat ze voorstander is van statiegeld en in 2018 gaat beslissen.
 • In de Nederlandse Tweede Kamer komt er een Algemeen Overleg Circulaire economie begin 2018, met op de agenda onder meer de 'petitiemotie' Plastic Soup Surfer en het onderzoek naar statiegeld op kleine flesjes en blikjes.

 

Breed maatschappelijk draagvlak

Dat het draagvlak om zwerfafval met statiegeld aan te pakken steeds groter wordt blijkt overigens ook uit de peiling van Hart van Nederland en de peiling van NHpeilt.

Uit de verscheidenheid van de partners van de Statiegeldalliantie blijkt dat het duidelijk niet alleen milieuorganisaties zijn die graag statiegeld op alle PET-flessen en blikjes ingevoerd zien.

Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes terug in te leveren. Daardoor is er minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten voor lokale overheden en betere recycling van waardevolle materialen.

Over de brede linie zijn er dan ook veel voorstanders die nog niet zichtbaar waren, maar wel relevant om gewicht te geven richting politiek. Dit brede maatschappelijke draagvlak wordt via de Statiegeldalliantie zichtbaar gemaakt.

 

Warme oproep

Bij deze doet de Statiegeldalliantie een warme oproep aan overige geïnteresseerde organisaties, bedrijven, lokale overheden of instellingen in Vlaanderen en Nederland op om ook aan te sluiten. Dit kan gemakkelijk via het aansluitingsformulier op de website statiegeldalliantie.org.

Alle alliantiepartners en hun motivatie om voor statiegeld te pleiten zijn terug te vinden op https://statiegeldalliantie.org/2017/11/de-partners-van-de-statiegeldalliantie/.

 

Ter herinnering, de Statiegeldalliantie startte op 27 november met de volgende 21 partners

Nederlandse alliantiepartners:

 • Stichting De Noordzee: zet zich in voor de bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee.
 • Rotterdams Milieucentrum: maakt van Rotterdam een natuur- en milieuvriendelijke stad.
 • Plastic Soup Surfer: kunstenaar-bioloog-surfer die acties onderneemt om aandacht te vragen voor de problemen die veroorzaakt worden door zwerfvuil.
 • KRNWTR: sociale onderneming die kraanwater drinken aantrekkelijker maakt met unieke waterkoelers, mooie flessen en een goed verhaal.
 • Plastic Soup Foundation: zet zich in voor het voorkomen van plastic soep door educatie, campagnes en projecten.
 • Gemeente Weert: nam in november 2017 een motie aan voor statiegeld. Initiatief van SP en DUS Weert.
 • De Groene Zaak: stelt zich als doel om samen met haar partners de transitie naar een duurzame economie en samenleving in de hoogst mogelijke versnelling te realiseren.
 • Zwerfinator: bestrijdt zwerfafval en plastic soep door #zwerfie te rapen en door het geven van gastlessen, workshops, teambuilding en lezingen.
 • 033 Zwerfafval Zat: burgerinitiatief met als doel om van Amersfoort de eerste zwerfafvalvrij stad van Nederland te maken.
 • De Gezonde Stad: zet zich in voor een groener, schoner en slimmer Amsterdam.
 • Milieucentrum Utrecht: maakt van Utrecht een natuur- en milieuvriendelijke stad./li>
 • GoedeWaar.nl: consumentenorganisatie die zich inzet voor duurzaam consumeren, met aandacht voor mens, dier en milieu.
 • De Nieuwe Graanschuur: een biologische, verpakkingsarme winkel in Amersfoort die voorrang geeft aan biologische producten van telers uit de streek.

Vlaamse Alliantiepartners:

 • Test Aankoop/Test Achats: de consumentenorganisatie van België met 350.000 leden.
 • KVLV, Vrouwen met vaart: de grootste vrouwenorganisatie in Vlaanderen met 90.000 leden.
 • Bond Beter Leefmilieu: netwerkorganisatie van de Vlaamse milieubeweging die samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen de transitie maakt naar een duurzame, hernieuwbare samenleving.
 • Limburg.net: staat in voor de afvalpreventie en inzameling van de 45 gemeenten in de provincie Limburg en de stad Diest.
 • Proper Strand Lopers: een groep geëngageerde vrijwilligers die het strand in hun vrije tijd opruimen.
 • Arbeid & Milieu: samenwerkingsverband tussen Vlaamse vakbonden en de milieubeweging voor een rechtvaardige groene economie.
 • Conscious Crew: Antwerps initiatief dat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Recycling Netwerk Benelux, een milieuorganisatie die zich in Nederland en België inzet voor een beter milieu door goede zorg voor afval en grondstoffen, nam het initiatief tot oprichting van de alliantie en is zelf uiteraard ook alliantiepartner.

Meer informatie en aanmelden op statiegeldalliantie.org.

Volg onze campagne ook op social media

Waarom willen jullie statiegeld?

Contact

Vragen over de alliantie
info@statiegeldalliantie.org
  
Media gerelateerde vragen
pers@statiegeldalliantie.org

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Loading

Join the revolution!

#StatiegeldYesWeCan