18 organisaties sturen brief voor een effectief statiegeldsysteem naar drie regionale milieuministers van België

Vandaag hebben achttien verschillende organisaties een brief naar de drie gewestelijke milieuministers gestuurd, met de dringende oproep voor een effectief statiegeldsysteem overal in België. Onder de ondertekenaars zijn verschillende organisaties die zich eerder al hebben aangesloten bij de Statiegeldalliantie.  

Het zwerfvuil probleem 

In de brief vragen de organisaties de milieuministers om maatregelen te nemen om de doelstelling van zwerfafval vermindering te halen, zoals beloofd. Eerder zijn er pogingen gedaan om deze te halen, bijvoorbeeld met proefprojecten in Wallonië en Brussel, en de proefprojecten in Vlaanderen rond het ‘digitale’ statiegeld. Deze projecten bleken echter niet effectief te zijn om het zwerfvuil probleem op te lossen. Ook organiseren Mooimakers en Be Wapp jaarlijks regionale schoonmaakacties, maar ook deze verbeteren de situatie niet.

De oplossing om flesjes en blikjes uit het zwerfvuil te houden

De bewezen oplossing om van blikjes en flesjes geen zwerfafval te maken, volgens de ondertekenaars? Statiegeld! Zo zijn Letland, Litouwen en Slowakije enkele voorbeelden van de Europese landen waar de invoering van het statiegeld met inzameling op het verkooppunt werkt. In deze landen komen namelijk bijna geen plastic flesjes en blikjes meer in het zwerfvuil terecht. Daarom roepen de achttien organisaties op om niet het wiel uit te gaan vinden, maar het voorbeeld van andere Europese landen op te volgen en zo snel mogelijk een effectief, klassiek statiegeldsysteem in te voeren.  

Geen woorden, maar daden

Ministers spraken zich al eerder uit over een statiegeldsysteem, zo zei Vlaams minister Zuhal Demir dat statiegeld onvermijdelijk is. Anderzijds verklaarde haar Waalse collega Céline Tellier onlangs dat we nog maar enkele meters van de eindstreep verwijderd zijn. Daarnaast sprak de Brusselse minister van Leefmilieu zich onlangs uit over het klassieke statiegeld. Volgens de ondertekenaars van de brief zijn dit veel woorden, maar weinig daden. Daarom dringen zij er nogmaals op aan om zo snel mogelijk een effectief statiegeldsysteem in te voeren in België. 

De Statiegeldalliantie zet zich al jaren in voor een statiegeldsysteem dat effectief zwerfvuil aanpakt en deelt daarom ook graag deze boodschap. Klik hieronder op de button om de brief te lezen en help mee de boodschap te verspreiden via social media.

De brief werd ondertekend door: 

Algemeen Boerensyndicaat
ATD Vierde Wereld
Boerenbond 
Bond Beter Leefmilieu
Canal It Up
Canopea
Collectif de la Consigne Bruxelloise
Fair Resource Foundation
Fédération Wallonne des Agriculteurs
Ferm
FUGEA
Greenpeace
Gents Milieufront
Landelijke Gilden
Natuurpunt
Proper Strandlopers
Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté
Testaankoop

Statiegeld in 2025, Yes We Can!

We gaan met onze Statiegeldalliantie enkele spannende maanden tegemoet. De politici hebben aangekondigd dat statiegeld er komt in België in 2025, al is het nog onduidelijk welk systeem er precies komt. We willen de politici wakker houden en aan hun beloften herinneren: wij willen een statiegeldsysteem dat zwerfafval effectief aanpakt vanaf 2025. Daarom gaan we opnieuw van start met onze Yes We Can-postercampagne.

In het verleden deden we reeds in Nederland en België een campagne met gepersonaliseerde Yes We Can-posters. Deze was een groot succes, en heeft er in Nederland mee voor gezorgd dat het statiegeldsysteem er gekomen is.

Dus zijn we aan de slag gegaan om de posters in een nieuw jasje te steken, op maat van de huidige Belgische situatie. Het idee van de postercampagne is dat elke partner van de Statiegeldalliantie gratis twee gepersonaliseerde beelden ontvangt. Het ene beeld is een verticale A3 poster, ideaal om te printen en op een zichtbare plaats te hangen.. Het tweede beeld is een horizontaal beeld dat ideaal is voor Twitter (nu X) en Facebook. De beelden mogen vrij gebruikt en verspreid worden in nieuwsbrieven, websites en magazines. 

Wil jouw organisatie, bedrijf of gemeente ook meedoen? Mail ons je naam en logo en wij sturen de posters op!

Mailadres: info@statiegeldalliantie.org

Boeren, consumenten en gemeenten: ‘Ga voor het beste statiegeldsysteem in de wereld’

Onder het motto “Statiegeld, Yes We Can!” pleiten tientallen bedrijven, gemeenten en organisaties er vandaag voor dat de Belgische milieuministers Zuhal Demir, Céline Tellier, en Alain Maron het beste statiegeldsysteem in de wereld designen.

“Om de strijd tegen het zwerfvuil te winnen, moeten de consumenten zeker hun statiegeld kunnen terugkrijgen in de supermarkten en verkooppunten. Dit geld-terug-recht bij het binnenbrengen van lege blikjes en flessen in de winkels moet in de statiegelddecreten verankerd zijn’, zegt de Statiegeldalliantie.

Statiegeld in Nederland en België

De Statiegeldalliantie roept sinds 2017 de Nederlandse en Belgische regeringen op om statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen. De campagne kende een eerste succes in Nederland toen de regering statiegeld invoerde op plastic flesjes in juli 2021. De Nederlandse blikjes krijgen statiegeld in april 2023. Het aantal partners van de Statiegeldalliantie groeide intussen spectaculair tot 1.300 gemeenten, bedrijven en organisaties.

In België werkt Waals milieuminister Céline Tellier (Ecolo) sinds begin dit jaar aan de concrete invoering van statiegeld. In Vlaanderen toonde de zwerfvuilmeting van OVAM dat de strijd tegen blikjes en flesjes in het zwerfvuil de voorbije jaren mislukt is: slechts de helft van de doelstelling van de Vlaamse regering werd gehaald. De Vlaamse milieuminister Zuhal Demir (N-VA) verklaarde daarom dat statiegeld “onvermijdelijk” en “onafwendbaar” is. Ze kondigde aan dat ze een beslissing wil voor het jaareinde.

De campagne Statiegeld, Yes We Can!

Met de Statiegeld, Yes We Can! campagne moedigen de partners van de Statiegeldalliantie de ministers aan om het beste statiegeldsysteem ter wereld te maken. Daarbij kan België de beste elementen van de bestaande buitenlandse systemen overnemen. De succesvolste statiegeldsystemen hebben 5 cruciale kenmerken:

1. Het geld-terug-recht zorgt ervoor dat consumenten hun geld terugkrijgen bij alle verkooppunten en supermarkten. Daarom moet er een innameplicht voor de supermarkten en verkooppunten van blikjes en flessen in de wetgeving staan

2. Statiegeld op alle blikjes en plastic flessen tot en met 3 liter. Het systeem is het duidelijkst voor consumenten als er geen uitzonderingen op basis van inhoud van de verpakking worden gemaakt

3. Transparantie van het statiegeldsysteem en betrokkenheid van stakeholders uit de samenleving

4. Een hoog genoeg statiegeldbedrag van minimaal 20 eurocent per verpakking helpt het meest om blikjes en flessen uit de natuur te houden. Hetzelfde bedrag is nodig voor kleine verpakkingen, want ze zijn uiteindelijk het meest voorkomende type drankverpakking in het zwerfvuil

5. Opstap naar hergebruik. De Europese Commissie stelde vorige maand in haar nieuw voorstel van Verpakkingsverordening scherpere eisen voor meer hergebruik van drankverpakkingen. Om naar meer hergebruik van drankverpakkingen te gaan, zijn sowieso eerst statiegeldsystemen nodig om de verpakkingen netjes en gescheiden van ander afval, terug te krijgen in de verkooppunten.

De Statiegeldalliantie besluit: 'Wij pleiten er bij de milieuministers voor dat ze bij het designen van het Belgisch statiegeldsysteem deze 5 succesfactoren opnemen. Zodat ons Belgisch statiegeld maximaal doeltreffend wordt in de strijd tegen blikjes en plastic flessen in het zwerfvuil'.

Meerderheid Belgische gemeenten roept op tot statiegeld

De Statiegeldalliantie is de voorbije maanden sterk gegroeid in Wallonië. Nu zijn er al 101 Waalse steden en gemeenten aangesloten bij de alliantie die aan de gewestregeringen vraagt om binnenkort statiegeld op blikjes en plastic flessen in te voeren. Samen met drie Brusselse en 203 Vlaamse en gemeenten komt het totaal op 307, dus 53 % van de 581 gemeenten in België.

De oproep aan de Vlaamse, Brussels en Waalse regering komt uit alle geledingen van de Belgische samenleving. Naast de 307 steden en gemeenten zijn er honderden organisaties waaronder Test-Aankoop, het Algemeen Boerensyndicaat, het bedrijf Ecover, de Brusselse kajakkers van Canal it Up, vrouwenorganisatie Ferm, Bond Beter Leefmilieu, de Waalse boeren van Fugea, milieuorganisatie Inter-Environnement Wallonie die ook vragen dat statiegeld worden ingevoerd.

Elke week sluiten nieuwe gemeenten zich bij de alliantie aan. In dit stadium zijn de grootste Waalse steden in de alliantie Mons, Colfontaine, Boussu, Comines-Warneton, Soumagne, Dour en Ciney. Gemeenten met coalities van alle politieke kleuren sluiten zich bij het project aan, ongeacht of het gaat om burgemeesters van PS, MR, Ecolo, CDH of gemengde lijsten. De moties in de Waalse gemeenteraden werden vaak unaniem aangenomen.

Ook de Union des Villes et Communes Wallonnes (UVCW, tegenhanger van de VVSG) heeft de minister van Milieu, Céline Tellier (Ecolo) opgeroepen om voor statiegeld te gaan, in een uitvoerig advies op 25 juni 2021.

Zowat de hele Waalse milieubeweging en vrijwel alle boerenorganisaties ondertekenden vorig jaar al een open brief in Le Soir. Régine Florent verzamelde voldoende handtekeningen om het Waalse parlement te mogen toespreken over statiegeld. De Brusselse kajakkers van Canal It Up zijn bezig met handtekeningen te verzamelen voor speeches in het Brussels en het Vlaams parlement. De internationaal bekende klimaatwetenschapper professor Jean-Pascal van Ypersele riep de Belgische ministers op om statiegeld in te voeren .

"De start van het statiegeld op kleine flesjes in Nederland op 1 juli doet in België het debat heropleven. De Waalse en Brusselse regering hebben twee jaar geleden in hun regeerakkoorden de mogelijkheid van statiegeld ingeschreven. Wij hopen dat alle gewestregeringen snel positief op onze oproep reageren en het proces starten om statiegeld in wetgeving vast te leggen. Onze straten zullen schoner zijn, ons platteland zal schoner zijn, het vee zal veiliger zijn en we zullen besparen op de inzamelingskosten. Statiegeld op flessen en blikjes, Yes We Can!", besluit de Alliantie bij het overschrijden van de symbolische drempel van 100 Waalse gemeenten en de helft van alle Belgische gemeenten.

Perscontact:  Tom Zoete, woordvoerder van de Statiegeldalliantie | tom.zoete@recyclingnetwerk.org | +32 497 04 27 96 | Web: alliance-consigne.org | Twitter: @allezconsigne

Kaart van gemeenten : https://www.google.com/maps/d/u/2/embed?mid=1VzTzAMXfoBYQeT-kiyEpM_LJCbp816of

 

Gemeenten vragen om statiegeld op plastic flessen en blikjes in België
Gemeenten vragen om statiegeld op plastic flessen en blikjes in België

9 op 10 Limburgers is voorstander: Statiegeld stilaan de populairste milieumaatregel ooit

9 op 10 mensen willen snel statiegeld op blikjes en plastic flessen in België. Dat titelt Het Belang van Limburg vandaag op haar voorpagina, op basis van een grootschalig onderzoek bij meer dan 6.000 respondenten.

Het grote aantal respondenten toont dat het thema sterk leeft, ook in deze coronatijden. Het aantal voorstanders van statiegeld stijgt sterk, tot 88 procent. Dat is 11 procentpunten méér dan de peiling van de krant drie jaar geleden. Daarmee wordt statiegeld stilaan de populairste milieumaatregel ooit.

“Wij merken de steeds dringender vraag naar statiegeld ook in de sterke toename van gemeenten, organisaties en bedrijven die zich aansluiten bij ons”, reageert de Statiegeldalliantie. Door een sneeuwbaleffect van aansluitingen telt de Statiegeldalliantie nu reeds 1.139 partners. Daarbij zwaargewichten zoals Ferm, Algemeen Boeren Syndicaat, Test Aankoop, Ecover en Limburg.net.

Meer dan 2 op 3 Vlaamse gemeenten zijn lid van de alliantie. Ook in franstalig België is er nu veel beweging. Brusselse jongeren startten een petitie die op 31 maart tot een hoorzitting in het Brussels Parlement leidde. Onder meer de Waalse steden en gemeenten Dinant, Ciney, Baelen, Olne, Thimister en Saint-Hubert sloten zich de voorbije weken aan. In Hannut, Jalhay, Dison, Ans, Roeulx buigen de gemeenteraden er zich dezer dagen over. Waalse vrijwilligers bekwamen via een petitie ook een hoorzitting over statiegeld in het Waals parlement op 11 mei. Zowel de Brusselse als de Waalse regering schreven in 2019 statiegeld in hun respectievelijke regeerakkoorden.

De recentste Vlaamse zwerfvuilcijfers zijn desastreus. Het probleem is dus groot. Het statiegeldsysteem is geen theoretisch concept, maar werkt al jaren in de dagelijkse praktijk in 40 landen - en met groot succes. Statiegeld vermindert de aanwezigheid van plastic en blik met 70 tot 90 procent, concludeert het onderzoek van CE Delft in opdracht van de Nederlandse overheid. Extra Vlaamse ‘onderzoeken’ of ‘tussentijdse evaluaties’ zijn dus pure tijdsverspilling. Het kan toch niet zo zijn dat 3 belangenverenigingen Comeos (supermarkten) Fevia (voedselmultinationals) en Fost Plus (hun filiaal voor afval) deze milieumaatregel waar 9 op de 10 mensen om vraagt nog langer kunnen tegenhouden? De oplossing van statiegeld kan makkelijk gekopieerd worden uit het buitenland, zodat de regering kan ingaan op de bijna unanieme vraag van de mensen en meer dan 1.100 bedrijven, organisaties en gemeenten.

De grote populariteit van statiegeld in deze peiling verhoogt dus de druk op milieuministers Celine Tellier (Wallonië; Ecolo), Alain Maron (Brussel; Ecolo) en Zuhal Demir (Vlaanderen; N-VA) om met concrete decreten te komen. De Statiegeldalliantie roept de drie gewestelijke milieuministers op om snel Statiegelddecreten in te dienen in hun respectievelijke parlementen. Daarnaast verwachten we van de federale regering dat ze haar regeerakkoord concreet maakt door een statiegeldregeling te incorporeren in de verpakkingsheffing.

In Nederland bracht de grote druk uit de samenleving de Nederlandse regering Rutte III tot het besluit dat er per 1 juli statiegeld zit op alle plastic flessen (behalve zuivel en sappen). Dat is dus binnen 9 weken. Volgend jaar ook op de blikjes. De regering van Angela Merkel (CDU) breidt het bestaande Duitse statiegeldsysteem voor plastic en blik uit naar alcoholische dranken, zuivel en sappen. Onder meer Belgisch voormalig premier Yves Leterme en VN-topexpert Jean-Pascal Van Ypersele dringen er op aan dat de Belgische regeringen snel hetzelfde doen.

De Statiegeldalliantie verenigt de 1.139 heel diverse partners achter 1 eenvoudige vraag aan de Nederlandse en Belgische regeringen: “Voer snel statiegeld in op blikjes en alle plastic flessen”. De alliantie waardeert dan ook het engagement van de voorzitter van regeringspartij CD&V, voorzitter Joachim Coens, om de statiegedlbesluit van Nederland snel te volgen. De Statiegeldalliantie besluit: ”Nederland, Yes We Did It! België, Yes We Can!”

 

Extra info
- Lijst van alle partners van de Statiegeldalliantie
- Lijst van de gemeenten en steden aangesloten bij de Statiegeldalliantie
- Kaart met de aangesloten gemeenten

 

205 Belgische gemeenten: “Voer statiegeld in zoals in Nederland”

Het aantal Belgische gemeenten die pleiten voor statiegeld heeft vandaag de kaap van de 200 overschreden. Samen vragen ze via de Statiegeldalliantie aan de Belgische regeringen om het Nederlandse voorbeeld van statiegeld op blikjes en plastic flessen te volgen.  

Veel nieuwe gemeenten sloten zich de voorbije maanden aan bij de Statiegeldalliantie. De teller van Belgische gemeenten staat nu op 205, met 193 van de 300 Vlaamse gemeenten (64 %), drie Brusselse en negen Waalse gemeenten (volledige lijst van gemeenten hier).

In Nederland zit er binnen vijf maanden al, vanaf 1 juli, statiegeld op alle plastic flessen. De Nederlandse coalitie, van liberale partijen VVD en D66 en christendemocraten van CDA en ChristenUnie, besliste vorige maand bovendien dat er ook statiegeld op blikjes zit eind volgend jaar. De beslissing kwam er ondanks de Coronacrisis en de eerdere val van de regering.

Gesterkt door het Nederlandse succes roepen de 1.125 partners van de Nederlands-Belgische Statiegeldalliantie nu de Belgische regeringen op om voorbeeld van de noorderburen te volgen. Zwerfvuil is immers een grensoverschrijdend probleem. Een plastic flesje dat in de Maas of de Schelde belandt, dobbert een tijdje later rond in een buurland of de Noordzee.

De Vlaamse zwerfvuilcijfers zijn dramatisch slecht. 22.641 ton zwerfvuil in 2019. Dat is 29,4 procent méér dan in 2013. Terwijl de Vlaamse regering beloofde dat het 20 procent mínder zou zijn tegen volgend jaar.

Vlaams milieuminister Zuhal Demir (N-VA) overlegt momenteel met een aantal sectoren over een “Zwerfvuilcharter”. Het instrument van statiegeld komt daar echter tot dusver niet in voor. Meer van hetzelfde beleid dus, terwijl de resultaten barslecht zijn. En dat terwijl Duitsland en de Scandinavische landen al jarenlang tonen dat statiegeld het doeltreffende middel is: het reduceert het aantal blikjes en flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent. Tot tien keer minder drankverpakkingen in de natuur dus.

De Waalse en Brusselse gewestregering schreven in 2019 statiegeld in hun respectievelijke regeerakkoord, maar ondernamen nog geen wetgevende actie. Het zwerfvuilprobleem is in België nochtans hetzelfde als in Nederland. België moet ook dezelfde Europese doelstellingen zien te halen qua recyclage en strijd tegen plastic vervuiling. Daarom roepen wij, de 1.125 gemeenten, organisaties en bedrijven verenigd in de Statiegeldalliantie, de Belgische regeringen op om deze regeerperiode met spoed werk te maken van statiegeld op drankverpakkingen. Statiegeld, Yes We Can!

Noot voor de redacties: De Statiegeldalliantie startte de campagne “Statiegeld Yes We Can” in november. Honderden partners publiceerden reeds hun persoonlijke oproep om statiegeld snel in te voeren. De campagne was al trending op sociale media en bij de hoofdpunten op de NOS-website, EenVandaag, Even tot hier, en het VRT-journaal.

Media-aandacht:

Het Belang van Limburg, Meerderheid wil statiegeld op blikjes en plastic flessen

Business AM, Wordt statiegeld op blikjes en plastic flessen binnenkort realiteit?

Gemeente Heusden-Zolder, Heusden-Zolder sluit aan bij Statiegeldalliantie - Internetgazet

Het Nieuwsblad, Al meer dan 200 gemeenten vragen statiegeld in te voeren voor blikjes en plastic flessen

Het Laatste Nieuws, Betalen we straks statiegeld op blikjes en plastic flessen? Al 193 Vlaamse gemeenten zijn vragende partij

Landbouwleven, Al meer dan 200 gemeenten vragen statiegeld in te voeren voor blikjes en plastic flessen

VTM Facebook, VTM NIEUWS - "Dit is nodig: de Vlaamse zwerfvuilcijfers...

MSN, Wordt statiegeld op blikjes en plastic flessen binnenkort realiteit?