18 organisaties sturen brief voor een effectief statiegeldsysteem naar drie regionale milieuministers van België

Vandaag hebben achttien verschillende organisaties een brief naar de drie gewestelijke milieuministers gestuurd, met de dringende oproep voor een effectief statiegeldsysteem overal in België. Onder de ondertekenaars zijn verschillende organisaties die zich eerder al hebben aangesloten bij de Statiegeldalliantie.  

Het zwerfvuil probleem 

In de brief vragen de organisaties de milieuministers om maatregelen te nemen om de doelstelling van zwerfafval vermindering te halen, zoals beloofd. Eerder zijn er pogingen gedaan om deze te halen, bijvoorbeeld met proefprojecten in Wallonië en Brussel, en de proefprojecten in Vlaanderen rond het ‘digitale’ statiegeld. Deze projecten bleken echter niet effectief te zijn om het zwerfvuil probleem op te lossen. Ook organiseren Mooimakers en Be Wapp jaarlijks regionale schoonmaakacties, maar ook deze verbeteren de situatie niet.

De oplossing om flesjes en blikjes uit het zwerfvuil te houden

De bewezen oplossing om van blikjes en flesjes geen zwerfafval te maken, volgens de ondertekenaars? Statiegeld! Zo zijn Letland, Litouwen en Slowakije enkele voorbeelden van de Europese landen waar de invoering van het statiegeld met inzameling op het verkooppunt werkt. In deze landen komen namelijk bijna geen plastic flesjes en blikjes meer in het zwerfvuil terecht. Daarom roepen de achttien organisaties op om niet het wiel uit te gaan vinden, maar het voorbeeld van andere Europese landen op te volgen en zo snel mogelijk een effectief, klassiek statiegeldsysteem in te voeren.  

Geen woorden, maar daden

Ministers spraken zich al eerder uit over een statiegeldsysteem, zo zei Vlaams minister Zuhal Demir dat statiegeld onvermijdelijk is. Anderzijds verklaarde haar Waalse collega Céline Tellier onlangs dat we nog maar enkele meters van de eindstreep verwijderd zijn. Daarnaast sprak de Brusselse minister van Leefmilieu zich onlangs uit over het klassieke statiegeld. Volgens de ondertekenaars van de brief zijn dit veel woorden, maar weinig daden. Daarom dringen zij er nogmaals op aan om zo snel mogelijk een effectief statiegeldsysteem in te voeren in België. 

De Statiegeldalliantie zet zich al jaren in voor een statiegeldsysteem dat effectief zwerfvuil aanpakt en deelt daarom ook graag deze boodschap. Klik hieronder op de button om de brief te lezen en help mee de boodschap te verspreiden via social media. 

De brief werd ondertekend door: 

Algemeen Boerensyndicaat
ATD Vierde Wereld
Boerenbond 
Bond Beter Leefmilieu
Canal It Up
Canopea
Collectif de la Consigne Bruxelloise
Fair Resource Foundation
Fédération Wallonne des Agriculteurs
Ferm
FUGEA
Greenpeace
Gents Milieufront
Landelijke Gilden
Natuurpunt
Proper Strandlopers
Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté
Testaankoop

Dien een motie in voor een effectief statiegeldsysteem in België!

Het is nog steeds niet duidelijk welk statiegeldsysteem er zal worden ingevoerd in België. Momenteel wordt er gekeken naar verschillende systemen, die zijn onderzocht in verschillende studies en proefprojecten. 

In voorstellen voor een digitaal of hybride statiegeldsysteem zullen grote verantwoordelijkheden rondom statiegeld worden doorgeschoven naar gemeenten. Bij een hybride of digitaal systeem zouden er namelijk extra “blauwe” vuilnisbakken voor PMD-verpakkingen (inclusief statiegeldverpakkingen) moeten worden geplaatst op het openbaar domein. De Statiegeldalliantie is sterk tegen deze voorstellen. 

In de voorstellen zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunning van de vuilnisbakken; het aankopen en plaatsen van de vuilnisbakken; het organiseren van het ophalen en legen van deze vuilnisbakken; en het opruimen van het eventuele zwerfvuil rondom deze vuilnisbakken. Daarnaast zullen gemeenten zogenaamde ‘thuis scanners’, die het digitale systeem vereist, moeten gaan uitdelen aan hun burgers voor alle huishoudens die geen smartphone hebben of er geen willen gebruiken. Ook zullen de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het beheren van de administratie rondom deze thuis scanners. Een hoop extra verantwoordelijkheden dus, die zullen worden doorgeschoven naar de gemeenten. 

Vlaamse (VVSG) en Waalse (UVCW) federaties van gemeenten spraken zich al eerder uit om deze last niet te willen dragen. ‘Een van de voornaamste zorgen van de lokale besturen is het voorstel om de terugname van statiegeld via het openbaar domein te laten verlopen. In het onderzoek van de industrie, is het onvermijdelijk dat er uiteindelijk verborgen kosten bij de lokale besturen terecht komen,’ aldus Wim Dries, de voorzitter van de VVSG. Om dit nogmaals te benadrukken, deed de Statiegeldalliantie een oproep naar steden en gemeenten om een motie te tekenen om "nee" te zeggen tegen deze extra verantwoordelijkheid. Door een motie aan te nemen in hun gemeenteraad kan elke lokale overheid opnieuw alle extra verantwoordelijkheid afwijzen die een digitaal of hybride statiegeldsysteem met zich mee zou brengen. De verantwoordelijkheid en kosten van een statiegeldsysteem zouden namelijk bij de producenten van de drankverpakkingen moeten liggen, en niet bij de gemeenten. 

In Nederland heeft de NVG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) ook met succes het idee verworpen dat Nederlandse gemeenten verantwoordelijkheid zouden nemen voor het beheer van het statiegeldsysteem.

Dien ook nog een motie in!
In Vlaanderen en Wallonië hebben al tal van gemeenten zo’n motie getekend, kijk maar naar het voorbeeld van Ranst. Dien ook een motie in bij de gemeenteraad of het college van schepenen en laat de gemeente zich uitspreken tegen bijkomende verantwoordelijkheden voor lokale overheden met het toekomstige Belgische statiegeldsysteem. Op deze manier laten we de drie regionale ministers leefmilieu weten dat jullie voor een statiegeldsysteem kiezen dat lasten niet doorvertaalt naar het openbaar domein, en dus de burger en haar lokale overheid. 

Hieronder is een voorbeeld van een motie te vinden. Heeft de gemeente de motie getekend? Stuur ons een e-mail met het uittreksel van de motie, dan versterken wij de boodschap!  Vergeet niet om het naar je regering te sturen en te delen op je sociale netwerken.

De gemeente Ranst pleit voor een klassiek statiegeldsysteem: “Verantwoordelijkheid niet bij gemeenten leggen”

De gemeente Ranst, met burgemeester Johan de Ryck (N-VA), wil dat er spoedig een statiegeldsysteem komt om plastic verpakkingen en blikjes in te leveren. Dat laat Luc Redig, schepen voor Milieu & Groen in Ranst, weten aan het Gazet van Antwerpen. Daarnaast heeft de gemeente een motie getekend tegen extra vuilnisbakken op het openbaar domein, die zouden moeten worden neergezet indien er een hybride of digitaal systeem komt voor statiegeld. 

Naast gemeente Ranst spraken eerdere gemeenten zich ook al uit tegen het digitale statiegeldsysteem waarbij de verantwoordelijkheid bij de gemeente geplaatst wordt. Zo schreven 55 gemeenten een brief aan de drie regionale milieuministers met de vraag om een toegankelijk statiegeldsysteem en gaf de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) aan geen statiegeldsysteem te willen via vuilnisbakken op straat

Het doel van de invoering van statiegeld is duidelijk  - het verminderen van zwerfvuil. Een probleem waarmee de inwoners van Vlaanderen en zo ook Ranst zich maar al te vaak geconfronteerd zien. In Vlaanderen behoort zwerfvuil tot de top irritaties van de bevolking, zo blijkt uit de Gemeente-Stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De vervuiler betaalt, niet de gemeente

Een van de opvallende kenmerken van het pleidooi van Ranst is de nadruk op het principe 'de vervuiler betaalt'. De gemeente is resoluut tegen het doorschuiven van verantwoordelijkheid en kosten naar lokale overheden, zoals wel wordt voorgesteld in de systemen van de pilootprojecten van Fost Plus en de Waalse studie van RDC Environnement. . In plaats daarvan pleiten ze voor een systeem waarbij iedereen zijn lege verpakkingen eenvoudig terug naar de winkel kan brengen. Het idee is om de verantwoordelijkheid en kosten niet bij de gemeenten en burgers te leggen, maar eerder bij de producenten.

Luc Redig benadrukt het belang van een systeem dat al bekend is bij de Vlamingen. Hij stelt voor om te beginnen met het uitbreiden van het statiegeldsysteem dat voor glazen flessen via supermarkten, door hieraan plastic flessen en blikjes toe te voegen. Zo wordt een systeem dat de consumenten al kennen en ondersteunen uitgebreid. Dit zou niet alleen de hoeveelheid zwerfvuil verminderen, maar ook een bewustwording creëren bij consumenten over hun rol in het afvalbeheer.

Door het uitspreken voor een klassiek statiegeldsysteem, hoopt gemeente Ranst spoedig op het invoeren van dit systeem. Met het tekenen van de motie en zich uit te spreken naar de pers, geven zij een voorbeeld wat andere gemeenten en beleidsmakers hopelijk kunnen volgen, en hiermee een oplossing te vinden voor een meer proper Vlaanderen. 

Kiest België voor klassiek of digitaal statiegeld op blik en petflesjes?

Uit het persbericht van Testaankoop, 10 november 2023: 

België wil in 2025 een statiegeldsysteem invoeren op plastic flessen en blikjes, om zo de hoeveelheid zwerfvuil te verminderen. Twee op de drie consumenten zien zo'n systeem zitten, zolang het gaat om klassiek statiegeld toch. Van digitaal statiegeld zijn maar weinig mensen fan, zo blijkt uit onze enquête.

Tegen 2025 wil ons land statiegeld invoeren voor plastic flessen en blikjes. Dat zou betekenen dat je boven op de prijs van een drankblikje of petfles een kleine som extra betaalt, die je terugkrijgt op het ogenblik dat je de lege verpakking inlevert.

Een goed idee om zwerfvuil tegen te gaan, maar eerst moeten de verschillende gewesten het eens geraken over welk systeem ze willen implementeren: klassiek statiegeld met fysieke inzamelpunten, of een digitaal systeem met codes zoals de QR-codes op verpakkingen en vuilnisbakken. Wij verkiezen het klassieke systeem, en ook uit onze enquête blijkt dat er bij de consument een groter draagvlak is voor het klassieke systeem zoals we dat al kennen voor glazen bierflesjes.

Twee op de drie Belgen zijn voorstander van statiegeld

Als lid van de Statiegeldalliantie pleit Testaankoop al jaren voor statiegeld op petflessen en blikjes, en ook de consument is vragende partij. Twee op de drie consumenten zijn voorstander van zo'n systeem, zo blijkt uit eerdere enquêtes en opnieuw uit onze recente bevraging bij ongeveer 1 250 mensen. Eén op de vier is (veeleer) tegen.

Bijna negen op de tien mensen zijn bereid om lege verpakkingen bij te houden en in te ruilen in een inzamelpunt, al zakt de bereidwilligheid significant in functie van de afstand. € 0,10 lijkt alvast het ideale bedrag om de inspanning de moeite waard te maken.

Maar niet digitaal

Het maatschappelijk draagvlak krimpt echter aanzienlijk wanneer zou worden gekozen voor een digitaal systeem. Minder dan de helft van de respondenten is bereid een applicatie te downloaden op hun smartphone waarmee ze het statiegeld kunnen vereffenen. Dat aandeel daalt verder naar één op de vijf als de app geolocalisatie en bankgegevens zou vereisen.

Vooral oudere mensen zijn weinig enthousiast. Privacy en digitale geletterdheid (of het gebrek eraan) blijken significante struikelblokken. Thuisscanners zouden hier een oplossing kunnen bieden. Hoe dat concreet in zijn werk zal gaan, is nog niet duidelijk.

Voor- en nadelen van digitaal statiegeld

Vooral Vlaanderen lijkt op dit moment gewonnen voor een digitaal systeem waarbij elk flesje en elk blikje een eigencode krijgt. Die zou dan gescand moeten worden op de smartphone of thuisscanner, samen met de vuilnisbak, PMD-zak of automaat waar je het afval deponeert, waarna het statiegeld automatisch in je account verschijnt.

Pluspunten

 

Minpunten

 

Testaankoop wil klassiek statiegeld voor blikjes en petflessen

Testaankoop gelooft dat statiegeld op blikjes en flesjes de beste manier is om de hoeveelheid zwerfvuil in de natuur te beperken. Alleen stellen we ons nog heel wat vragen over het digitale systeem. Het is duidelijk dat nog lang niet alle potentiële problemen zijn uitgeklaard.

Nochtans is het de bedoeling om eind 2023 te beslissen of België kiest voor het digitaal statiegeldsysteem of het klassieke, zodat het in 2025 effectief ingevoerd kan worden.

Klassiek systeem is toegankelijk voor iedereen

Wij zouden liever een klassiek systeem zien, dat iedereen al kent van de bierflesjes, voor iedereen toegankelijk is en zo min mogelijk ruimte laat voor fraude en privacy-inbreuken. Ook andere Europese landen volgen momenteel deze traditionele route.

Genk eerste stad die het statiegeld van 2025 probeert

20 oktober stond de Statiegeldalliantie in Genk. Voor Shopping 1 toonden we burgers hoe een effectief statiegeldsysteem er uit kan zien in 2025. Met onze statiegeldmobiel toonden we hoe simpel het is om je statiegeld terug te krijgen. Het is een systeem dat nu al succesvol is in heel wat Europese landen, waaronder Duitsland, Letland en Zweden. Dat is ook precies het systeem dat we in België hebben voor veel glazen bierflesjes.

Burgemeester van de stad Genk, Wim Dries, gaf het startschot door als eerste een flesje in de machine te deponeren. Genk is - samen met meer dan 200 andere Vlaamse steden en gemeenten - lid van de alliantie en benadrukte het belang van een systeem dat toegankelijk is voor iedereen, dat helpt tegen zwerfvuil en de lasten niet doorschuift naar de lokale besturen. 

Er werd een duidelijk signaal gegeven dat de terugname moet gebeuren in de winkel zelf. Dit sluit aan bij de transitie naar een echte circulaire economie waarbij winkels verpakkingen terugnemen en ook gemakkelijker de stap kunnen nemen naar herbruikbare alternatieven. 

Burgers konden in Genk hun flesjes droppen, het systeem testen en maakten tegelijkertijd kans op een leuke prijs.  

Wil je ook graag de Statiegeldalliantie met haar mobiel op bezoek? 

Om de mogelijkheden te bespreken neem je best contact op met : info@statiegeldalliantie.org

Statiegeld in 2025, Yes We Can!

We gaan met onze Statiegeldalliantie enkele spannende maanden tegemoet. De politici hebben aangekondigd dat statiegeld er komt in België in 2025, al is het nog onduidelijk welk systeem er precies komt. We willen de politici wakker houden en aan hun beloften herinneren: wij willen een statiegeldsysteem dat zwerfafval effectief aanpakt vanaf 2025. Daarom gaan we opnieuw van start met onze Yes We Can-postercampagne.

In het verleden deden we reeds in Nederland en België een campagne met gepersonaliseerde Yes We Can-posters. Deze was een groot succes, en heeft er in Nederland mee voor gezorgd dat het statiegeldsysteem er gekomen is.

Dus zijn we aan de slag gegaan om de posters in een nieuw jasje te steken, op maat van de huidige Belgische situatie. Het idee van de postercampagne is dat elke partner van de Statiegeldalliantie gratis twee gepersonaliseerde beelden ontvangt. Het ene beeld is een verticale A3 poster, ideaal om te printen en op een zichtbare plaats te hangen.. Het tweede beeld is een horizontaal beeld dat ideaal is voor Twitter (nu X) en Facebook. De beelden mogen vrij gebruikt en verspreid worden in nieuwsbrieven, websites en magazines. 

Wil jouw organisatie, bedrijf of gemeente ook meedoen? Mail ons je naam en logo en wij sturen de posters op!

Mailadres: info@statiegeldalliantie.org

1 dec: Let's talk about statiegeld

In 2025 zal er volgens de Belgische overheden statiegeld komen op alle plastic flessen en blikjes. Maar wacht, welk systeem gaan we gebruiken? Op vrijdag 1 december nodigen we jullie uit voor een update over het laatste nieuws rond statiegeld. 

Beleidsmedewerkers Chloé Schwizgebel van Recycling Netwerk Benelux en Laura Claeys van Test Aankoop delen de laatste inzichten met jullie: van een studie over digitaal statiegeld tot een enquête onder Belgische consumenten over hun favoriete systeem. We willen jullie een kijkje geven in het statiegelddebat. Het event zal online plaatsvinden van 11:00 - 12:00. 

Alle partners in België hebben een mail gekregen met de uitnodiging, dus check je mail! Wil je hierbij zijn en nog geen lid van de Statiegeldalliantie? Sluit je vandaag nog aan via de website of stuur een e-mail naar info@statiegeldalliantie.org . 

55 steden en gemeenten dringen bij ministers aan op invoering toegankelijk statiegeldsysteem

Vandaag sturen de burgemeesters van 55 Belgische steden en gemeenten een gezamenlijke brief naar de drie regionale milieuministers, Zuhal Demir, Céline Tellier en Alain Maron om hun steun uit te spreken voor een goed werkend statiegeldsysteem. Ze zijn bang voor de last die een digitaal statiegeld voor hen zou betekenen. Een last die ze weigeren te dragen.  

Alle drie gewesten hebben aangegeven dat ze tegen 2025 statiegeld willen invoeren. Terwijl Wallonië en Brussel voorstander zijn van een traditioneel statiegeldsysteem met inname bij verkooppunten, test de Vlaamse regering dit jaar een alternatief systeem met een app. De eerste tests van dit digitaal systeem leiden tot ernstige twijfels bij het publiek.

Burgemeesters komen in actie voor hun burgers

De 55 steden en gemeenten herinneren de ministers eraan dat het digitale systeem niet toegankelijk is voor alle burgers. Zo zijn er evengoed burgers zonder internet, smartphone of bankrekening. Ook kinderen, toeristen en  mensen met een beperking  kunnen niet zo gemakkelijk met dit systeem meedoen. Dit is onaanvaardbaar voor de burgemeesters.

Het digitale systeem legt een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de lokale overheden. Zij moeten duizenden extra openbare vuilnisbakken plaatsen waarvan ze de  inzameling moeten organiseren. De steden en gemeenten zullen ook ingezet worden voor de distributie en het beheer van 'thuisscanners' voor de burgers die niet handig zijn met smartphones en apps. Het zijn echter de producenten en supermarkten die verantwoordelijk zouden moeten zijn voor de inzameling van van verpakkingen die ze produceren en verkopen. Dit is het principe "de vervuiler betaalt". Met digitaal statiegeld schuiven supermarkten de last door naar lokale overheden.  

“Wij pleiten voor een klassiek en makkelijk systeem waarbij iedereen zijn lege verpakkingen terugbrengt naar de winkel om hun statiegeld te innen.” 

De steden en gemeenten blijven positief en staan achter de invoering van statiegeld in 2025. Dat doen ze al jaren als leden van de Statiegeldalliantie. Maar ze willen ook verzekeren dat iedereen hieraan kan meedoen en dat het effectief werkt tegen zwerfvuil.

Deze brief wordt ondersteund door de volgende steden en gemeenten: 

Affligem, Anderlecht, Asse, Awans, Baelen, Bastogne, Bekkevoort, Bouillon, Bredene, Büllingen, Bütgenbach, Ciney, Court-Saint-Etienne, Couvin, Diksmuide, Écaussinnes, Essen, Frasnes-Les-Anvaing, Geraardsbergen, Gouvy, Grâce-Hollogne, Haacht, Halen, Hamont-Achel, Hannut, Hechtel-Eksel, Ingelmunster, Jette, Kinrooi, Lebbeke, Lendelede, Leuze-en-Hainaut, Liedekerke, Lierde, Lo-Reninge, Lochristi, Merchtem, Mettet, Mont-Saint-Guibert, Mouscron, Olne, Oostkamp, Oostrozebeke, Retie, Roeselare, Ruiselede, Sprimont, Ternat, Tielt-Winge, Trois-Ponts, Walhain, Wichelen, Wortegem-Petegem, Zelzate, Zoutleeuw

[EIND PERSBERICHT]

Contactpersoon - Chloé Schwizgebel
pers@statiegeldalliantie.org
+31 6 43288231

Onderteken je persoonlijke brief

Lees onze gezamenlijke brief

Onze brief ONZE BRIEF

Groetjes van de Statiegeldalliantie

Vijf weken lang vonden beleidsmakers wekelijks een postkaart in hun brievenbus over statiegeld. Het was de bedoeling om de politici eraan te herinneren dat we nog steeds wachten op een goed statiegeldsysteem voor België. In Nederland, Duitsland, IJsland, Letland, Litouwen, Noorwegen, Finland en Estland kunnen blikjes en flesjes al terug naar de winkel. Wanneer voegen we België toe aan dit lijstje?

Elke week stond er op de postkaart  wat we van een goed statiegeldsysteem verwachten. Het systeem moet zwerfvuil effectief aanpakken en toegankelijk zijn voor alle mensen in de samenleving (en dus geen nodeloos ingewikkelde digitale omweg maken). We hopen ook dat het een opstap is naar meer hervulbare drankverpakkingen. 

Door de postkaartjes op te sturen hoopt de Statiegeldalliantie dat er snel een politiek akkoord komt, zodat we ons kunnen klaarmaken voor een lancering in 2025. 

Deel je één van onze postkaarten ook eens op je social media? Je kunt ze vinden door op de knop hieronder te klikken.

Deel onze postkaarten


Vergeet niet je favoriete minister (Zuhal Demir, Céline Tellier of Alain Maron), supermarkt of drankproducent te taggen! #StatiegeldYesWeCan

Waalse beslissing voor statiegeld in 2025 geeft campagne Statiegeldalliantie vleugels

Om het zwerfafval terug te dringen en de drankverpakkingen te verduurzamen willen de drie Gewesten in 2025 statiegeld invoeren. Wallonië zette gisteren een belangrijke stap naar de invoering van statiegeld door te beslissen dat consumenten plastic flessen en blikjes moeten kunnen inleveren in de winkel en daar hun geld ook weer terug moeten kunnen krijgen.

De Statiegeldalliantie steunt deze beslissing, die de hele bevolking in staat zal stellen om samen tegen zwerfvuil te strijden door waarde te geven aan verpakkingen en ze in te leveren in de winkel. De alliantie roept verder alle politici en ook het Belgische bedrijfsleven op om constructief te werken aan de invoering van statiegeld in heel België.

Statiegeldalliantie pleit al jaren voor statiegeld

 

Van de Vlaamse kust via de straten van Brussel tot het kleinste dorp in Wallonië: iedereen is het zwerfvuil beu. Meer dan 80% van de Belgen zou graag zien dat statiegeld wordt ingevoerd. Zelfs de industrie - Fost Plus, Comeos en Fevia - die lang fervent tegen het statiegeld was, steunt nu de invoering ervan tegen 2025. De Statiegeldalliantie groeit nog altijd en telt intussen meer dan 1300 partners met één simpele eis: voer statiegeld in op blikjes en flesjes in 2025 en veeg ons land schoon. 

 

Op naar een nationaal statiegeldsysteem tegen 2025

Wallonië spreekt zijn voorkeur uit voor een statiegeldsysteem naar het voorbeeld van andere succesvolle Europese landen, waarbij consumenten hun lege verpakkingen kunnen terugbrengen naar de winkel om het statiegeld te innen. Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hadden al aangekondigd dat ze een nationaal systeem wilden.

Alle ogen zijn nu gericht op Vlaanderen. In december 2022 besloot Vlaams minister Zuhal Demir om tegen 2025 statiegeld in te voeren op plastic blikjes en flesjes in de regio. Het Vlaamse Gewest voert momenteel proefprojecten uit om uit te zoeken welk type statiegeld het zal worden: het statiegeld dat we al hebben op bierflesjes waarbij consumenten in de winkel hun geld terugkrijgen, of het digitale alternatief voorgesteld door de industrie. Een definitieve beslissing van minister Zuhal Demir wordt verwacht tegen eind 2023. De Statiegeldalliantie hoopt dat alle regeringen dan “Yes We Can!” zeggen tegen een goed werkend en consumentvriendelijk Belgisch statiegeldsysteem in 2025!

De Statiegeldalliantie blijft gemobiliseerd tot het einde

In Nederland heeft de Statiegeldalliantie met haar Belgisch-Nederlandse partners al succes geboekt met de invoering van statiegeld voor plastic flessen en blikjes en uiteraard kan België niet achterblijven! Daarom gaan ze extra hard aan de slag om de invoering van een landelijk statiegeld in België tegen 2025 voor elkaar te krijgen. De alliantie lanceert daarom alvast een eerste nieuwe campagne waarbij politici motiveren om “Yes We Can!” te zeggen tegen statiegeld en het tegengaan van zwerfvuil. 

Deze week begint de Statiegeldalliantie met haar eerste stap in de campagne en ontvingen Vlaamse politici een mooie postkaart om ze aan te moedigen en te laten weten dat de maatschappij achter ze staat.

De postkaarten zijn nog maar het begin van de nieuwe campagne van de alliantie. Ze gaan de komende maanden fors inzetten op nieuwe acties en een grootschalige mobilisatie van nieuwe partners. “We blijven campagne voeren, tot het laatste blikje of flesje wordt teruggebracht”, zei ze.

Contactinformatie Statiegeldalliantie

Chloé Schwizgebel
info@statiegeldalliantie.org
GSM. +31 6 43 28 82 31