18 organisaties sturen brief voor een effectief statiegeldsysteem naar drie regionale milieuministers van België

Vandaag hebben achttien verschillende organisaties een brief naar de drie gewestelijke milieuministers gestuurd, met de dringende oproep voor een effectief statiegeldsysteem overal in België. Onder de ondertekenaars zijn verschillende organisaties die zich eerder al hebben aangesloten bij de Statiegeldalliantie.  

Het zwerfvuil probleem 

In de brief vragen de organisaties de milieuministers om maatregelen te nemen om de doelstelling van zwerfafval vermindering te halen, zoals beloofd. Eerder zijn er pogingen gedaan om deze te halen, bijvoorbeeld met proefprojecten in Wallonië en Brussel, en de proefprojecten in Vlaanderen rond het ‘digitale’ statiegeld. Deze projecten bleken echter niet effectief te zijn om het zwerfvuil probleem op te lossen. Ook organiseren Mooimakers en Be Wapp jaarlijks regionale schoonmaakacties, maar ook deze verbeteren de situatie niet.

De oplossing om flesjes en blikjes uit het zwerfvuil te houden

De bewezen oplossing om van blikjes en flesjes geen zwerfafval te maken, volgens de ondertekenaars? Statiegeld! Zo zijn Letland, Litouwen en Slowakije enkele voorbeelden van de Europese landen waar de invoering van het statiegeld met inzameling op het verkooppunt werkt. In deze landen komen namelijk bijna geen plastic flesjes en blikjes meer in het zwerfvuil terecht. Daarom roepen de achttien organisaties op om niet het wiel uit te gaan vinden, maar het voorbeeld van andere Europese landen op te volgen en zo snel mogelijk een effectief, klassiek statiegeldsysteem in te voeren.  

Geen woorden, maar daden

Ministers spraken zich al eerder uit over een statiegeldsysteem, zo zei Vlaams minister Zuhal Demir dat statiegeld onvermijdelijk is. Anderzijds verklaarde haar Waalse collega Céline Tellier onlangs dat we nog maar enkele meters van de eindstreep verwijderd zijn. Daarnaast sprak de Brusselse minister van Leefmilieu zich onlangs uit over het klassieke statiegeld. Volgens de ondertekenaars van de brief zijn dit veel woorden, maar weinig daden. Daarom dringen zij er nogmaals op aan om zo snel mogelijk een effectief statiegeldsysteem in te voeren in België. 

De Statiegeldalliantie zet zich al jaren in voor een statiegeldsysteem dat effectief zwerfvuil aanpakt en deelt daarom ook graag deze boodschap. Klik hieronder op de button om de brief te lezen en help mee de boodschap te verspreiden via social media.

De brief werd ondertekend door: 

Algemeen Boerensyndicaat
ATD Vierde Wereld
Boerenbond 
Bond Beter Leefmilieu
Canal It Up
Canopea
Collectif de la Consigne Bruxelloise
Fair Resource Foundation
Fédération Wallonne des Agriculteurs
Ferm
FUGEA
Greenpeace
Gents Milieufront
Landelijke Gilden
Natuurpunt
Proper Strandlopers
Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté
Testaankoop

Dien een motie in voor een effectief statiegeldsysteem in België!

Het is nog steeds niet duidelijk welk statiegeldsysteem er zal worden ingevoerd in België. Momenteel wordt er gekeken naar verschillende systemen, die zijn onderzocht in verschillende studies en proefprojecten. 

In voorstellen voor een digitaal of hybride statiegeldsysteem zullen grote verantwoordelijkheden rondom statiegeld worden doorgeschoven naar gemeenten. Bij een hybride of digitaal systeem zouden er namelijk extra “blauwe” vuilnisbakken voor PMD-verpakkingen (inclusief statiegeldverpakkingen) moeten worden geplaatst op het openbaar domein. De Statiegeldalliantie is sterk tegen deze voorstellen. 

In de voorstellen zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunning van de vuilnisbakken; het aankopen en plaatsen van de vuilnisbakken; het organiseren van het ophalen en legen van deze vuilnisbakken; en het opruimen van het eventuele zwerfvuil rondom deze vuilnisbakken. Daarnaast zullen gemeenten zogenaamde ‘thuis scanners’, die het digitale systeem vereist, moeten gaan uitdelen aan hun burgers voor alle huishoudens die geen smartphone hebben of er geen willen gebruiken. Ook zullen de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het beheren van de administratie rondom deze thuis scanners. Een hoop extra verantwoordelijkheden dus, die zullen worden doorgeschoven naar de gemeenten. 

Vlaamse (VVSG) en Waalse (UVCW) federaties van gemeenten spraken zich al eerder uit om deze last niet te willen dragen. ‘Een van de voornaamste zorgen van de lokale besturen is het voorstel om de terugname van statiegeld via het openbaar domein te laten verlopen. In het onderzoek van de industrie, is het onvermijdelijk dat er uiteindelijk verborgen kosten bij de lokale besturen terecht komen,’ aldus Wim Dries, de voorzitter van de VVSG. Om dit nogmaals te benadrukken, deed de Statiegeldalliantie een oproep naar steden en gemeenten om een motie te tekenen om "nee" te zeggen tegen deze extra verantwoordelijkheid. Door een motie aan te nemen in hun gemeenteraad kan elke lokale overheid opnieuw alle extra verantwoordelijkheid afwijzen die een digitaal of hybride statiegeldsysteem met zich mee zou brengen. De verantwoordelijkheid en kosten van een statiegeldsysteem zouden namelijk bij de producenten van de drankverpakkingen moeten liggen, en niet bij de gemeenten. 

In Nederland heeft de NVG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) ook met succes het idee verworpen dat Nederlandse gemeenten verantwoordelijkheid zouden nemen voor het beheer van het statiegeldsysteem.

Dien ook nog een motie in!
In Vlaanderen en Wallonië hebben al tal van gemeenten zo’n motie getekend, kijk maar naar het voorbeeld van Ranst. Dien ook een motie in bij de gemeenteraad of het college van schepenen en laat de gemeente zich uitspreken tegen bijkomende verantwoordelijkheden voor lokale overheden met het toekomstige Belgische statiegeldsysteem. Op deze manier laten we de drie regionale ministers leefmilieu weten dat jullie voor een statiegeldsysteem kiezen dat lasten niet doorvertaalt naar het openbaar domein, en dus de burger en haar lokale overheid. 

Hieronder is een voorbeeld van een motie te vinden. Heeft de gemeente de motie getekend? Stuur ons een e-mail met het uittreksel van de motie, dan versterken wij de boodschap!  Vergeet niet om het naar je regering te sturen en te delen op je sociale netwerken.

Statiegeld nu onafwendbaar

De Statiegeldalliantie is verheugd dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op basis van de nieuwe zwerfvuilcijfers van Ovam bevestigt dat statiegeld op blikjes en PET-flessen ‘onafwendbaar’ is.

In 2021 moest er nog meer dan 18 miljoen kilo zwerfvuil opgeruimd worden in Vlaanderen, blijkt uit de Ovam-cijfers. De industrie is er dus niet in geslaagd om de daling van 20 procent te realiseren zoals vastgelegd in het Uitvoeringsplan Huishoudelijk en Gelijkaardig Bedrijfsafval 2016-2022, het Verpakkingenakkoord van 2018 en het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024.

‘Van in het begin van haar ambtstermijn heeft minister Demir de industrie gewaarschuwd. Nu trekt ze de logische conclusie uit de slechte zwerfvuilcijfers en gaat ze over tot actie. Nadat het bedrijfsleven jaren de tijd kreeg om het zwerfafval op andere manieren te laten dalen, is het nu tijd voor statiegeld, het  systeem dat al jaren succesvol is in Duitsland, Nederland en tientallen andere landen', reageert de Statiegeldalliantie.

In Vlaanderen bestaat meer dan een derde van het volume zwerfvuil uit plastic flessen en blikjes. Statiegeld kan het aantal flessen en blikjes in het zwerfvuil met 70 tot 90 procent verminderen. Een jaar na de invoering van statiegeld op flesjes in Nederland ligt er 76 procent minder in de natuur. Statiegeld leidt dus heel snel tot positief resultaat. Precies daarom voeren meer en meer Europese landen statiegeld in. Om statiegeld succesvol te maken, moet het zo eenvoudig mogelijk zijn voor klanten, met inzamelpunten in alle verkooppunten zoals nu gebeurt met glazen flesjes.

Minister Demir legt de invoering van statiegeld op de tafel van de Vlaamse regering. Coalitiepartner CD&V en ook de oppositiepartijen Vooruit en Groen zijn al langer voorstanders van statiegeld. Demir nam ook contact op met haar Waalse en Brusselse collega’s, Céline Tellier en Alain Maron (beiden Ecolo) voor statiegeld in heel België. Zowel het Waalse als het Brusselse regeerakkoord voorzien de invoering van statiegeld in deze legislatuur. De milieucommissie van het Waals parlement hield maandenlang hoorzittingen en deed een werkbezoek aan het Nederlandse statiegeldsysteem. In het Waals parlement ontstaat er een consensus over de grenzen van meerderheid en oppositie.

De Statiegeldalliantie besluit: ‘We moedigen de gewestregeringen aan om nog dit jaar de invoering van statiegeld te beslissen zoals minister Demir voorstelt. Nu is het zaak om een klantvriendelijk statiegeldsysteem op te zetten waarmee de mensen makkelijk hun flesjes en blikjes kunnen inleveren in de supermarkten en andere verkooppunten. Met stevige statiegelddecreten en een samenwerkingsakkoord kunnen we het zwerfvuil een flinke slag toebrengen’.

214 Vlaamse en 129 Waalse gemeenten zijn partner van de Statiegeldalliantie. Samen met organisaties van boeren en consumenten, bedrijven en zelfs banken vraagt de alliantie sinds 2017 dat de gewestregeringen snel statiegeld invoeren op de drankverpakkingen. Recent werden de gemeenten Zaventem en Lier nog partner van de alliantie. Acht op de tien Vlamingen zijn volgens opiniepeilingen voorstander van statiegeld.

Perscontact

Tom Zoete | Woordvoerder Statiegeldalliantie | tom.zoete@recyclingnetwerk.org | +32 497 04 27 96 | www.statiegeldalliantie.org

“Goede beslissing van minister Demir om zwerfvuil aan te pakken met statiegeld"

De Statiegeldalliantie heeft lof voor de beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om het zwerfvuilprobleem aan te pakken met statiegeld. “Statiegeld is inderdaad onvermijdelijk. Decennia van sensibilisering, sancties en beloningsprojecten hebben immers niet het gewenste resultaat van een proper Vlaanderen geleverd. Actie is nodig. Met statiegeld kan Vlaanderen net als de noordelijke Europese landen het aantal blikjes en flesjes in de natuur sterk terugdringen”.

Dat zegt de Statiegeldalliantie in reactie op het interview van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dinsdagavond in het programma De tafel van vier.

“Dit is sowieso positief nieuws. Statiegeld is een solide systeem dat al decennialang is uitgetest in de praktijk. Duitsland kent het al twee decennia. Nederland voerde in juli vorig jaar statiegeld op kleine flessen in. De eerste resultaten in Nederland zijn heel positief”, aldus de Statiegeldalliantie.

De strijd tegen het zwerfvuil is inderdaad de belangrijkste reden om statiegeld in te voeren. De Vlaamse regering besliste in 2016 dat het zwerfafval in 2022 ten opzichte van het meetjaar 2013 met 20 procent gedaald moest zijn. Later paste de Vlaamse overheid het referentiejaar aan van 2013 naar 2015. Er werd ingezet op sensibiliseringscampagnes, op meer handhaving en op het beloningsproject The Click van Fost Plus. De resultaten bleven echter uit. Het zwerfvuil steeg met 14 procent: naar maar liefst 22.641 ton zwerfvuil, blijkt uit het OVAM-rapport met metingen 2019 en gepubliceerd in 2020. Binnenkort komt OVAM met de zwerfvuilcijfers voor 2021.

“We moedigen de Vlaamse regering aan om de best practices van de Noorse en Duitse statiegeldsystemen over te nemen. Deze landen halen zeer hoge inzamelcijfers tegen een lage systeemkost”, zegt de Statiegeldalliantie. In Duitsland is dankzij statiegeld de aanwezigheid van blikjes in het zwerfvuil gekelderd naar slechts 0,03% van het zwerfvuil. Het gebruiksgemak in Noorwegen en Duitsland is de belangrijkste succesfactor voor het statiegeldsysteem. Het statiegeldsysteem dat al bestaat in België, voor sommige hervulbare glazen flessen zoals bij bier, werkt goed en kan de solide basis vormen voor uitbreiding naar blikjes en plastic flessen.

“De tijd van proefprojecten is voorbij”, zegt de Statiegeldalliantie: “Het is nu belangrijk dat de Vlaamse regering in de komende weken samen met consumentenorganisaties, milieuorganisaties, steden, gemeenten en het bedrijfsleven bepaalt hoe het systeem het beste en zo snel mogelijk wordt opgezet”.

De Statiegeldalliantie / Alliance pour la Consigne roept ook de Waalse milieuminister Céline Tellier (Ecolo) en Brusselse milieuminister Alain Maron (Ecolo) op om de afspraken over statiegeld in de Waalse en Brusselse regeerakkoorden uit te voeren  zodat uiterlijk in 2025 een effectief statiegeldsysteem in heel België zorgt voor een schonere leefomgeving.

De Statiegeldalliantie vertegenwoordigt 1250 Belgische en Nederlandse partners, waaronder 212 Vlaamse steden en gemeenten en honderden organisaties en bedrijven. Sinds 2017 vraagt ze aan de Nederlandse en Belgische regeringen om snel statiegeld in te voeren om zo het aantal plastic flessen en blikjes in het zwerfvuil drastisch en snel te verminderen. De Nederlandse regering ging in op die vraag met het statiegeld op plastic flesjes per juli 2021 en op blikjes per 1 januari 2023.

Een grote meerderheid van de Vlamingen is voorstander van de invoering van statiegeld. 74 procent in de peiling van Test-Aankoop en 9 op 10 Limburgers in de peiling van Het Belang van Limburg. De peiling van GfK toonde dat er bij elke politieke partij een meerderheid van de kiezers voorstander is.

Meer dan helft Vlaamse gemeenten wil statiegeld

De vraag aan de Vlaamse regering van Geert Bourgeois (N-VA) om statiegeld in te voeren klinkt steeds luider. Ondertussen steunen 158 van de 308 Vlaamse gemeenten de vraag van de Statiegeldalliantie om dit jaar statiegeld in te voeren op alle drankblikjes en plastic drankflessen.

 

De alliantie werd pas in november opgericht maar groeide in minder dan vijf maanden voorbij de kaap van de helft van de Vlaamse gemeenten. Bovendien steunen ook honderden organisaties, bedrijven en verenigingen de vraag. De teller van het totaal Vlaamse en Nederlandse partners staat nu op 646. Dagelijks zijn er nog nieuwe toetredingen.

 

Vraag aan de Vlaamse regering

 

De vraag van die partners aan de Nederlandse en Vlaamse regering blijft: “Voer in 2018 statiegeld in op alle plastic flessen en blikjes”.

 

Voor Milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) is statiegeld op blikjes en plastic flessen integraal onderdeel van het Afvalplan dat ze aan de Vlaamse regering voorlegt.

 

De bal ligt nu in het kamp van de Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD, onder leiding van minister-president Geert Bourgeois. Als de Vlaamse regering dit goedkeurt, zou dat een belangrijke stap zijn naar het doel waar de Statiegeldalliantie voor staat: statiegeld op alle blikjes en plastic flessen.

 

Plastic flessen en blikjes vormen 40 procent van het volume zwerfvuil. Stukjes ervan zijn een gevaar voor koeien. Plastic vervuilt sterk de zeeën en oceanen. De Scandinavische en Duitse voorbeelden tonen de doeltreffendheid van statiegeld. Wie een properder en gezonder Vlaanderen zonder zwerfvuil wil, moet nu dus statiegeld invoeren.

 

Nieuwe partners

 

In Vlaanderen zijn nu in totaal 158 steden en gemeenten aangesloten. Dat is opnieuw een flinke stijging ten opzichte van de 88 gemeenten eind februari. Bij de nieuwkomers vallen onder meer Kortrijk, Beringen, Ninove, Vilvoorde, Grimbergen, Geraardsbergen en Wevelgem op. Samen vertegenwoordigen alle aangesloten gemeenten 3,3 miljoen Vlamingen, meer dan 1 inwoner op 2.

 

Ook de KWB, milieuorganisatie BOS+ en de jongerenbewegingen Jong VLD en Jong Groen ondersteunen de vraag van de Statiegeldalliantie om statiegeld dit jaar in te voeren. De volledige lijst van partners van de Statiegeldalliantie vindt u op de website van de Statiegeldalliantie.

 

Perscontact

Tom Zoete
Communicatie Statiegeldalliantie
+32 497 04 27 96
tom.zoete@recyclingnetwerk.org

 

 

Dit is de lijst van Vlaamse organisaties, bedrijven en gemeenten die zich sinds 1 maart aansloten.

NB: Deze lijst werd afgesloten op 8 mei 2018. Dagelijks zijn er nieuwe aanmeldingen, die we nauwkeurig verifiëren. Er zijn dus nog nieuwe aanmeldingen in behandeling (bijvoorbeeld van gemeenten en provincies die al voor toetreding stemden, maar zich nog niet formeel aangemeld hebben via info@statiegeldalliantie.org).

Lokale overheden

ProvincieAantal inwoners
Gemeente SchelleAntwerpen8.450
Gemeente HerenthoutAntwerpen8.951
Gemeente HemiksemAntwerpen11.373
Gemeente OlenAntwerpen12.482
Gemeente PuursAntwerpen17.448
Gemeente KasterleeAntwerpen18.501
Gemeente StabroekAntwerpen18.522
Gemeente BornemAntwerpen21.000
Gemeente HeersLimburg7.225
Gemeente AsLimburg8.190
Gemeente GingelomLimburg8.394
Gemeente HamLimburg10.733
Gemeente KinrooiLimburg12.277
Gemeente Herk-de-StadLimburg12.694
Gemeente BocholtLimburg12.949
Gemeente Meeuwen-GruitrodeLimburg13.057
Gemeente LeopoldsburgLimburg15.526
Stad BreeLimburg16.000
Gemeente ZonhovenLimburg21.214
Gemeente MaaseikLimburg25.233
Stad BeringenLimburg46.000
Gemeente HorebekeOost-Vlaanderen2.028
Gemeente Wortegem-PetegemOost-Vlaanderen6.326
Gemeente WaarschootOost-Vlaanderen7.984
Gemeente LovendegemOost-Vlaanderen9.595
Gemeente De PinteOost-Vlaanderen10.500
Gemeente WaasmunsterOost-Vlaanderen10.749
Gemeente WichelenOost-Vlaanderen11.577
Gemeente ZelzateOost-Vlaanderen12.703
Gemeente BuggenhoutOost-Vlaanderen14.533
Gemeente ZulteOost-Vlaanderen15.742
Gemeente KruibekeOost-Vlaanderen16.589
Gemeente DestelbergenOost-Vlaanderen18.012
Gemeente Sint-Gillis-WaasOost-Vlaanderen19.252
Gemeente Erpe-MereOost-Vlaanderen19.858
Gemeente ZeleOost-Vlaanderen21.000
Gemeente ZottegemOost-Vlaanderen26.323
Stad GeraardsbergenOost-Vlaanderen33.341
Stad NinoveOost-Vlaanderen38.446
Gemeente BekkevoortVlaams-Brabant6.269
Gemeente BoutersemVlaams-Brabant8.206
Stad LandenVlaams-Brabant15.919
Gemeente LonderzeelVlaams-Brabant18.385
Gemeente BeerselVlaams-Brabant24.992
Gemeente GrimbergenVlaams-Brabant37.318
Stad VilvoordeVlaams-Brabant43.653
Stad MesenWest-Vlaanderen1.049
Gemeente ZuienkerkeWest-Vlaanderen2.768
Stad Lo-ReningeWest-Vlaanderen3.288
Gemeente LendeledeWest-Vlaanderen5.739
Gemeente WielsbekeWest-Vlaanderen9.573
Gemeente LedegemWest-Vlaanderen9.720
Stad OudenburgWest-Vlaanderen9.931
Gemeente HouthulstWest-Vlaanderen10.033
Gemeente AvelgemWest-Vlaanderen10.045
Gemeente MeulebekeWest-Vlaanderen10.902
Gemeente IngelmunsterWest-Vlaanderen10.923
Gemeente MoorsledeWest-Vlaanderen11.015
Stad GistelWest-Vlaanderen12.012
Gemeente KortemarkWest-Vlaanderen12.569
Gemeente IchtegemWest-Vlaanderen13.940
Gemeente JabbekeWest-Vlaanderen13.944
Gemeente WingeneWest-Vlaanderen14.158
Gemeente AnzegemWest-Vlaanderen14.599
Gemeente MiddelkerkeWest-Vlaanderen19.360
Stad PoperingeWest-Vlaanderen19.717
Gemeente OostkampWest-Vlaanderen23.289
Gemeente ZwevegemWest-Vlaanderen24.530
Gemeente WevelgemWest-Vlaanderen31.444
Stad KortrijkWest-Vlaanderen75.736

 

Organisaties en bedrijven

Bee Kind vzwBee Kind staat voor natuur, imkeren, duurzaamheid, upcycling, sociaal contact, sociale inclusie.
BolwerkBolwerk is een plek op het kruispunt van creatie voor de publieke ruimte, jongeren en cultureel ondernemerschap.
Bos+BOS+ is de motor van acties rond duurzame lokale ontwikkeling door werk te maken van het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen, hier en in het zuiden. BOS+ draagt bij tot een groeiend bewustzijn van het belang van bos en bomen voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier. BOS+ werkt hiervoor actief samen met partnerorganisaties.
BuitenkansCoachen en begeleiden van individuen en groepen naar een ecosystemisch meer effectieve en bevredigende werk- en levenswijze. Dit zowel rond persoonlijke thema’s als in functie van werk en organisatie.
De KruitfabriekEvenementenlocatie in Vilvoorde.
De WrikkerOffsetdrukkerij met oog voor mens en milieu, sinds 1975.
Fernia illustrations & moreAls Visueel Vertaler maak ik visueel wat je voelt, zegt of bedoelt. Dat doe ik digitaal of op papier. Mijn creaties verkoop ik via de webshop Fernia illustrations & more. Zowel bij de keuze van papier, als in de keuze van andere (teken)materialen spelen duurzaamheid, ecologische voetafdruk, en recyclage een belangrijke rol. 'Spelen, creëren en delen' is mijn motto, en dat doe ik bij voorkeur op een milieubewuste manier.
HiphopstraatgebeurenWe brengen hiphop-liefhebbers samen op de wekelijkse cypher in Gent.
Horizon Educatief vzwHorizon Educatief uit Oostende biedt educatieve activiteiten aan voor scholen, groepen, verenigingen en zeeklassen rond mondiale vorming, natuur en milieu.
Jeugdhuis OHKJeugdhuis OHK is een gezellige ontmoetingsplaats voor jongeren in hartje Oostende.
Jong GroenJong Groen is een groene jongerenbeweging. We brengen jongeren samen die willen werken aan een sociale, rechtvaardige en duurzame toekomst.
Jong VLDJong VLD is een jongerenbeweging die vanuit de liberale waarden een mening vormt over maatschappelijke onderwerpen.
KlankmakerijComposer, muziek voor film, theater, commercials en karaokes.
Kleine Torenvalk - NatuurbeleversDe Kleine Torenvalk - Natuurbelevers is een jeugdbeweging uit Tielt die zich richt tot 'groene' kinderen en jongeren tussen 8 en 17 jaar.
Kleuterschool EvermaruskeKleuterschool in Rutten, Limburg
KwbKwb staat voor een warme, solidaire en duurzame buurt en samenleving, met meer dan 13.000 activiteiten per jaar. Vereniging met 70.000 leden en een 700-tal lokale afdelingen.
LavandinLavandin is gespecialiseerd in het ontwerpen van ecologische tuinen en is een verkooppunt van natuurlijke interieurproducten en bio-ecologische bouwmaterialen.
Milieufront Omer Wattez vzwMilieufront Omer Wattez vzw is een regionale milieuvereniging. We komen op voor de bescherming van het milieu en het behoud van de natuur en de cultuurhistorische waarden in de Vlaamse Ardennen.
Natuur.koepelNatuur.koepel vzw zet zich in om de biodiversiteit in Zuid-West-Vlaanderen te beschermen, uit te breiden en te versterken en de kwaliteit van het leefmilieu te verbeteren.
Natuurgidsen Zuidwest-Brabant
Natuurpunt De BronRegionale milieu- en natuurvereniging
Natuurpunt HalleRegionale milieu- en natuurvereniging
Natuurpunt KortrijkNatuurpunt Kortrijk is actief in Kortrijk en tevens de grootste Natuurpunt afdeling van Zuid-West-Vlaanderen.
Natuurpunt Midden-West-VlaanderenNatuurpunt Midden-West-Vlaanderen vzw is als regionale vereniging actief in het midden van West-Vlaanderen.
Paljas Producties vzwReizend theatergezelschap
PlastiekBestrijding Vlaanderen vzwWil de plastiekwaanzin aanpakken aan de bron.
Rotonde vzw - Afdeling De SteigerVZW De Steiger is een onderafdeling van VZW Rotonde; Rotonde vzw is sinds 1974 ondernemend in de zorg voor personen met een ondersteuningsnood.
Sea Shepherd BelgiumEen internationale non-profit organisatie met als doelstelling het wereldwijd beschermen van het leven in zee.
Terre di MerinoEen groothandel in biologische Italiaanse voedingswaren.
Vereniging van Kustgemeenten (KIMO Nederland/België)De Vereniging van Kustgemeenten, KIMO Nederland en België, werkt vanaf haar oprichting in 1999 al aan het aanpakken van de verontreiniging van de zee, waaronder zwerfvuil.