18 organisaties sturen brief voor een effectief statiegeldsysteem naar drie regionale milieuministers van België

Vandaag hebben achttien verschillende organisaties een brief naar de drie gewestelijke milieuministers gestuurd, met de dringende oproep voor een effectief statiegeldsysteem overal in België. Onder de ondertekenaars zijn verschillende organisaties die zich eerder al hebben aangesloten bij de Statiegeldalliantie.  

Het zwerfvuil probleem 

In de brief vragen de organisaties de milieuministers om maatregelen te nemen om de doelstelling van zwerfafval vermindering te halen, zoals beloofd. Eerder zijn er pogingen gedaan om deze te halen, bijvoorbeeld met proefprojecten in Wallonië en Brussel, en de proefprojecten in Vlaanderen rond het ‘digitale’ statiegeld. Deze projecten bleken echter niet effectief te zijn om het zwerfvuil probleem op te lossen. Ook organiseren Mooimakers en Be Wapp jaarlijks regionale schoonmaakacties, maar ook deze verbeteren de situatie niet.

De oplossing om flesjes en blikjes uit het zwerfvuil te houden

De bewezen oplossing om van blikjes en flesjes geen zwerfafval te maken, volgens de ondertekenaars? Statiegeld! Zo zijn Letland, Litouwen en Slowakije enkele voorbeelden van de Europese landen waar de invoering van het statiegeld met inzameling op het verkooppunt werkt. In deze landen komen namelijk bijna geen plastic flesjes en blikjes meer in het zwerfvuil terecht. Daarom roepen de achttien organisaties op om niet het wiel uit te gaan vinden, maar het voorbeeld van andere Europese landen op te volgen en zo snel mogelijk een effectief, klassiek statiegeldsysteem in te voeren.  

Geen woorden, maar daden

Ministers spraken zich al eerder uit over een statiegeldsysteem, zo zei Vlaams minister Zuhal Demir dat statiegeld onvermijdelijk is. Anderzijds verklaarde haar Waalse collega Céline Tellier onlangs dat we nog maar enkele meters van de eindstreep verwijderd zijn. Daarnaast sprak de Brusselse minister van Leefmilieu zich onlangs uit over het klassieke statiegeld. Volgens de ondertekenaars van de brief zijn dit veel woorden, maar weinig daden. Daarom dringen zij er nogmaals op aan om zo snel mogelijk een effectief statiegeldsysteem in te voeren in België. 

De Statiegeldalliantie zet zich al jaren in voor een statiegeldsysteem dat effectief zwerfvuil aanpakt en deelt daarom ook graag deze boodschap. Klik hieronder op de button om de brief te lezen en help mee de boodschap te verspreiden via social media. 

De brief werd ondertekend door: 

Algemeen Boerensyndicaat
ATD Vierde Wereld
Boerenbond 
Bond Beter Leefmilieu
Canal It Up
Canopea
Collectif de la Consigne Bruxelloise
Fair Resource Foundation
Fédération Wallonne des Agriculteurs
Ferm
FUGEA
Greenpeace
Gents Milieufront
Landelijke Gilden
Natuurpunt
Proper Strandlopers
Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté
Testaankoop

Dien een motie in voor een effectief statiegeldsysteem in België!

Het is nog steeds niet duidelijk welk statiegeldsysteem er zal worden ingevoerd in België. Momenteel wordt er gekeken naar verschillende systemen, die zijn onderzocht in verschillende studies en proefprojecten. 

In voorstellen voor een digitaal of hybride statiegeldsysteem zullen grote verantwoordelijkheden rondom statiegeld worden doorgeschoven naar gemeenten. Bij een hybride of digitaal systeem zouden er namelijk extra “blauwe” vuilnisbakken voor PMD-verpakkingen (inclusief statiegeldverpakkingen) moeten worden geplaatst op het openbaar domein. De Statiegeldalliantie is sterk tegen deze voorstellen. 

In de voorstellen zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunning van de vuilnisbakken; het aankopen en plaatsen van de vuilnisbakken; het organiseren van het ophalen en legen van deze vuilnisbakken; en het opruimen van het eventuele zwerfvuil rondom deze vuilnisbakken. Daarnaast zullen gemeenten zogenaamde ‘thuis scanners’, die het digitale systeem vereist, moeten gaan uitdelen aan hun burgers voor alle huishoudens die geen smartphone hebben of er geen willen gebruiken. Ook zullen de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het beheren van de administratie rondom deze thuis scanners. Een hoop extra verantwoordelijkheden dus, die zullen worden doorgeschoven naar de gemeenten. 

Vlaamse (VVSG) en Waalse (UVCW) federaties van gemeenten spraken zich al eerder uit om deze last niet te willen dragen. ‘Een van de voornaamste zorgen van de lokale besturen is het voorstel om de terugname van statiegeld via het openbaar domein te laten verlopen. In het onderzoek van de industrie, is het onvermijdelijk dat er uiteindelijk verborgen kosten bij de lokale besturen terecht komen,’ aldus Wim Dries, de voorzitter van de VVSG. Om dit nogmaals te benadrukken, deed de Statiegeldalliantie een oproep naar steden en gemeenten om een motie te tekenen om "nee" te zeggen tegen deze extra verantwoordelijkheid. Door een motie aan te nemen in hun gemeenteraad kan elke lokale overheid opnieuw alle extra verantwoordelijkheid afwijzen die een digitaal of hybride statiegeldsysteem met zich mee zou brengen. De verantwoordelijkheid en kosten van een statiegeldsysteem zouden namelijk bij de producenten van de drankverpakkingen moeten liggen, en niet bij de gemeenten. 

In Nederland heeft de NVG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) ook met succes het idee verworpen dat Nederlandse gemeenten verantwoordelijkheid zouden nemen voor het beheer van het statiegeldsysteem.

Dien ook nog een motie in!
In Vlaanderen en Wallonië hebben al tal van gemeenten zo’n motie getekend, kijk maar naar het voorbeeld van Ranst. Dien ook een motie in bij de gemeenteraad of het college van schepenen en laat de gemeente zich uitspreken tegen bijkomende verantwoordelijkheden voor lokale overheden met het toekomstige Belgische statiegeldsysteem. Op deze manier laten we de drie regionale ministers leefmilieu weten dat jullie voor een statiegeldsysteem kiezen dat lasten niet doorvertaalt naar het openbaar domein, en dus de burger en haar lokale overheid. 

Hieronder is een voorbeeld van een motie te vinden. Heeft de gemeente de motie getekend? Stuur ons een e-mail met het uittreksel van de motie, dan versterken wij de boodschap!  Vergeet niet om het naar je regering te sturen en te delen op je sociale netwerken.

De gemeente Ranst pleit voor een klassiek statiegeldsysteem: “Verantwoordelijkheid niet bij gemeenten leggen”

De gemeente Ranst, met burgemeester Johan de Ryck (N-VA), wil dat er spoedig een statiegeldsysteem komt om plastic verpakkingen en blikjes in te leveren. Dat laat Luc Redig, schepen voor Milieu & Groen in Ranst, weten aan het Gazet van Antwerpen. Daarnaast heeft de gemeente een motie getekend tegen extra vuilnisbakken op het openbaar domein, die zouden moeten worden neergezet indien er een hybride of digitaal systeem komt voor statiegeld. 

Naast gemeente Ranst spraken eerdere gemeenten zich ook al uit tegen het digitale statiegeldsysteem waarbij de verantwoordelijkheid bij de gemeente geplaatst wordt. Zo schreven 55 gemeenten een brief aan de drie regionale milieuministers met de vraag om een toegankelijk statiegeldsysteem en gaf de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) aan geen statiegeldsysteem te willen via vuilnisbakken op straat

Het doel van de invoering van statiegeld is duidelijk  - het verminderen van zwerfvuil. Een probleem waarmee de inwoners van Vlaanderen en zo ook Ranst zich maar al te vaak geconfronteerd zien. In Vlaanderen behoort zwerfvuil tot de top irritaties van de bevolking, zo blijkt uit de Gemeente-Stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De vervuiler betaalt, niet de gemeente

Een van de opvallende kenmerken van het pleidooi van Ranst is de nadruk op het principe 'de vervuiler betaalt'. De gemeente is resoluut tegen het doorschuiven van verantwoordelijkheid en kosten naar lokale overheden, zoals wel wordt voorgesteld in de systemen van de pilootprojecten van Fost Plus en de Waalse studie van RDC Environnement. . In plaats daarvan pleiten ze voor een systeem waarbij iedereen zijn lege verpakkingen eenvoudig terug naar de winkel kan brengen. Het idee is om de verantwoordelijkheid en kosten niet bij de gemeenten en burgers te leggen, maar eerder bij de producenten.

Luc Redig benadrukt het belang van een systeem dat al bekend is bij de Vlamingen. Hij stelt voor om te beginnen met het uitbreiden van het statiegeldsysteem dat voor glazen flessen via supermarkten, door hieraan plastic flessen en blikjes toe te voegen. Zo wordt een systeem dat de consumenten al kennen en ondersteunen uitgebreid. Dit zou niet alleen de hoeveelheid zwerfvuil verminderen, maar ook een bewustwording creëren bij consumenten over hun rol in het afvalbeheer.

Door het uitspreken voor een klassiek statiegeldsysteem, hoopt gemeente Ranst spoedig op het invoeren van dit systeem. Met het tekenen van de motie en zich uit te spreken naar de pers, geven zij een voorbeeld wat andere gemeenten en beleidsmakers hopelijk kunnen volgen, en hiermee een oplossing te vinden voor een meer proper Vlaanderen. 

Statiegeld nu onafwendbaar

De Statiegeldalliantie is verheugd dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op basis van de nieuwe zwerfvuilcijfers van Ovam bevestigt dat statiegeld op blikjes en PET-flessen ‘onafwendbaar’ is.

In 2021 moest er nog meer dan 18 miljoen kilo zwerfvuil opgeruimd worden in Vlaanderen, blijkt uit de Ovam-cijfers. De industrie is er dus niet in geslaagd om de daling van 20 procent te realiseren zoals vastgelegd in het Uitvoeringsplan Huishoudelijk en Gelijkaardig Bedrijfsafval 2016-2022, het Verpakkingenakkoord van 2018 en het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024.

‘Van in het begin van haar ambtstermijn heeft minister Demir de industrie gewaarschuwd. Nu trekt ze de logische conclusie uit de slechte zwerfvuilcijfers en gaat ze over tot actie. Nadat het bedrijfsleven jaren de tijd kreeg om het zwerfafval op andere manieren te laten dalen, is het nu tijd voor statiegeld, het  systeem dat al jaren succesvol is in Duitsland, Nederland en tientallen andere landen', reageert de Statiegeldalliantie.

In Vlaanderen bestaat meer dan een derde van het volume zwerfvuil uit plastic flessen en blikjes. Statiegeld kan het aantal flessen en blikjes in het zwerfvuil met 70 tot 90 procent verminderen. Een jaar na de invoering van statiegeld op flesjes in Nederland ligt er 76 procent minder in de natuur. Statiegeld leidt dus heel snel tot positief resultaat. Precies daarom voeren meer en meer Europese landen statiegeld in. Om statiegeld succesvol te maken, moet het zo eenvoudig mogelijk zijn voor klanten, met inzamelpunten in alle verkooppunten zoals nu gebeurt met glazen flesjes.

Minister Demir legt de invoering van statiegeld op de tafel van de Vlaamse regering. Coalitiepartner CD&V en ook de oppositiepartijen Vooruit en Groen zijn al langer voorstanders van statiegeld. Demir nam ook contact op met haar Waalse en Brusselse collega’s, Céline Tellier en Alain Maron (beiden Ecolo) voor statiegeld in heel België. Zowel het Waalse als het Brusselse regeerakkoord voorzien de invoering van statiegeld in deze legislatuur. De milieucommissie van het Waals parlement hield maandenlang hoorzittingen en deed een werkbezoek aan het Nederlandse statiegeldsysteem. In het Waals parlement ontstaat er een consensus over de grenzen van meerderheid en oppositie.

De Statiegeldalliantie besluit: ‘We moedigen de gewestregeringen aan om nog dit jaar de invoering van statiegeld te beslissen zoals minister Demir voorstelt. Nu is het zaak om een klantvriendelijk statiegeldsysteem op te zetten waarmee de mensen makkelijk hun flesjes en blikjes kunnen inleveren in de supermarkten en andere verkooppunten. Met stevige statiegelddecreten en een samenwerkingsakkoord kunnen we het zwerfvuil een flinke slag toebrengen’.

214 Vlaamse en 129 Waalse gemeenten zijn partner van de Statiegeldalliantie. Samen met organisaties van boeren en consumenten, bedrijven en zelfs banken vraagt de alliantie sinds 2017 dat de gewestregeringen snel statiegeld invoeren op de drankverpakkingen. Recent werden de gemeenten Zaventem en Lier nog partner van de alliantie. Acht op de tien Vlamingen zijn volgens opiniepeilingen voorstander van statiegeld.

Perscontact

Tom Zoete | Woordvoerder Statiegeldalliantie | tom.zoete@recyclingnetwerk.org | +32 497 04 27 96 | www.statiegeldalliantie.org

“Goede beslissing van minister Demir om zwerfvuil aan te pakken met statiegeld"

De Statiegeldalliantie heeft lof voor de beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om het zwerfvuilprobleem aan te pakken met statiegeld. “Statiegeld is inderdaad onvermijdelijk. Decennia van sensibilisering, sancties en beloningsprojecten hebben immers niet het gewenste resultaat van een proper Vlaanderen geleverd. Actie is nodig. Met statiegeld kan Vlaanderen net als de noordelijke Europese landen het aantal blikjes en flesjes in de natuur sterk terugdringen”.

Dat zegt de Statiegeldalliantie in reactie op het interview van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dinsdagavond in het programma De tafel van vier.

“Dit is sowieso positief nieuws. Statiegeld is een solide systeem dat al decennialang is uitgetest in de praktijk. Duitsland kent het al twee decennia. Nederland voerde in juli vorig jaar statiegeld op kleine flessen in. De eerste resultaten in Nederland zijn heel positief”, aldus de Statiegeldalliantie.

De strijd tegen het zwerfvuil is inderdaad de belangrijkste reden om statiegeld in te voeren. De Vlaamse regering besliste in 2016 dat het zwerfafval in 2022 ten opzichte van het meetjaar 2013 met 20 procent gedaald moest zijn. Later paste de Vlaamse overheid het referentiejaar aan van 2013 naar 2015. Er werd ingezet op sensibiliseringscampagnes, op meer handhaving en op het beloningsproject The Click van Fost Plus. De resultaten bleven echter uit. Het zwerfvuil steeg met 14 procent: naar maar liefst 22.641 ton zwerfvuil, blijkt uit het OVAM-rapport met metingen 2019 en gepubliceerd in 2020. Binnenkort komt OVAM met de zwerfvuilcijfers voor 2021.

“We moedigen de Vlaamse regering aan om de best practices van de Noorse en Duitse statiegeldsystemen over te nemen. Deze landen halen zeer hoge inzamelcijfers tegen een lage systeemkost”, zegt de Statiegeldalliantie. In Duitsland is dankzij statiegeld de aanwezigheid van blikjes in het zwerfvuil gekelderd naar slechts 0,03% van het zwerfvuil. Het gebruiksgemak in Noorwegen en Duitsland is de belangrijkste succesfactor voor het statiegeldsysteem. Het statiegeldsysteem dat al bestaat in België, voor sommige hervulbare glazen flessen zoals bij bier, werkt goed en kan de solide basis vormen voor uitbreiding naar blikjes en plastic flessen.

“De tijd van proefprojecten is voorbij”, zegt de Statiegeldalliantie: “Het is nu belangrijk dat de Vlaamse regering in de komende weken samen met consumentenorganisaties, milieuorganisaties, steden, gemeenten en het bedrijfsleven bepaalt hoe het systeem het beste en zo snel mogelijk wordt opgezet”.

De Statiegeldalliantie / Alliance pour la Consigne roept ook de Waalse milieuminister Céline Tellier (Ecolo) en Brusselse milieuminister Alain Maron (Ecolo) op om de afspraken over statiegeld in de Waalse en Brusselse regeerakkoorden uit te voeren  zodat uiterlijk in 2025 een effectief statiegeldsysteem in heel België zorgt voor een schonere leefomgeving.

De Statiegeldalliantie vertegenwoordigt 1250 Belgische en Nederlandse partners, waaronder 212 Vlaamse steden en gemeenten en honderden organisaties en bedrijven. Sinds 2017 vraagt ze aan de Nederlandse en Belgische regeringen om snel statiegeld in te voeren om zo het aantal plastic flessen en blikjes in het zwerfvuil drastisch en snel te verminderen. De Nederlandse regering ging in op die vraag met het statiegeld op plastic flesjes per juli 2021 en op blikjes per 1 januari 2023.

Een grote meerderheid van de Vlamingen is voorstander van de invoering van statiegeld. 74 procent in de peiling van Test-Aankoop en 9 op 10 Limburgers in de peiling van Het Belang van Limburg. De peiling van GfK toonde dat er bij elke politieke partij een meerderheid van de kiezers voorstander is.

Meerderheid Belgische gemeenten roept op tot statiegeld 

De Statiegeldalliantie is de voorbije maanden sterk gegroeid in Wallonië. Nu zijn er al 101 Waalse steden en gemeenten aangesloten bij de alliantie die aan de gewestregeringen vraagt om binnenkort statiegeld op blikjes en plastic flessen in te voeren. Samen met drie Brusselse en 203 Vlaamse en gemeenten komt het totaal op 307, dus 53 % van de 581 gemeenten in België.

De oproep aan de Vlaamse, Brussels en Waalse regering komt uit alle geledingen van de Belgische samenleving. Naast de 307 steden en gemeenten zijn er honderden organisaties waaronder Test-Aankoop, het Algemeen Boerensyndicaat, het bedrijf Ecover, de Brusselse kajakkers van Canal it Up, vrouwenorganisatie Ferm, Bond Beter Leefmilieu, de Waalse boeren van Fugea, milieuorganisatie Inter-Environnement Wallonie die ook vragen dat statiegeld worden ingevoerd.

Elke week sluiten nieuwe gemeenten zich bij de alliantie aan. In dit stadium zijn de grootste Waalse steden in de alliantie Mons, Colfontaine, Boussu, Comines-Warneton, Soumagne, Dour en Ciney. Gemeenten met coalities van alle politieke kleuren sluiten zich bij het project aan, ongeacht of het gaat om burgemeesters van PS, MR, Ecolo, CDH of gemengde lijsten. De moties in de Waalse gemeenteraden werden vaak unaniem aangenomen.

Ook de Union des Villes et Communes Wallonnes (UVCW, tegenhanger van de VVSG) heeft de minister van Milieu, Céline Tellier (Ecolo) opgeroepen om voor statiegeld te gaan, in een uitvoerig advies op 25 juni 2021.

Zowat de hele Waalse milieubeweging en vrijwel alle boerenorganisaties ondertekenden vorig jaar al een open brief in Le Soir. Régine Florent verzamelde voldoende handtekeningen om het Waalse parlement te mogen toespreken over statiegeld. De Brusselse kajakkers van Canal It Up zijn bezig met handtekeningen te verzamelen voor speeches in het Brussels en het Vlaams parlement. De internationaal bekende klimaatwetenschapper professor Jean-Pascal van Ypersele riep de Belgische ministers op om statiegeld in te voeren .

"De start van het statiegeld op kleine flesjes in Nederland op 1 juli doet in België het debat heropleven. De Waalse en Brusselse regering hebben twee jaar geleden in hun regeerakkoorden de mogelijkheid van statiegeld ingeschreven. Wij hopen dat alle gewestregeringen snel positief op onze oproep reageren en het proces starten om statiegeld in wetgeving vast te leggen. Onze straten zullen schoner zijn, ons platteland zal schoner zijn, het vee zal veiliger zijn en we zullen besparen op de inzamelingskosten. Statiegeld op flessen en blikjes, Yes We Can!", besluit de Alliantie bij het overschrijden van de symbolische drempel van 100 Waalse gemeenten en de helft van alle Belgische gemeenten.

Perscontact:  Tom Zoete, woordvoerder van de Statiegeldalliantie | tom.zoete@recyclingnetwerk.org | +32 497 04 27 96 | Web: alliance-consigne.org | Twitter: @allezconsigne

Kaart van gemeenten : https://www.google.com/maps/d/u/2/embed?mid=1VzTzAMXfoBYQeT-kiyEpM_LJCbp816of

 

Gemeenten vragen om statiegeld op plastic flessen en blikjes in België
Gemeenten vragen om statiegeld op plastic flessen en blikjes in België

9 op 10 Limburgers is voorstander: Statiegeld stilaan de populairste milieumaatregel ooit 

9 op 10 mensen willen snel statiegeld op blikjes en plastic flessen in België. Dat titelt Het Belang van Limburg vandaag op haar voorpagina, op basis van een grootschalig onderzoek bij meer dan 6.000 respondenten.

Het grote aantal respondenten toont dat het thema sterk leeft, ook in deze coronatijden. Het aantal voorstanders van statiegeld stijgt sterk, tot 88 procent. Dat is 11 procentpunten méér dan de peiling van de krant drie jaar geleden. Daarmee wordt statiegeld stilaan de populairste milieumaatregel ooit.

“Wij merken de steeds dringender vraag naar statiegeld ook in de sterke toename van gemeenten, organisaties en bedrijven die zich aansluiten bij ons”, reageert de Statiegeldalliantie. Door een sneeuwbaleffect van aansluitingen telt de Statiegeldalliantie nu reeds 1.139 partners. Daarbij zwaargewichten zoals Ferm, Algemeen Boeren Syndicaat, Test Aankoop, Ecover en Limburg.net.

Meer dan 2 op 3 Vlaamse gemeenten zijn lid van de alliantie. Ook in franstalig België is er nu veel beweging. Brusselse jongeren startten een petitie die op 31 maart tot een hoorzitting in het Brussels Parlement leidde. Onder meer de Waalse steden en gemeenten Dinant, Ciney, Baelen, Olne, Thimister en Saint-Hubert sloten zich de voorbije weken aan. In Hannut, Jalhay, Dison, Ans, Roeulx buigen de gemeenteraden er zich dezer dagen over. Waalse vrijwilligers bekwamen via een petitie ook een hoorzitting over statiegeld in het Waals parlement op 11 mei. Zowel de Brusselse als de Waalse regering schreven in 2019 statiegeld in hun respectievelijke regeerakkoorden.

De recentste Vlaamse zwerfvuilcijfers zijn desastreus. Het probleem is dus groot. Het statiegeldsysteem is geen theoretisch concept, maar werkt al jaren in de dagelijkse praktijk in 40 landen - en met groot succes. Statiegeld vermindert de aanwezigheid van plastic en blik met 70 tot 90 procent, concludeert het onderzoek van CE Delft in opdracht van de Nederlandse overheid. Extra Vlaamse ‘onderzoeken’ of ‘tussentijdse evaluaties’ zijn dus pure tijdsverspilling. Het kan toch niet zo zijn dat 3 belangenverenigingen Comeos (supermarkten) Fevia (voedselmultinationals) en Fost Plus (hun filiaal voor afval) deze milieumaatregel waar 9 op de 10 mensen om vraagt nog langer kunnen tegenhouden? De oplossing van statiegeld kan makkelijk gekopieerd worden uit het buitenland, zodat de regering kan ingaan op de bijna unanieme vraag van de mensen en meer dan 1.100 bedrijven, organisaties en gemeenten.

De grote populariteit van statiegeld in deze peiling verhoogt dus de druk op milieuministers Celine Tellier (Wallonië; Ecolo), Alain Maron (Brussel; Ecolo) en Zuhal Demir (Vlaanderen; N-VA) om met concrete decreten te komen. De Statiegeldalliantie roept de drie gewestelijke milieuministers op om snel Statiegelddecreten in te dienen in hun respectievelijke parlementen. Daarnaast verwachten we van de federale regering dat ze haar regeerakkoord concreet maakt door een statiegeldregeling te incorporeren in de verpakkingsheffing.

In Nederland bracht de grote druk uit de samenleving de Nederlandse regering Rutte III tot het besluit dat er per 1 juli statiegeld zit op alle plastic flessen (behalve zuivel en sappen). Dat is dus binnen 9 weken. Volgend jaar ook op de blikjes. De regering van Angela Merkel (CDU) breidt het bestaande Duitse statiegeldsysteem voor plastic en blik uit naar alcoholische dranken, zuivel en sappen. Onder meer Belgisch voormalig premier Yves Leterme en VN-topexpert Jean-Pascal Van Ypersele dringen er op aan dat de Belgische regeringen snel hetzelfde doen.

De Statiegeldalliantie verenigt de 1.139 heel diverse partners achter 1 eenvoudige vraag aan de Nederlandse en Belgische regeringen: “Voer snel statiegeld in op blikjes en alle plastic flessen”. De alliantie waardeert dan ook het engagement van de voorzitter van regeringspartij CD&V, voorzitter Joachim Coens, om de statiegedlbesluit van Nederland snel te volgen. De Statiegeldalliantie besluit: ”Nederland, Yes We Did It! België, Yes We Can!”

 

Extra info
- Lijst van alle partners van de Statiegeldalliantie
- Lijst van de gemeenten en steden aangesloten bij de Statiegeldalliantie
- Kaart met de aangesloten gemeenten

 

205 Belgische gemeenten: “Voer statiegeld in zoals in Nederland” 

Het aantal Belgische gemeenten die pleiten voor statiegeld heeft vandaag de kaap van de 200 overschreden. Samen vragen ze via de Statiegeldalliantie aan de Belgische regeringen om het Nederlandse voorbeeld van statiegeld op blikjes en plastic flessen te volgen.  

Veel nieuwe gemeenten sloten zich de voorbije maanden aan bij de Statiegeldalliantie. De teller van Belgische gemeenten staat nu op 205, met 193 van de 300 Vlaamse gemeenten (64 %), drie Brusselse en negen Waalse gemeenten (volledige lijst van gemeenten hier).

In Nederland zit er binnen vijf maanden al, vanaf 1 juli, statiegeld op alle plastic flessen. De Nederlandse coalitie, van liberale partijen VVD en D66 en christendemocraten van CDA en ChristenUnie, besliste vorige maand bovendien dat er ook statiegeld op blikjes zit eind volgend jaar. De beslissing kwam er ondanks de Coronacrisis en de eerdere val van de regering.

Gesterkt door het Nederlandse succes roepen de 1.125 partners van de Nederlands-Belgische Statiegeldalliantie nu de Belgische regeringen op om voorbeeld van de noorderburen te volgen. Zwerfvuil is immers een grensoverschrijdend probleem. Een plastic flesje dat in de Maas of de Schelde belandt, dobbert een tijdje later rond in een buurland of de Noordzee.

De Vlaamse zwerfvuilcijfers zijn dramatisch slecht. 22.641 ton zwerfvuil in 2019. Dat is 29,4 procent méér dan in 2013. Terwijl de Vlaamse regering beloofde dat het 20 procent mínder zou zijn tegen volgend jaar.

Vlaams milieuminister Zuhal Demir (N-VA) overlegt momenteel met een aantal sectoren over een “Zwerfvuilcharter”. Het instrument van statiegeld komt daar echter tot dusver niet in voor. Meer van hetzelfde beleid dus, terwijl de resultaten barslecht zijn. En dat terwijl Duitsland en de Scandinavische landen al jarenlang tonen dat statiegeld het doeltreffende middel is: het reduceert het aantal blikjes en flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent. Tot tien keer minder drankverpakkingen in de natuur dus.

De Waalse en Brusselse gewestregering schreven in 2019 statiegeld in hun respectievelijke regeerakkoord, maar ondernamen nog geen wetgevende actie. Het zwerfvuilprobleem is in België nochtans hetzelfde als in Nederland. België moet ook dezelfde Europese doelstellingen zien te halen qua recyclage en strijd tegen plastic vervuiling. Daarom roepen wij, de 1.125 gemeenten, organisaties en bedrijven verenigd in de Statiegeldalliantie, de Belgische regeringen op om deze regeerperiode met spoed werk te maken van statiegeld op drankverpakkingen. Statiegeld, Yes We Can!

Noot voor de redacties: De Statiegeldalliantie startte de campagne “Statiegeld Yes We Can” in november. Honderden partners publiceerden reeds hun persoonlijke oproep om statiegeld snel in te voeren. De campagne was al trending op sociale media en bij de hoofdpunten op de NOS-website, EenVandaag, Even tot hier, en het VRT-journaal.

Media-aandacht:

Het Belang van Limburg, Meerderheid wil statiegeld op blikjes en plastic flessen

Business AM, Wordt statiegeld op blikjes en plastic flessen binnenkort realiteit?

Gemeente Heusden-Zolder, Heusden-Zolder sluit aan bij Statiegeldalliantie - Internetgazet

Het Nieuwsblad, Al meer dan 200 gemeenten vragen statiegeld in te voeren voor blikjes en plastic flessen

Het Laatste Nieuws, Betalen we straks statiegeld op blikjes en plastic flessen? Al 193 Vlaamse gemeenten zijn vragende partij

Landbouwleven, Al meer dan 200 gemeenten vragen statiegeld in te voeren voor blikjes en plastic flessen

VTM Facebook, VTM NIEUWS - "Dit is nodig: de Vlaamse zwerfvuilcijfers...

MSN, Wordt statiegeld op blikjes en plastic flessen binnenkort realiteit?

Meer dan helft Vlaamse gemeenten wil statiegeld

De vraag aan de Vlaamse regering van Geert Bourgeois (N-VA) om statiegeld in te voeren klinkt steeds luider. Ondertussen steunen 158 van de 308 Vlaamse gemeenten de vraag van de Statiegeldalliantie om dit jaar statiegeld in te voeren op alle drankblikjes en plastic drankflessen.

 

De alliantie werd pas in november opgericht maar groeide in minder dan vijf maanden voorbij de kaap van de helft van de Vlaamse gemeenten. Bovendien steunen ook honderden organisaties, bedrijven en verenigingen de vraag. De teller van het totaal Vlaamse en Nederlandse partners staat nu op 646. Dagelijks zijn er nog nieuwe toetredingen.

 

Vraag aan de Vlaamse regering

 

De vraag van die partners aan de Nederlandse en Vlaamse regering blijft: “Voer in 2018 statiegeld in op alle plastic flessen en blikjes”.

 

Voor Milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) is statiegeld op blikjes en plastic flessen integraal onderdeel van het Afvalplan dat ze aan de Vlaamse regering voorlegt.

 

De bal ligt nu in het kamp van de Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD, onder leiding van minister-president Geert Bourgeois. Als de Vlaamse regering dit goedkeurt, zou dat een belangrijke stap zijn naar het doel waar de Statiegeldalliantie voor staat: statiegeld op alle blikjes en plastic flessen.

 

Plastic flessen en blikjes vormen 40 procent van het volume zwerfvuil. Stukjes ervan zijn een gevaar voor koeien. Plastic vervuilt sterk de zeeën en oceanen. De Scandinavische en Duitse voorbeelden tonen de doeltreffendheid van statiegeld. Wie een properder en gezonder Vlaanderen zonder zwerfvuil wil, moet nu dus statiegeld invoeren.

 

Nieuwe partners

 

In Vlaanderen zijn nu in totaal 158 steden en gemeenten aangesloten. Dat is opnieuw een flinke stijging ten opzichte van de 88 gemeenten eind februari. Bij de nieuwkomers vallen onder meer Kortrijk, Beringen, Ninove, Vilvoorde, Grimbergen, Geraardsbergen en Wevelgem op. Samen vertegenwoordigen alle aangesloten gemeenten 3,3 miljoen Vlamingen, meer dan 1 inwoner op 2.

 

Ook de KWB, milieuorganisatie BOS+ en de jongerenbewegingen Jong VLD en Jong Groen ondersteunen de vraag van de Statiegeldalliantie om statiegeld dit jaar in te voeren. De volledige lijst van partners van de Statiegeldalliantie vindt u op de website van de Statiegeldalliantie.

 

Perscontact

Tom Zoete
Communicatie Statiegeldalliantie
+32 497 04 27 96
tom.zoete@recyclingnetwerk.org

 

 

Dit is de lijst van Vlaamse organisaties, bedrijven en gemeenten die zich sinds 1 maart aansloten.

NB: Deze lijst werd afgesloten op 8 mei 2018. Dagelijks zijn er nieuwe aanmeldingen, die we nauwkeurig verifiëren. Er zijn dus nog nieuwe aanmeldingen in behandeling (bijvoorbeeld van gemeenten en provincies die al voor toetreding stemden, maar zich nog niet formeel aangemeld hebben via info@statiegeldalliantie.org).

Lokale overheden

Provincie Aantal inwoners
Gemeente Schelle Antwerpen 8.450
Gemeente Herenthout Antwerpen 8.951
Gemeente Hemiksem Antwerpen 11.373
Gemeente Olen Antwerpen 12.482
Gemeente Puurs Antwerpen 17.448
Gemeente Kasterlee Antwerpen 18.501
Gemeente Stabroek Antwerpen 18.522
Gemeente Bornem Antwerpen 21.000
Gemeente Heers Limburg 7.225
Gemeente As Limburg 8.190
Gemeente Gingelom Limburg 8.394
Gemeente Ham Limburg 10.733
Gemeente Kinrooi Limburg 12.277
Gemeente Herk-de-Stad Limburg 12.694
Gemeente Bocholt Limburg 12.949
Gemeente Meeuwen-Gruitrode Limburg 13.057
Gemeente Leopoldsburg Limburg 15.526
Stad Bree Limburg 16.000
Gemeente Zonhoven Limburg 21.214
Gemeente Maaseik Limburg 25.233
Stad Beringen Limburg 46.000
Gemeente Horebeke Oost-Vlaanderen 2.028
Gemeente Wortegem-Petegem Oost-Vlaanderen 6.326
Gemeente Waarschoot Oost-Vlaanderen 7.984
Gemeente Lovendegem Oost-Vlaanderen 9.595
Gemeente De Pinte Oost-Vlaanderen 10.500
Gemeente Waasmunster Oost-Vlaanderen 10.749
Gemeente Wichelen Oost-Vlaanderen 11.577
Gemeente Zelzate Oost-Vlaanderen 12.703
Gemeente Buggenhout Oost-Vlaanderen 14.533
Gemeente Zulte Oost-Vlaanderen 15.742
Gemeente Kruibeke Oost-Vlaanderen 16.589
Gemeente Destelbergen Oost-Vlaanderen 18.012
Gemeente Sint-Gillis-Waas Oost-Vlaanderen 19.252
Gemeente Erpe-Mere Oost-Vlaanderen 19.858
Gemeente Zele Oost-Vlaanderen 21.000
Gemeente Zottegem Oost-Vlaanderen 26.323
Stad Geraardsbergen Oost-Vlaanderen 33.341
Stad Ninove Oost-Vlaanderen 38.446
Gemeente Bekkevoort Vlaams-Brabant 6.269
Gemeente Boutersem Vlaams-Brabant 8.206
Stad Landen Vlaams-Brabant 15.919
Gemeente Londerzeel Vlaams-Brabant 18.385
Gemeente Beersel Vlaams-Brabant 24.992
Gemeente Grimbergen Vlaams-Brabant 37.318
Stad Vilvoorde Vlaams-Brabant 43.653
Stad Mesen West-Vlaanderen 1.049
Gemeente Zuienkerke West-Vlaanderen 2.768
Stad Lo-Reninge West-Vlaanderen 3.288
Gemeente Lendelede West-Vlaanderen 5.739
Gemeente Wielsbeke West-Vlaanderen 9.573
Gemeente Ledegem West-Vlaanderen 9.720
Stad Oudenburg West-Vlaanderen 9.931
Gemeente Houthulst West-Vlaanderen 10.033
Gemeente Avelgem West-Vlaanderen 10.045
Gemeente Meulebeke West-Vlaanderen 10.902
Gemeente Ingelmunster West-Vlaanderen 10.923
Gemeente Moorslede West-Vlaanderen 11.015
Stad Gistel West-Vlaanderen 12.012
Gemeente Kortemark West-Vlaanderen 12.569
Gemeente Ichtegem West-Vlaanderen 13.940
Gemeente Jabbeke West-Vlaanderen 13.944
Gemeente Wingene West-Vlaanderen 14.158
Gemeente Anzegem West-Vlaanderen 14.599
Gemeente Middelkerke West-Vlaanderen 19.360
Stad Poperinge West-Vlaanderen 19.717
Gemeente Oostkamp West-Vlaanderen 23.289
Gemeente Zwevegem West-Vlaanderen 24.530
Gemeente Wevelgem West-Vlaanderen 31.444
Stad Kortrijk West-Vlaanderen 75.736

 

Organisaties en bedrijven

Bee Kind vzw Bee Kind staat voor natuur, imkeren, duurzaamheid, upcycling, sociaal contact, sociale inclusie.
Bolwerk Bolwerk is een plek op het kruispunt van creatie voor de publieke ruimte, jongeren en cultureel ondernemerschap.
Bos+ BOS+ is de motor van acties rond duurzame lokale ontwikkeling door werk te maken van het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen, hier en in het zuiden. BOS+ draagt bij tot een groeiend bewustzijn van het belang van bos en bomen voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier. BOS+ werkt hiervoor actief samen met partnerorganisaties.
Buitenkans Coachen en begeleiden van individuen en groepen naar een ecosystemisch meer effectieve en bevredigende werk- en levenswijze. Dit zowel rond persoonlijke thema’s als in functie van werk en organisatie.
De Kruitfabriek Evenementenlocatie in Vilvoorde.
De Wrikker Offsetdrukkerij met oog voor mens en milieu, sinds 1975.
Fernia illustrations & more Als Visueel Vertaler maak ik visueel wat je voelt, zegt of bedoelt. Dat doe ik digitaal of op papier. Mijn creaties verkoop ik via de webshop Fernia illustrations & more. Zowel bij de keuze van papier, als in de keuze van andere (teken)materialen spelen duurzaamheid, ecologische voetafdruk, en recyclage een belangrijke rol. 'Spelen, creëren en delen' is mijn motto, en dat doe ik bij voorkeur op een milieubewuste manier.
Hiphopstraatgebeuren We brengen hiphop-liefhebbers samen op de wekelijkse cypher in Gent.
Horizon Educatief vzw Horizon Educatief uit Oostende biedt educatieve activiteiten aan voor scholen, groepen, verenigingen en zeeklassen rond mondiale vorming, natuur en milieu.
Jeugdhuis OHK Jeugdhuis OHK is een gezellige ontmoetingsplaats voor jongeren in hartje Oostende.
Jong Groen Jong Groen is een groene jongerenbeweging. We brengen jongeren samen die willen werken aan een sociale, rechtvaardige en duurzame toekomst.
Jong VLD Jong VLD is een jongerenbeweging die vanuit de liberale waarden een mening vormt over maatschappelijke onderwerpen.
Klankmakerij Composer, muziek voor film, theater, commercials en karaokes.
Kleine Torenvalk - Natuurbelevers De Kleine Torenvalk - Natuurbelevers is een jeugdbeweging uit Tielt die zich richt tot 'groene' kinderen en jongeren tussen 8 en 17 jaar.
Kleuterschool Evermaruske Kleuterschool in Rutten, Limburg
Kwb Kwb staat voor een warme, solidaire en duurzame buurt en samenleving, met meer dan 13.000 activiteiten per jaar. Vereniging met 70.000 leden en een 700-tal lokale afdelingen.
Lavandin Lavandin is gespecialiseerd in het ontwerpen van ecologische tuinen en is een verkooppunt van natuurlijke interieurproducten en bio-ecologische bouwmaterialen.
Milieufront Omer Wattez vzw Milieufront Omer Wattez vzw is een regionale milieuvereniging. We komen op voor de bescherming van het milieu en het behoud van de natuur en de cultuurhistorische waarden in de Vlaamse Ardennen.
Natuur.koepel Natuur.koepel vzw zet zich in om de biodiversiteit in Zuid-West-Vlaanderen te beschermen, uit te breiden en te versterken en de kwaliteit van het leefmilieu te verbeteren.
Natuurgidsen Zuidwest-Brabant
Natuurpunt De Bron Regionale milieu- en natuurvereniging
Natuurpunt Halle Regionale milieu- en natuurvereniging
Natuurpunt Kortrijk Natuurpunt Kortrijk is actief in Kortrijk en tevens de grootste Natuurpunt afdeling van Zuid-West-Vlaanderen.
Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen vzw is als regionale vereniging actief in het midden van West-Vlaanderen.
Paljas Producties vzw Reizend theatergezelschap
PlastiekBestrijding Vlaanderen vzw Wil de plastiekwaanzin aanpakken aan de bron.
Rotonde vzw - Afdeling De Steiger VZW De Steiger is een onderafdeling van VZW Rotonde; Rotonde vzw is sinds 1974 ondernemend in de zorg voor personen met een ondersteuningsnood.
Sea Shepherd Belgium Een internationale non-profit organisatie met als doelstelling het wereldwijd beschermen van het leven in zee.
Terre di Merino Een groothandel in biologische Italiaanse voedingswaren.
Vereniging van Kustgemeenten (KIMO Nederland/België) De Vereniging van Kustgemeenten, KIMO Nederland en België, werkt vanaf haar oprichting in 1999 al aan het aanpakken van de verontreiniging van de zee, waaronder zwerfvuil.

Reeds 36 Vlaamse steden en gemeenten vragen de Vlaamse regering statiegeld in te voeren

De vraag aan de Vlaamse regering om dit jaar statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen klinkt steeds luider. Reeds 36 Vlaamse steden steunen die vraag en sloten aan bij de Statiegeldalliantie, die tot 216 partners groeide. Ook energiecoöperatieve Ecopower, het Boomtown festival en de provincie Limburg sluiten zich aan bij de eis.

Zwerfafval leidt duidelijk tot grote ergernis. Flesjes en blikjes maken 40 procent uit van het volume zwerfafval. De strijd tegen zwerfvuil kost de Vlaamse gemeenten handenvol belastinggeld. Elk jaar 155 miljoen euro in Vlaanderen, volgens het recentste onderzoek van OVAM. Een propere buurt en de kosten van de strijd tegen zwerfvuil zijn dan ook veelbesproken thema’s in de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar.

Op nauwelijks een maand steeg het aantal aangesloten Vlaamse gemeenten dus van 7 naar 36.

Er kwamen in januari ook 16 nieuwe Vlaamse bedrijven en organisaties bij. De teller van de Statiegeldalliantie in Nederland en Vlaanderen staat nu op een indrukwekkende 216 partners.

Voor het eerst steunt ook een provincie de vraag naar statiegeld: Provincie Limburg. “De invoering van statiegeld kan onder andere een oplossing bieden voor de problemen en de kosten die veroorzaakt worden door het zwerfvuil in waterlopen, langs het fiets- en wandelroutenetwerk en in onze provinciale domeinen en natuurgebieden”, zegt de Limburgse gedeputeerde van Leefmilieu.

Ook de West-Vlaamse milieufederatie en Ecopower cvba treden toe. Die laatste is coöperatieve producent en leverancier van lokale, groene energie en verenigt meer dan 50.000 burgers. Aan de Molen van Rotselaar maakt Ecopower niet enkel elektriciteit uit waterkracht, er wordt dagelijks ook zo’n 500 kilogram drijvend materiaal uit de Dijle gefilterd. En daar zijn massa’s flessen en blikjes bij. “We geloven in statiegeld als stimulans om blikjes en plastic flessen weer in te leveren voor hergebruik of recyclage. Het einddoel? Een circulaire economie die ten dienste staat van mens en milieu”, aldus energiecoöperatie Ecopower.

Ook twee festivals uit Gent, Boomtown en Miramiro, steunen de eis naar statiegeld. De grootste consumentenorganisatie Test-Aankoop en vrouwenbeweging KVLV waren bij de oprichters van de Statiegeldalliantie.

Dat zowel gemeenten, bedrijven, milieuorganisaties als middenveldorganisaties dezelfde vraag steunen, geeft aan dat het draagvlak voor statiegeld heel breed is. De snelle groei toont dat er een momentum is. Het brede Vlaamse middenveld vraagt dat de Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD dit jaar eindelijk de invoering van statiegeld beslist.

De nieuwe partners in Nederland werden woensdag 7 februari gepubliceerd: In Nederland zijn nu reeds 72 gemeenten waaronder Amsterdam, 61 organisaties en 1 provincie partner van de Statiegeldalliantie. Ook de Nederlandse supermarktketen Ekoplaza spreekt er zich uit voor statiegeld, en is aangesloten bij de alliantie.

Verspreiding over Vlaanderen

Op deze kaart kan u de verspreiding over heel Vlaanderen zien:


Noot: Deze lijst werd afgesloten op 31 januari. Dagelijks zijn er nieuwe aanmeldingen, die we nauwkeurig verifiëren. Er zijn dus nog nieuwe aanmeldingen in behandeling (bijvoorbeeld van gemeenten die al voor toetreding stemden, maar zich nog niet formeel aangemeld hebben). Deze worden gecommuniceerd eind februari. De volledige lijst van alle partners vindt u op https://statiegeldalliantie.org/2017/11/de-partners-van-de-statiegeldalliantie/

 

Gemeenten die partner zijn van Statiegeldalliantie, per provincie

Gemeente / stad In provincie

Inwoners

Hove Antwerpen

8151

Zandhoven Antwerpen

12841

Bonheiden Antwerpen

14826

Laakdal Antwerpen

15866

Kalmthout Antwerpen

18490

Essen Antwerpen

18580

Wuustwezel Antwerpen

20459

Edegem Antwerpen

21835

Zoersel Antwerpen

21855

Halen Limburg

9511

Alken Limburg

11564

Hechtel-Eksel Limburg

12276

Hamont-Achel Limburg

14417

Overpelt Limburg

15133

Neerpelt Limburg

17128

Houthalen-Helchteren Limburg

30601

Tongeren Limburg

31069

Hasselt Limburg

77124

Zingem Oost-Vlaanderen

7521

Kruishoutem Oost-Vlaanderen

8100

Nazareth Oost-Vlaanderen

11488

Oosterzele Oost-Vlaanderen

13504

Dendermonde Oost-Vlaanderen

45367

Gent Oost-Vlaanderen

256945

Ruiselede West-Vlaanderen

5400

Heuvelland West-Vlaanderen

7784

Damme West-Vlaanderen

10945

Veurne West-Vlaanderen

11831

Tielt West-Vlaanderen

20301

Zedelgem West-Vlaanderen

22554

Gooik Vlaams-Brabant

9238

Begijnendijk Vlaams-Brabant

10045

Oud-Heverlee Vlaams-Brabant

11095

Opwijk Vlaams-Brabant

14377

Haacht Vlaams-Brabant

14442

Diest Vlaams-Brabant

23839

 

Provincie Limburg 867.413 inwoners

Organisaties en bedrijven toegetreden in januari

Bewonersplatform Sint-Jan pleit voor alle inwoners van Sint-Jan een veilig, proper, groen, gezellig dorp.
Boomtown festival Vijfdaags alternatief muziekfestival in Gent dat in 2013 het eerste grote stadsfestival was dat radicaal koos voor afvalvoorkoming.
Botel Ophoven overnachten, feesten, vergaderen en teambuilden op het water met een hart voor mens en natuur.
DAM architecten een ecologisch en maatschappelijk geëngageerd architectuurbureau uit Berchem
Ecopower cvba Burgercoöperatie voor hernieuwbare energie, in handen van meer dan vijftigduizend coöperanten
Gert Arijs Fotografie jonge éénmanszaak die fotografie verzorgd voor verenigingen, gezinnen en overheden.
Greentrack lokaal netwerk van culturele organisaties in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Kortrijk die streven naar een duurzame samenleving en volhoudbare toekomst. Samen beslaan ze meer dan 100 culturele instellingen en kunstorganisaties.
Hart Boven Hard Antwerpen groeiende burgerbeweging die zich verzet tegen een al te economische kijk op onze samenleving en verdedigt solidariteit, waarde boven winst en zuurstof voor mensen.
Kopa Scheldeland vzw begeleidt werklozen naar de arbeidsmarkt , door opleiding, begeleiding en job -en taalcoaching op de werkvloer en de opleidingsvloer.
Miramiro Gents festival voor circus en kunsten in de publieke ruimte dat jaarlijks plaatsvindt in de maand juni.
Natuurpunt De Torenvalk vzw beschermt en verbetert de natuur en het milieu in de regio Ardooie, Dentergem, Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke en Wingene.
SamenSterker verzameling van 5 coöperaties die zich allen inzetten om duurzame keuzes makkelijk te maken door middel van groepsaankopen
Velt vzw geeft ecologisch leven vorm in huis, tuin en daarbuiten.
Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw regionale natuur- en milieuvereniging die sinds 1969 vecht voor het landschap, de natuur en het leefmilieu in het Dijleland en ver daarbuiten. (www.vhm.be)
West-Vlaamse Milieufederatie vzw koepel van 85 West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen.

Samen met haar lidverenigingen wil ze de natuur en het leefmilieu in de provincie West-Vlaanderen beschermen en verbeteren door het beïnvloeden van overheden, maatschappelijke organisaties en het versterken van het middenveld.

Zonder meer bio, eco & fair shop in Kortrijk

Groei van de Statiegeldalliantie